Browsing by Author Qian Peng

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Comprehensive Fe-Ligand Vibration Identification in {FeNO}(6) HemesJianfeng Li<b>Jianfeng Li</b>(#)(); Qian Peng; Allen G. Oliver; E. Ercan Alp; Michael Y. Hu; Jiyong Zhao; J. Timothy Sage(); W. Robert Scheidt()
2012Conjugate Addition vs Heck Reaction: A Theoretical Study on Competitive Coupling Catalyzed by Isoelectronic Metal (Pd(II) and Rh(I))Qian Peng; Hong Yan; Xinhao Zhang; <strong>Yun-Dong Wu</strong>
2016Construction of a high density linkage map and its application in the identification of QTLs for soluble sugar and organic acidcomponents in appleBaiquan Ma; Shuang Zhao; Benhong Wu; Dongmei Wang; Qian Peng; Albert Owiti; Ting Fang; Liao Liao; Collins Ogutu; Schuyler S. Korban; Shaohua Li; Yuepeng Han
2016Construction of a high density linkage map and its application in the identification of QTLs for soluble sugar and organic acidcomponents in appleBaiquan Ma(#); Shuang Zhao; Benhong Wu; Dongmei Wang; Qian Peng; Albert Owiti; Ting Fang; Liao Liao; Collins Ogutu; Schuyler S. Korban; Shaohua Li; <b>Yuepeng Han</b>()
2015Dolomite application to acidic soils: a promising option for mitigatingN2O emissionsMuhammad Shaanban; Ronggui Hu; Qian Peng; Yupeng Wu; Shan Lin; Jinsong Zhao
2015Effect of straw returning in winter fallow in Chinese rice fields ongreenhouse gas emissions: evidence from an incubation studyYupeng Wu; Ronggui Hu; Tian Liu; Qian Peng; Muhammad Shaanban
2015Maternal N-Carbamylglutamate Supplementation during Early Pregnancy Enhances Embryonic Survival and Development through Modulation of the Endometrial Proteome in GiltsJinlong Zhu; Xiangfang Zeng; Qian Peng; Shenming Zeng; Haiyi Zhao; Hexiao Shen; Shiyan Qiao
2015Maternal N-Carbamylglutamate Supplementation during Early Pregnancy Enhances Embryonic Survival and Development through Modulation of the Endometrial Proteome in GiltsJinlong Zhu; <strong>Xiangfang Zeng</strong>; Qian Peng; Shenming Zeng; Haiyi Zhao; Hexiao Shen; Shiyan Qiao
2016MtDNAdepleted PC3 cells exhibit Warburg effect and cancer stem cell featuresXiaoran Li; Yali Zhong; Jie Lu; Karol Axcrona; Lars Eide; Randi G. Sylju?sen; Qian Peng; Junbai Wang; Hongquan Zhang; Mariusz Adam Goscinski; Gunnar Kvalheim; Jahn M. Nesland; <strong>Zhen
2012Pushing Fullerene Absorption into the Near-IR Region by Conjugately Fusing Oligothiophenes&lt;SUP&gt;†&lt;/SUP&gt;Zuo Xiao; Gang Ye; Ying Liu; Shan Chen; Qian Peng; Qiqun Zuo; Liming Ding
2015Relationshipbetween Pulse Wave Velocity, Reflectance Factor Calculated According to TcmPulse Figure and Vascular Hemodynamics ParametersShang Qianqian; Zhang Yeqing; Guo Rui; Wang Yiqin; Qian Peng; Yan Haixia
2015Relationshipbetween Pulse Wave Velocity, Reflectance Factor Calculated According to TcmPulse Figure and Vascular Hemodynamics ParametersShang Qianqian; Zhang Yeqing; Guo Rui; Wang Yiqin; Qian Peng; Yan Haixia
2015Relationshipbetween Pulse Wave Velocity, Reflectance Factor Calculated According to TcmPulse Figure and Vascular Hemodynamics ParametersShang Qianqian; Zhang Yeqing; <b>Guo Rui</b>; Wang Yiqin; Qian Peng; Yan Haixia()
2014Tetrahydro[5]helicene-based imide dyes with intense fluorescence in both solution and solid stateMeng Li; Yingli Niu; Xiaozhang Zhu; Qian Peng; Hai-Yan Lu(); Andong Xia(); Chuan-Feng Chen()