Browsing by Author Lin Gan

Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A Fully Transparent and Flexible Ultraviolet-Visible Photodetector Based on Controlled Electrospun ZnO-CdO Heterojunction Nanofiber ArraysZhi Zheng; Lin Gan; Huiqiao Li; Ying Ma; Yoshio Bando; Dmitri Golberg; Tianyou Zhai
2015All-Optical Modulation of Graphene Cladded Silicon Photonic Crystal CavityZhe Shi; Lin Gan; Ting-Hui Xiao; Hong-Lian Guo; Zhi-Yuan Li
2014Bhlhb5 is required for the subtype development of retinal amacrine and bipolar cells in miceLiang Huang; Fang Hu; Liang Feng; Xiong-Jian Luo; Guoqing Liang; Xiang-Yun Zeng; Jing-Lin Yi; Lin Gan
2015Breakdown of self-limiting growth on oxidized copper substrates: a facile method for large-size high-quality bi- and trilayer graphene synthesisYiwei Yu; Lin Gan; Xiaofei Wan; Tianyou Zhai
2015Connection between the conformation and emission properties of poly[2-methoxy-5-(2′- ethyl-hexyloxy)-1,4-phenylene vinylene] single molecules during thermal annealingJiemei Ou(#); Yuzhao Yang; Wensheng Lin; Zhongke Yuan; Lin Gan; Xiaofeng Lin; Xudong Chen(); <b>Yujie Chen</b>()
2015Connectionbetween the conformation and emission properties of poly[2-methoxy-5-(2′-ethyl-hexyloxy)-1,4-phenylene vinylene] singlemolecules during thermal annealingJiemei Ou; Yuzhao Yang; Wensheng Lin; Zhongke Yuan; Lin Gan; Xiaofeng Lin; Xudong Chen; Yujie Chen
2014Enhanced single molecule fluorescence of conjugated polymer poly(3-hexylthiophene) on silver-nanocubesJiemei Ou; Yuzhao Yang; Zhongke Yuan; Yu Zhang; Lin Gan; Xudong Chen
2015Enhancing the performance of Li3VO4 by combining nanotechnology and surface carbon coating for lithium ion batteriesGaoqi Shao; Lin Gan; Ying Ma; Huiqiao Li; Tianyou Zhai
2011Fabrication of amorphous phase encrusted oxynitride phosphor with white-light emission via in situ penetrationZhi-yong Mao; Ying-chun Zhu; Lin Gan; Fang-fang Xu; Yang Wang; Da-jian Wang
2015Fluorescence emission of BDMO-PPV enhanced by different plasmon modesYu Zhang; Wei Hong; Minfeng Li; Zhe Zhao; Lin Gan; Jiemei Ou; Xudong Chen; Mingqiu Zhang
2015Geometry-induced high performance ultraviolet photodetectors in kinked SnO2 nanowiresLin Gan; Meiyong Liao; Huiqiao Li; Ying Ma; Tianyou Zhai
2010High-Performance Langmuir–Blodgett Monolayer Transistors with High Responsivity&lt;SUP&gt;†&lt;/SUP&gt;Yang Cao; Zhongming Wei; Song Liu; Lin Gan; Xuefeng Guo; Wei Xu; Michael L. Steigerwald; Zhongfan Liu; Daoben Zhu
2013Holographic plasmonic lenses for surface plasmons with complex wavefront profileYu-Hui Chen; Mingqian Zhang; Lin Gan; Xiaoyu Wu; Lin Sun; Ju Liu; Jia Wang; Zhi-Yuan Li
2015HPLC-MS/MS method for determination of diosbulbin B in the plasma of rats administered with Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae combinations: application to comparative pharmacokinetic studyYujuan Li; Lin Gan; Yognzhi Li; Li Deng
2015Layered Phosphorus-like GeP5: a Promising Anode Candidate with High Initial Coulombic Efficiency and Large Capacity for Lithium Ion BatteriesWenwu Li; Huiqiao Li; Zhijuan Lu; Lin Gan; Linbo Ke; Tianyou Zhai; Haoshen Zhou
2015Layered phosphorus-like GeP5: a promising anode candidate with high initial coulombic efficiency and large capacity for lithium ion batteriesWenwu Li; Huiqiao Li; Zhijuan Lu; Lin Gan; Linbo Ke; Tianyou Zhai; Haoshen Zhou
2014Molten salt synthesis of YAG:Ce^3^+ phosphors from oxide raw materialsLin Gan; Zhi-Yong Mao; Fang-Fang Xu; Ying-Chun Zhu; Xue-Jian Liu
2015Multi-channel slow light coupled-resonant waveguidesbased on photonic crystal with rectangular microcavitiesShuai Feng; Lin Gan
2015Multicore-fiber-enabled wsdm optical access network with centralized carrier delivery and rsoa-based adaptive modulationZhenhua Feng(#); Borui Li; Ming Tang(); Lin Gan; Ruoxu Wang; Rui Lin; Zhilin Xu; Songnian Fu; Lei Deng; Weijun Tong; Shengya Long; Lei Zhang; Hongyan Zhou; Rui Zhang; Shuang Liu; Perry Ping Shum
2014Pharmacokinetics of plantamajoside and acteoside from Plantago Asiatica in rats by liquid chromatography-mass spectrometryYujuan Li; Lin Gan; George Q Li; Li Deng; Xinshi Zhang; Yulin Deng