Browsing by Author Meng, Lingjie

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2014"Fastening" porphyrin in highly cross-linked polyphosphazene hybrid nanoparticles: powerful red fluorescent probe for detecting mercury ion.Hu, Ying; Meng, Lingjie; Lu, Qinghua
2015Controllable and mass fabrication of highly luminescent N-doped carbon dots for bioimaging applicationsChen, Zhao; Wang, Xiaochi; Li, Hua; Li, Chao; Lu, Qinghua; Yang, Guang; Long, Jiangang; Meng, Lingjie
2013Facile Synthesis of Superparamagnetic Fe3O4@polyphosphazene@Au Shells for Magnetic Resonance Imaging and Photothermal TherapyHu, Ying; Meng, Lingjie; Niu, Lvye; Lu, Qinghua
2015Fluorescent and Cross-linked Organic-Inorganic Hybrid Nanoshells for Monitoring Drug DeliverySun, Lijuan; Liu, Tianhui; Li, Hua; Yang, Liang; Meng, Lingjie; Lu, Qinghua; Long, Jiangang
2012Gold nanoparticles as computerized tomography (CT) contrast agentsXi, Da; Dong, Sheng; Meng, Xiaoxi; Lu, Qinghua; Meng, Lingjie; Ye, Jin
2014Golden single-walled carbon nanotubes prepared using double layer polysaccharides bridge for photothermal therapy.Meng, Lingjie; Xia, Wenjian; Liu, Li; Niu, Lvye; Lu, Qinghua
2013Highly Cross-Linked and Biocompatible Polyphosphazene-Coated Superparamagnetic Fe3O4 Nanoparticles for Magnetic Resonance ImagingHu, Ying; Meng, Lingjie; Niu, Lvye; Lu, Qinghua
2015NaGdF4:Yb3+/Er3+@NaGdF4:Nd3+@Sodium-Gluconate: Multifunctional and Biocompatible Ultrasmall Core-Shell Nanohybrids for UCL/MR/CT Multimodal ImagingMa, Dandan; Meng, Lingjie; Chen, Yuzhong; Hu, Min; Chen, Yanke; Huang, Chen; Shang, Jin; Wang, Ruifeng; Guo, Youmin; Yang, Jian
2015One-pot synthesis of fluorescent and cross-linked polyphosphazene nanoparticles for highly sensitive and selective detection of dopamine in body fluidsWang, Daquan; Hu, Ying; Meng, Lingjie; Wang, Xiaochi; Lu, Qinghua
2015One-pot synthesis of highly cross-linked fluorescent polyphosphazene nanoparticles for cell imagingMeng, Lingjie; Xu, Chengqiang; Liu, Tianhui; Li, Hua; Lu, Qinghua; Long, Jiangang
2015The impact of Aeromonas salmonicida infection on innate immune parameters of Atlantic salmon (Salmo salar L)Du, Yishuai; Yi, Mengmeng; Xiao, Peng; Meng, Lingjie; Li, Xian; Sun, Guoxiang; Liu, Ying