Browsing by Author Minghui Niu

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2015BMP4 promotes human Sertoli cell proliferation via Smad1/5 and ID2/3 pathway and its abnormality is associated with azoospermiaYanan Hai; Min Sun; Minghui Niu; Qingqing Yuan; Zheng Li; Zuping He
2015BMP4 promotes human Sertoli cell proliferation via Smad1/5 and ID2/3 pathway and its abnormality is associated with azoospermiaYanan Hai(#); Min Sun; Minghui Niu; Qingqing Yuan; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()
2016BMP4 promotes mouse iPS cell differentiation to male germ cells via Smad1/5, Gata4, Id1 and Id2Shi Yang(#); Qingqing Yuan; Minghui Niu; Jingmei Hou; Min Sun; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()
2017BMP6 regulates proliferation and apoptosis of human Sertoli cells via Smad2/3 and cyclin D1 pathway and DACH1 and TFAP2A activationHong Wang(#); Qingqing Yuan; Min Sun; Minghui Niu; Liping Wen; Hongyong Fu; Fan Zhou; Zheng Chen; Chencheng Yao; Jingmei Hou; Ruinan Shen; Qisheng Lin; Wenjie Liu; Ruobing Jia; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()
2016Establishment and applications of male germ cell and Sertoli cell linesHong Wang(#); Liping Wen(#); Qingqing Yuan(#); Min Sun; Minghui Niu; <b>Zuping He</b>()
2015Establishment and Characterization of Human Germline Stem Cell Line with Unlimited Proliferation Potentials and no Tumor FormationJingmei Hou; Minghui Niu; Linhong Liu; Zijue Zhu; Xiaobo Wang; Min Sun; Qingqing Yuan; Wenxian Zeng; Yang Liu; Zheng Li; Zuping He
2015Fractionation of human spermatogenic cells using STAPUT gravity sedimentation and their miRNA profilingYun Liu; Minghui Niu; Chencheng Yao; Yanan Hai; Qingqing Yuan; Yang Liu; Ying Guo; Zheng Li; Zuping He
2017Generation and characteristics of human Sertoli cell line immortalized by overexpression of human telomeraseLiping Wen(#); Qingqing Yuan; Min Sun; Minghui Niu; Hong Wang; Hongyong Fu; Fan Zhou; Chencheng Yao; Xiaobo Wang; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()
2016Generation of functional hepatocytes fromhuman spermatogonial stem cellsZheng Chen(#); Min Sun; Qingqing Yuan; Minghui Niu; Chencheng Yao; Jingmei Hou; Hong Wang; Liping Wen; Yun Liu; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()
2015MicroRNAs and DNA methylation as epigenetic regulators of mitosis, meiosis and spermiogenesisChencheng Yao(#); Yun Liu(#); Min Sun; Minghui Niu; Qingqing Yuan; Yanan Hai; Ying Guo; Zheng Chen; Jingmei Hou; Yang Liu; <b>Zuping He</b>()
2016MiRNA-133b promotes the proliferation of human Sertoli cells throughtargeting GLI3Chencheng Yao(#); Min Sun; Qingqing Yuan; Minghui Niu; Zheng Chen; Jingmei Hou; Hong Wang; Liping Wen; Yun Liu; Zheng Li; <b>Zuping He</b>()