Browsing by Author Peng Zhou

Showing results 1 to 20 of 95  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20132D Depiction of Biological Interactions and Its Applications in Drug DesignYanrong Ren; Qiang Wang; Shaocheng Chen; Xia Feng; Haiyan Cao; Peng Zhou
2015A new copper(II) selective fluorescence probe based on naphthalimide: Synthesis, mechanism and application in living cellsGuangjie He; Qingtao Meng; Xiuwen Zhao; Cheng He; Peng Zhou; Chunying Duan
2014A real option model for renewable energy policy evaluation with application to solar PV power generation in ChinaMingming Zhang; Dequn Zhou; Peng Zhou
2014A study of multi-ligand beta-lactoglobulin complex formationJie Zhang; Xiaoming Liu; Muriel Subirade; Peng Zhou; Li Liang
2016A Vehicle Mobility Model of VANET by Considering AvoidanceYuanyuan Deng; Peng Zhou; <b>Xiaoqiang Xiao</b>
2013Antioxidant enzymatic activities and gene expression associated with heat tolerance in a cool-season perennial grass speciesHongmei Du; Peng Zhou; Bingru Huang
2013Arabidopsis Phytochrome B Promotes SPA1 Nuclear Accumulation to Repress Photomorphogenesis under Far-Red LightXu Zheng; Suowei Wu; Huqu Zhai; Peng Zhou; Meifang Song; Liang Su; Yulin Xi; Zhiyong Li; Meng Fanhua; Li Yang; Haiyang Wang; Jianping Yang
2015Bandwidth analysis of all-optical turbo-switchPeng Zhou; Xuelin Yang; Xiaonan Hu; Weisheng Hu
2015Bandwidthanalysis of all-optical turbo-switchPeng Zhou; XuelinYang; XiaonanHu; Weisheng Hu
2013Biomacromolecular quantitative structure-activity relationship (BioQSAR): a proof-of-concept study on the modeling, prediction and interpretation of protein-protein binding affinityPeng Zhou; Congcong Wang; Feifei Tian; YanrongRen; Chao Yang; Jian Huang
2013Biomacromolecular quantitative structure–activity relationship (BioQSAR): a proof-of-concept study on the modeling, prediction and interpretation of protein–protein binding affinityPeng Zhou; Congcong Wang; Feifei Tian; Yanrong Ren; Chao Yang; Jian Huang
2015Carbon coating stabilized Ti3+-doped TiO2 for photocatalytic hydrogen generation under visible light irradiationGao Fu; Peng Zhou; Meiming Zhao; Weidong Zhu; Shicheng Yan; Tao Yu; Zhigang Zou
2016Circle of Friends Detection in VANET Based on Trajectory AnalysisWeixun Ning; <b>Xiaoqiang Xiao</b>; Peng Zhou
2015Complete Genome Sequence of Papaya Ringspot Virus Isolated from Genetically Modified Papaya in Hainan Island, ChinaGuangyuan Zhao; Pu Yan; Wentao Shen; Decai Tuo; Xiaoying Li; Peng Zhou
2015Complete genome sequence of the heavy metal resistant bacterium Altererythrobacter atlanticus 26DY36(T), isolated from deep-sea sediment of the North Atlantic Mid-ocean ridgeYue-Hong Wu(#); Hong Cheng; Peng Zhou; Ying-Yi Huo; Chun-Sheng Wang; Xue-Wei Xu()
2013Computational Peptidology: A New and Promising Approach to Therapeutic Peptide DesignPeng Zhou; Congcong Wang; Yanrong Ren; Cao Yang; Feifei Tian
2014CSUDDCC1-A diffusion database for multicomponent cemented carbidesWeibin Zhang; Yong Du; Weimin Chen; Yingbiao Peng; Peng Zhou; Shequan Wang; Guanghua Wen; Wen Xie
2014CSUTDCC1-A thermodynamic database for multicomponent cemented carbidesYingbiao Peng; Yong Du; Peng Zhou; Weibin Zhang; Weimin Chen; Li Chen; Shequan Wang; Guanghua Wen; Wen Xie
2012Cyclic oxidation behavior of plasma surface chromising coating on titanium alloy Ti-6Al-4VDong-Bo Wei; Ping-Ze Zhang; Zheng-Jun Yao; Jin-Tang Zhou; Xiang-Fei Wei; Peng Zhou
2012Cytochalasin. D, a tropical fungal metabolite, inhibits CT26 tumor growth and angiogenesisFeng-Ying Huang; Yue-Nan Li; Wen-Li Mei; Hao-Fu Dai; Peng Zhou; Guang-Hong Tan