Browsing by Author Lu Zhang

Showing results 1 to 20 of 134  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20133,4-dimethoxystilbene, a resveratrol derivative with anti-angiogenic effect, induces both macroautophagy and apoptosis in endothelial cellsLu Zhang; HongJuan Jing; LiuQing Cui; HuanQing Li; Bo Zhou; GuangZhou Zhou; Fang Dai
2013[gly14]-humanin reduces histopathology and improves functional outcome after traumatic brain injury in miceTao Wang; Lu Zhang; Ming-yang ZHang; Hai-jun Bao; Wei-li Liu; Yao-qi Wang; Long Wang; Ding-kun Dai; Pan Chang; Wen-wen Dong; Xi-ping Chen; Lu-yang Tao
2015A Comparative Study of Shilling Attack Detectors for Recommender SystemsYouquan Wang; Lu Zhang; Haicheng Tao; Zhiang Wu; Jie Cao
2015A Comparative Study of Shilling Attack Detectors for Recommender SystemsYouquan Wang; Lu Zhang; Haicheng Tao; Zhiang Wu; Jie Cao
2015A Genetic Algorithm for Detecting Significant Floating-Point InaccuraciesDaming Zou; Ran Wang; Yingfei Xiong; Lu Zhang; Zhendong Su; Hong Mei
2015A Genetic Algorithm for Detecting Significant Floating-Point InaccuraciesDaming Zou; Ran Wang; Yingfei Xiong; Lu Zhang; Zhendong Su; Hong Mei
2015A High-Reliability Kevlar Fiber-ZnO Nanowires Hybrid Nanogenerator and its Application on Self-Powered UV DetectionLu Zhang; Suo Bai; Chen Su; Youbin Zheng; Yong Qin; Chen Xu; Zhonglin Wang
2014A highly sensitive ascorbic acid sensor based on carbon-supported CoPd nanoparticlesFengchun Yang; Jing Wang; Yang Cao; Lu Zhang; Xin Zhang
2015A hybrid inexact optimization method for land-use allocation in association with environmental/ecological requirements at a watershed level.Bingkui Qiu; Shasha Lu; Min Zhou; Lu Zhang; Yu Deng; Ci Song; Zuo Zhang
2015A hybrid mathematical model for urban land-use planning in association with environmental–ecological consideration under uncertainty.Shukui Tan; Lu Zhang; Min Zhou; Yanan Li; Siliang Wang; Bing Kuang; Xiang Luo
2015A Novel Fast Approach for SAR Tomography: Two-Step Iterative Shrinkage/ThresholdingLianhuan Wei; Timo Balz; Lu Zhang; Mingsheng Liao
2013A novel gold nanoparticle-doped polyaniline nanofibers-based cytosensor confers simple and efficient evaluation of T-cell activationHui Wang; Huai-Hong Cai; Lu Zhang; Jiye Cai; Pei-Hui Yang; Zheng W. Chen
2015A pair of Schiff base enantiomers studied by absorption, fluorescence, electronic and vibrational circular dichroism spectroscopies and density functional theory calculationHui-Hui Tang; Lu Zhang; Li-Li Zeng; Xue-Ming Fang; Li-Rong Lin; Hui Zhang
2015Activation of Dopamine D1 Receptors Regulates Dendritic Morphogenesis Through Rac1 and RhoA in Prefrontal Cortex NeuronsJuan Li; Jingjing Gu; Bin Wang; Minjuan Xie; Lu Huang; Yutong Liu; Lei Zhang; Jinhua Xue; Fukun Guo; Lin Zhang; Lu Zhang
2015An Integrated Approach to Subjective Measuring Commercial Aviation Pilot WorkloadYu Zhang; Hongtao Zheng; Yunshan Duan; Ying Zhang; Lu Zhang
2015An Integrated Approach to Subjective Measuring Commercial Aviation Pilot WorkloadYu Zhang; Hongtao Zheng; Yunshan Duan; Ying Zhang; Lu Zhang
2010Assessment of the oxidative cellular toxicity of a κ-carrageenan oxidative degradation product towards Caco-2 cellsHai Min Chen; Xiao Jun Yan; Feng Wang; Wei Feng Xu; Lu Zhang
2015Characterization and improvement of electrochemical properties of Pr5Co19-type single-phase La0.84Mg0.16Ni3.80 alloyYumeng Zhao; Shumin Han; Yuan Li; JingjingLiu; Lu Zhang; Shuqin Yang; Dandan Ke
2013Clinical Significance of Keap1 and Nrf2 in Oral Squamous Cell CarcinomaCong-Fa Huang; Lu Zhang; Si-Rui Ma; Zhi-Li Zhao; Wei-Ming Wang; Ke-Fei He; Yi-Fang Zhao; Wen-Feng Zhang; Bing Liu; Zhi-Jun Sun
2009Co-based catalysts from Co/Fe/Al layered double hydroxides for preparation of carbon nanotubesXu Xiang; Lu Zhang; Halidou I.Hima; Feng Li; David G.Evans