Browsing by Author Lu

Showing results 1 to 20 of 949  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013(La1-xBax)(Zn1-xMnx)AsO: A two-dimensional 1111-type diluted magnetic semiconductor in bulk formDing, Cui; Man, Huiyuan; Qin, Chuan; Lu, Jicai; Sun, Yunlei; Wang, Quan; Yu, Biqiong; Feng, Chunmu; Goko, T.; Arguello, C. J.; Liu, L.; Frandsen, B. A.; Uemura, Y. J.; Wang, Hangdong; Lu
20162-Mercaptopyridine as a new leveler for bottom-up filling of micro-vias in copper electroplatingChang; Chun; Lu; Xubin; Lei; Zhanwu; Wang; Zenglin(); Zhao; Chuan()
20133-Aryl-4-acyloxyethoxyfuran-2(5H)-ones as inhibitors of tyrosyl-tRNA synthetase: Synthesis, molecular docking and antibacterial evaluationWang; Xu-Dong(#); Deng; Rui-Cheng; Dong; Jing-Jun; Peng; Zhi-Yun; Gao; Xiao-Ming; Li; Shu-Ting; Lin; Wan-Qiang; Lu; Chun-Lei; Xiao; Zhu-Ping(); Zhu; Hai-Liang
20143D model retrieval and classification by semi-supervised learning with content-based similarityLu; Ke(#)(); Wang; Qian; Xue; Jian; Pan; Weiguo
20163D nanoporous gold scaffold supported on graphene paper: Freestanding and flexible electrode with high loading of ultrafine PtCo alloy nanoparticles for electrochemical glucose sensingZhao; Anshun; Zhang; Zhaowei; Zhang; Penghui; Xiao; Shuang; Wang; Lu; Dong; Yue; Yuan; Hao; Li; Peiwu; Sun; Yimin; Jiang; Xueliang; Xiao; Fei()
2016A 40-GHz Colliding Pulse Mode-Locked Semiconductor LaserLiu; Song-Tao(); Zhang; Rui-Kang; Lu; Dan; Kan; Qiang; Wang; Wei; Ji; Chen
2016A combination of genome-wide association and transcriptome analysis reveals candidate genes controlling harvest index-related traits in Brassica napusLu; Kun; Xiao; Zhongchun; Jian; Hongju; Peng; Liu; Qu; Cunmin; Fu; Minglian; He; Bin; Tie; Linmei; Liang; Ying; Xu; Xingfu; Li; Jiana()
2013A COMPREHENSIVE STUDY OF GAMMA-RAY BURST OPTICAL EMISSION. III. BRIGHTNESS DISTRIBUTIONS AND LUMINOSITY FUNCTIONS OF OPTICAL AFTERGLOWSWang; Xiang-Gao(#)(); Liang; En-Wei(); Li; Liang; Lu; Rui-Jing; Wei; Jian-Yan; Zhang; Bing
2015A correlativity study of plasma APL1β28 andclusterin levels with MMSE/MoCA/CASI in aMCI patientsMeng; Y.; Li; H.; Hua; R.; Wang; H.; Lu; J.; Yu; X.; and Zhan
2016A criterion for the normal properties of graphene/polymer interfaceYuan; Zeshuai(#); Lu; Zixing(); Yang; Zhenyu; Sun; Jian; Xie; Fan
2016A dose-response study of vitamin D3 supplementation in healthy Chinese: a 5-arm randomized, placebo-controlled trialYao; Pang(#); Lu; Ling; Hu; Yao; Liu; Gang; Chen; Xiafei; Sun; Liang; Ye; Xingwang; Zheng; He; Chen; Yan; Hu; Frank B.; Li; Huaixing; Lin; Xu()
2013A fast response variable optical attenuator based on blue phase liquid crystalZhu; Ge; Wei; Bing-yan; Shi; Liang-yu; Lin; Xiao-wen; Hu; Wei(); Huang; Zhang-di; Lu; Yan-qing()
2014A Fluorescence Assay for HIV-1 Ribonuclease H Activity and Inhibition Detection Using Graphene Oxide as Sensing PlatformLi; Xiang(#); Ding; Xuelian; Wang; Gongke; Zhou; Yixuan; Hou; Ruipeng; Gao; Shuyan; Lu; Yan()
2013A Formula for Calculating the Velocities of Fragments from Velocity Enhanced WarheadWang; Mafa(#); Lu; Fangyun(); Li; Xiangyu; Cao; Lei
2014A global coupling index of multivariate neural series with application to the evaluation of mild cognitive impairment.Wen; Dong(#); Xue; Qing; Lu; Chengbiao; Guan; Xinyong; Wang; Yuping(); Li; Xiaoli()
2014A Golgi-specific protein PAQR3 is closely associated with the progression, metastasis and prognosis of human gastric cancersLing; Z. Q.(#); Guo; W.; Lu; X. X.; Zhu; X.; Hong; L. L.; Wang; Z.; Wang; Z.; Chen; Y.()
2014A Golgi-specific protein PAQR3 is closely associated with the progression, metastasis and prognosisof human gastric cancersLing; Z(#); Guo; W; Lu; X; Zhu; X; Hong; L; Wang; Z; Wang; Z; Chen; Y()
2015A Graphene-like Oxygenated Carbon Nitride Material for Improved Cycle-Life Lithium/Sulfur Batteries.Liu; Jinghai(); Li; Wanfei; Duan; Limei; Li; Xin; Ji; Lei; Geng; Zhibin; Huang; Keke; Lu; Luhua; Zhou; Lisha; Liu; Zongrui; Chen; Wei; Liu; Liwei; Feng; Shouhua(); Zhang; Yuegang()
2016A High-Fidelity Haze Removal Method Based on HOT for Visible Remote Sensing ImagesJiang; Hou(#); Lu; Ning(); Yao; Ling
2013A highly selective and sensitive colorimetric sensor for iodide detection based on anti-aggregation of gold nanoparticlesChen; Ling(#); Lu; Wenhui; Wang; Xiaokun; Chen; Lingxin()