Browsing by Author Ning Han

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2012A chloroplast envelope membrane protein containing a putativeLrgB domain related to the control of bacterial death and lysis is required for chloroplast development in Arabidopsis thaliana.Yanjun Yang; Haiyan Jin; Yong Chen; Weiqiang Lin; Chaoqun Wang; Zhehao Chen; Ning Han; Hongwu Bian; Muyuan Zhu; Junhui Wang
2012Active control of three-dimension impulsive scattered radiation based on a prediction methodNing Han; Xiaojun Qiu; Shengzhen Feng
2015Characterization of Severe Hand, Foot, and Mouth Disease in Shenzhen, China, 2009–20131.Yun Huang; Yuanping Zhou; Hong Lu; Hong Yang; Qianjin Feng; Yingchun Dai, Long Chen; Shouyi Yu; Xiangjie Yao; Hailong Zhang; Ming Jiang; Yujie Wang; Ning Han; Guifang Hu; Yaqing He
2012Distinctive expression patterns and roles of the miRNA393⁄TIR1 homolog module in regulating flag leaf inclination and primary and crown root growth in rice (Oryza sativa)Hongwu Bian; Yakun Xie; Fu Guo; Ning Han; Shengyun Ma; Zhanghui Zeng; Junhui Wang; Yinong Yang; Muyuan Zhu
2013Flowering time control in ornamental gloxinia (Sinningia speciosa) by manipulation of miR159 expressionXiaoyan Li; Hongwu Bian; Dafeng Song; Shengyun Ma; Ning Han; Junhui Wang; Muyuan Zhu
2015High-Performance GaAs Nanowire Solar Cells for Flexible and Transparent PhotovoltaicsNing Han; Zaixing Yang; Fengyuan Wang; Guofa Dong; SenPo Yip; Xiaoguang Liang; Tak Fu Hung; Yunfa Chen; Johnny C. Ho
2015Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART)-related Hypertriglyceridemia is Associated with Failure of Recovery of CD14lowCD16+ Monocyte Subsets in AIDS PatientsJunyan Han; Hongxin Zhao; Yaluan Ma; Haiwei Zhou; Yu Hao; Yanmei Li; Chuan Song; Ning Han; Xiangyi Liu; Hui Zeng; Mingzhao Qin
2015Low-temperature efficient degradation of ethyl acetate catalyzed by lattice-doped CeO2–CoOx nanocompositesSadia Akram; ZhenWang (共同一作); Lan Chen; Qi Wang; Genli Shen; Ning Han; Yunfa Chen; Guanglu Ge
2015Modulating Electrical Properties of InAs Nanowires via Molecular MonolayersHo Yuen Cheung; SenPo Yip; Ning Han; Guofa Dong; Ming Fang; Fengyun Wang; Hao Lin; Chun Yuen Wong; Johnny C. Ho
2015Modulating the Morphology and Electrical Properties of GaAs Nanowires via Catalyst Stabilization by OxygenJohnny C. Ho; Ning Han; Zaixing Yang; Fengyun Wang; SenPo Yip; Guofa Dong; Xiaoguang Liang; TakFu Hung; Yunfa Chen
2015Multi-scale crown closure retrieval for moso bamboo forest using multi-source remotely sensed imagery based on geometric-optical and Erf-BP neural network modelsCong Wang; Huaqiang Du; Xiaojun Xu; Ning Han; Guomo Zhou; Shaobo Sun
2013The tissue-specificand developmentally regulated expression patterns of the SAUR41 subfamily ofSMALL AUXIN UP RNA genes: potential implications.Ting Qiu; Yong Chen; Miaomiao Li; Yingying Kong; Yubin Zhu; Ning Han; Hongwu Bian; Muyuan Zhu; Junhui Wang
2014A transient gene expression system using barley protoplasts to evaluate microRNAs for post-transcriptional regulation of their target genesYu Bai; Ning Han; Jinxia Wu; Yinong Yang; Junhui Wang; Muyuan Zhu; Hongwu Bian