Browsing by Author Pengcheng Li

Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A cascade organic Rankine cycle power generation system using hybrid solar energy and liquefied natural gasPengcheng Li; Jing Li; Gang Pei; Anjum Munir; Jie Ji
2016A novel synthesis of ZnO/N-doped reduced graphene oxide composite as superior anode material for lithium-ion batteriesJuan Dai; Min Wang; Ming Song; Pengcheng Li; Chunyan Zhang; Yuhua Shen; Anjian Xie
2015Analysis of a novel solar electricity generation system using cascade Rankine cycle and steam screw expanderJing Li; Pengcheng Li; Gang Pei; Jahan Zeb Alvi; Jie Ji
2015Anovel hybrid solar power generation system using a-Si photovoltaic/thermalcollectors and organic Rankine cycleJing Li; Pengcheng Li; Gang Pei; Jahanzeb Alvi; Jie Ji
2015Anovel hybrid solar power generation system using a-Si photovoltaic/thermalcollectors and organic Rankine cycleJing Li; Pengcheng Li; Gang Pei; Jahanzeb Alvi; Jie Ji
2015Conjugated linoleic acid alters growth performance, tissue lipid deposition, and fatty acid composition of darkbarbel catfish (Pelteobagrus vachelli)Guifang Dong; Wenzuo Liu; Linzhou Wu; Denghang Yu; Feng Huang; Pengcheng Li; Yanou Yang
2015Conjugated linoleic acid alters growth performance, tissue lipid deposition, and fatty acid composition of darkbarbel catfish (Pelteobagrus vachelli)Guifang Dong(#); Wenzuo Liu; Linzhou Wu; Denghang Yu; Feng Huang; Pengcheng Li; Yanou Yang()
2015Effect of Venom from the Jellyfish Nemopilema nomurai on the Silkworm Bombyx mori LHuahua Yu; Rongfeng Li; Xiaolin Chen; Yang Yue; Ronge Xing; Song Liu; Pengcheng Li
2016Effect of working fluids on the performance of a novel direct vapor generation solar organic Rankine cycle systemJing Li; Jahan Zeb Alvi; Gang Pei; Jie Ji; Pengcheng Li; Huide Fu
2016Freeze-drying growth of Co3O4/N-doped reduced graphene oxide nanocomposite as excellent anode material for lithium-ion batteriesJuan Dai; Ming Song; Min Wang; Pengcheng Li; Chunyan Zhang; Yuhua Shen; Anjian Xie
2015Functional response of cerebral blood flow induced by somatosensory stimulation in rats with subarachnoid hemorrhageZhiguo Li; Qin Huang; Peng Liu; Pengcheng Li; Lianting Ma; Jinling Lu
2011HRA in China: Model and dataLicao Dai; Zhang Li; Pengcheng Li
2012Isolation, identification and characterization of a novel antioxidant protein from the nematocyst of the jellyfish Stomolophus meleagrisRongfeng Li; Huahua Yu; Ronge Xing; Song Liu; Yukun Qing; Kecheng Li; Bing Li; Xiangtao Meng; Jinhui Cui; Pengcheng Li
2008LASCA with a small number of scatterers: Application for monitoring of microflowS. Ulyanov; Y. Ganilova; Dan Zhu; Jianjun Qiu; Pengcheng Li; O. Ulianova; Qingming Luo
2015Optimal design methods for a digital humanecomputer interface based on human reliability in a nuclear power plant part 1: Optimization method for monitoring unit layoutJianjun Jiang; Li Zhang; Yiqun Wang; Licao Dai; Yuyuan Peng; Pengcheng Li
2015Reliability forecasting for operators’ situation assessment in digital nuclear power plant main control room based on dynamic network modelYanhua Zou; Li Zhang; Pengcheng Li
2014Review: Tissue Optical Clearing Window for Blood Flow MonitoringJing Wang; Yang Zhang; Pengcheng Li; Qingming Luo; Dan Zhu
2013Toxicity and clinical reasonable application of Taoren (Semen Persicae) based on ancient and modern literature researchShengyan Xi; Linchao Qian; Haiying Tong; Lifeng Yue; Hui Zhao; Dawei Wang; Dawei Lu; Pengcheng Li; Xinrong Wang
2015Unique chemoselective Paal-Knorr reaction catalyzed by MgI2 etherate under solvent-free conditionsXingxian Zhang; Guodong Weng; Yongdong Zhang; Pengcheng Li