Browsing by Author Liping

Showing results 1 to 20 of 115  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017(3+1)-dimensional localized self-accelerating Airy elegant Ince-Gaussian wave packets and their radiation forces in free spaceLi; Dongdong(#); Peng; Xi; Peng; Yulian; Zhang; Liping; Chen; Xingyu; Zhuang; Jingli; Zhao; Fang; Yang; Xiangbo; <b>Deng; Dongmei</b>()
2014A cross-reactive sensor array for the fluorescence qualitative analysis of heavy metal ionsKang; Huaizhi(#); Lin; Liping; Rong; Mingcong; <b>Chen; Xi</b>()
2017A new meshing criterion for the equivalent thermal analysis of GaAs PHEMT MMICsXu; Xiuqin(#); Mo; Jiongjiong; Chen; Wei; <b>Wang; Zhiyu</b>(); Shang; Yongheng; Wang; Yang; Zheng; Qin; Wang; Liping; Huang; Zhengliang; Yu; Faxin
2016A Possible Role of Intestinal Microbiota in the Pathogenesis of Ankylosing SpondylitisYang; Lianjun(#); Wang; Liping; Wang; Xin; Xian; Cory J.(); <b>Lu; Hai</b>
2015A process for desulfurization of coking benzene by a two-step method with reuse of sorbent/thiophene and its key procedures<b>Liao; Junjie</b>(#); Wang; Yashan; Chang; Liping; Bao; Weiren()
2017A semi-physical sediment yield model for estimation of suspended sediment in loess regionSi; Wei; Bao; Weimin; Jiang; Peng; Zhao; Liping; <b>Qu; Simin</b>
2016A Single Mutation at Position 190 in Hemagglutinin Enhances Binding Affinity for Human Type Sialic Acid Receptor and Replication of H9N2 Avian Influenza Virus in MiceTeng; Qiaoyang(#); Xu; Dawei; Shen; Weixia; Liu; Qinfang; Rong; Guangyu; Li; Xuesong; Yan; Liping; Yang; Jianmei; Chen; Hongjun; Yu; Hai; Ma; Wenjun(); Li; Zejun()
2017Active Ingredients of Epimedii Folium and Ligustri Lucidi Fructus Balanced GR/HSP90 to Improve the Sensitivity of Asthmatic Rats to BudesonideTang; Xiufeng; Li; Xiaoxi; Nian; Honglei; Yang; Yan; Chen; Yuheng; Wang; Xiujuan; Xu; Liping; Yang; Xinwei; <b>Liu; Renhui</b>()
2012Adsorption of heavy metal ions using hierarchical CaCO3-maltose meso/macroporous hybrid materials: Adsorption isotherms and kinetic studiesMa; Xiaoming(#)(); Li; Liping; Yang; Lin; Su; Caiyun; Wang; Kui; Yuan; Shibao; Zhou; Jianguo
2014AhR is negatively regulated by miR-203 in response to TCDD or BaP treatmentLi; Daochuan(#); Liu; Caixia(#); Yu; Haohui; Zeng; Xiaowen; Xing; Xiumei; Chen; Liping; Gao; Chen; Zhang; Zhengbao; Xiao; Yongmei; Duan; Huawei; Zheng; Yuxin; Wang; Qing(); Chen; Wen
2015Aluminum Alkyl Complexes Supported by Bidentate N,N Ligands: Synthesis, Structure, and Catalytic Activity for Guanylation of AminesZhou; ShuangliuWei; Yun(#); Wang; Shaowu(); <b>Zhou; Shuangliu</b>(); Feng; Zhijun; Guo; Liping; Zhu; Xiancui; Mu; Xiaolong; Yao; Fangshi
2016An adaptive neural network approach for operator functional state prediction using psychophysiological data<b>Wang; Raofen</b>(#)(); Zhang; Yu; Zhang; Liping
2014An electrochemical sensor based on the three-dimensional functionalized graphene for simultaneous determination of hydroquinone and catecholDu; Jie<b>Du; Jie</b>; Ma; Linlin; Shan; Duoliang; Fan; Yanru; Zhang; Liping; Wang; Li; Lu; Xiaoquan()
2017An investigation of the effects of elevated phosphorus in water on the release of heavy metals in sediments at a high resolutionChen; Musong(#); Ding; Shiming(); Zhang; Liping; Li; Yangyang; Sun; Qin; Zhang; Chaosheng
2016Anti-phase synchronization and symmetry-breaking bifurcation of impulsively coupled oscillatorsJiang; Haibo(#)(); Liu; Yang; Zhang; Liping; Yu; Jianjiang
2016Application of poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/manganese Dioxide Composite-Modified Electrode for Sensitive Electrochemical Detection of LuteolinZuo; Yinxiu; Xu; Jingkun; Zhang; Kaixin; Duan; Xuemin(); Lu; Limin(); Wu; Liping; Ye; Guo; Zhang; Youshan; Xing; Huakun; Dong; Liqi; Sun; Hui; Zhu; Xiaofei
2016Association Between CYP2C19 Loss-of-Function Allele Status and Efficacy of Clopidogrel for Risk Reduction Among Patients With Minor Stroke or Transient Ischemic AttackWang; Yilong(#); Zhao; Xingquan(#); Lin; Jinxi; Li; Hao; Johnston; S. Claiborne; Lin; Yi; Pan; Yuesong; Liu; Liping; Wang; David; Wang; Chunxue; Meng; Xia; Xu; Jianfeng; Wang; Yongjun()
2013Association between survivin -31G>C polymorphism and cancer risk: meta-analysis of 29 studies.Qin; Qin(#); Zhang; Chi(#); Zhu; Hongcheng; Yang; Xi; Xu; Liping; Liu; Jia; Lu; Jing; Zhan; Liangliang; Cheng; Hongyan; Sun; Xinchen()
2014beta 3GnT8 regulates the metastatic potential of colorectal carcinoma cells by altering the glycosylation of CD147Jiang; ZhiNi; Jianlong; <b>Jiang; Zhi</b>; Shen; Li; Gao; Liping; Yu; Meiyun; Xu; Xu; Zou; Shitao; Hua; Dong; Wu; Shiliang()
2013Boron Nitride Nanopores: Highly Sensitive DNA Single-Molecule DetectorsLiu; Song; Lu; Bo; Zhao; Qing; Li; Ji; Gao; Teng; Chen; Yubin; Zhang; Yanfeng; Liu; Zhongfan; Fan; Zhongchao; Yang; Fuhua; You; Liping; Yu; Dapeng