Browsing by Author Lu Zhang

Showing results 1 to 20 of 177  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20133,4-dimethoxystilbene, a resveratrol derivative with anti-angiogenic effect, induces both macroautophagy and apoptosis in endothelial cellsLu Zhang; HongJuan Jing; LiuQing Cui; HuanQing Li; Bo Zhou; GuangZhou Zhou; Fang Dai
2014;Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution over 200 km Yan-Lin Tang(#); Hua-Lei Yin; ; Si-Jing Chen; Yang Liu; Wei-Jun Zhang; Xiao Jiang; Lu Zhang; Jian Wang; Li-Xing You; Jian-Yu Guan; Dong-Xu Yang; Zhen Wang; Hao Liang; Zhen Zhang; Qiang Zhang(); Nan Zhou; Xiong
2013[gly14]-humanin reduces histopathology and improves functional outcome after traumatic brain injury in miceTao Wang; Lu Zhang; Ming-yang ZHang; Hai-jun Bao; Wei-li Liu; Yao-qi Wang; Long Wang; Ding-kun Dai; Pan Chang; Wen-wen Dong; Xi-ping Chen; Lu-yang Tao
2015A Comparative Study of Shilling Attack Detectors for Recommender SystemsYouquan Wang; Lu Zhang; Haicheng Tao; Zhiang Wu; Jie Cao
2015A Comparative Study of Shilling Attack Detectors for Recommender SystemsYouquan Wang; Lu Zhang; Haicheng Tao; Zhiang Wu; Jie Cao
2015A Genetic Algorithm for Detecting Significant Floating-Point InaccuraciesDaming Zou; Ran Wang; Yingfei Xiong; Lu Zhang; Zhendong Su; Hong Mei
2015A Genetic Algorithm for Detecting Significant Floating-Point InaccuraciesDaming Zou; Ran Wang; Yingfei Xiong; Lu Zhang; Zhendong Su; Hong Mei
2015A Genetic Algorithm for Detecting Significant Floating-Point InaccuraciesDaming Zou(#); Ran Wang; Yingfei Xiong(); Lu Zhang; Zhendong Su; <b>Hong Mei</b>
2015A High-Reliability Kevlar Fiber-ZnO Nanowires Hybrid Nanogenerator and its Application on Self-Powered UV DetectionLu Zhang; Suo Bai; Chen Su; Youbin Zheng; Yong Qin; Chen Xu; Zhonglin Wang
2015A High-Reliability Kevlar Fiber-ZnO Nanowires Hybrid Nanogenerator and its Application on Self-Powered UV DetectionLu Zhang; Suo Bai; Chen Su; Youbin Zheng; <strong>Yong Qin</strong>; Chen Xu; Zhonglin Wang
2014A highly sensitive ascorbic acid sensor based on carbon-supported CoPd nanoparticlesFengchun Yang; Jing Wang; Yang Cao; Lu Zhang; Xin Zhang
2014A highly sensitive ascorbic acid sensor based on carbon-supported CoPd nanoparticlesXin ZhangFengchun Yang(#)(); Jing Wang; Yang Cao; Lu Zhang; <b>Xin Zhang</b>()
2015A hybrid inexact optimization method for land-use allocation in association with environmental/ecological requirements at a watershed level.Bingkui Qiu; Shasha Lu; Min Zhou; Lu Zhang; Yu Deng; Ci Song; Zuo Zhang
2015A hybrid inexact optimization method for land-use allocation in association with environmental/ecological requirements at a watershed level.Min ZhouBingkui Qiu(#); Shasha Lu(); <b>Min Zhou</b>; Lu Zhang; Yu Deng; Ci Song; Zuo Zhang
2015A hybrid mathematical model for urban land-use planning in association with environmental–ecological consideration under uncertainty.Shukui Tan; Lu Zhang; Min Zhou; Yanan Li; Siliang Wang; Bing Kuang; Xiang Luo
2015A Novel Fast Approach for SAR Tomography: Two-Step Iterative Shrinkage/ThresholdingLianhuan Wei; Timo Balz; Lu Zhang; Mingsheng Liao
2013A novel gold nanoparticle-doped polyaniline nanofibers-based cytosensor confers simple and efficient evaluation of T-cell activationHui Wang; Huai-Hong Cai; Lu Zhang; Jiye Cai; Pei-Hui Yang; Zheng W. Chen
2015A pair of Schiff base enantiomers studied by absorption, fluorescence, electronic and vibrational circular dichroism spectroscopies and density functional theory calculationHui-Hui Tang; Lu Zhang; Li-Li Zeng; Xue-Ming Fang; Li-Rong Lin; Hui Zhang
2015Activation of Dopamine D1 Receptors Regulates Dendritic Morphogenesis Through Rac1 and RhoA in Prefrontal Cortex NeuronsJuan Li; Jingjing Gu; Bin Wang; Minjuan Xie; Lu Huang; Yutong Liu; Lei Zhang; Jinhua Xue; Fukun Guo; Lin Zhang; Lu Zhang
2015An Integrated Approach to Subjective Measuring Commercial Aviation Pilot WorkloadYu Zhang; Hongtao Zheng; Yunshan Duan; Ying Zhang; Lu Zhang