Browsing by Author Qian Peng

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Construction of a high density linkage map and its application in the identification of QTLs for soluble sugar and organic acidcomponents in appleBaiquan Ma; Shuang Zhao; Benhong Wu; Dongmei Wang; Qian Peng; Albert Owiti; Ting Fang; Liao Liao; Collins Ogutu; Schuyler S. Korban; Shaohua Li; Yuepeng Han
2015Dolomite application to acidic soils: a promising option for mitigatingN2O emissionsMuhammad Shaanban; Ronggui Hu; Qian Peng; Yupeng Wu; Shan Lin; Jinsong Zhao
2015Effect of straw returning in winter fallow in Chinese rice fields ongreenhouse gas emissions: evidence from an incubation studyYupeng Wu; Ronggui Hu; Tian Liu; Qian Peng; Muhammad Shaanban
2015Maternal N-Carbamylglutamate Supplementation during Early Pregnancy Enhances Embryonic Survival and Development through Modulation of the Endometrial Proteome in GiltsJinlong Zhu; Xiangfang Zeng; Qian Peng; Shenming Zeng; Haiyi Zhao; Hexiao Shen; Shiyan Qiao
2012Pushing Fullerene Absorption into the Near-IR Region by Conjugately Fusing Oligothiophenes<SUP>†</SUP>Zuo Xiao; Gang Ye; Ying Liu; Shan Chen; Qian Peng; Qiqun Zuo; Liming Ding
2015Relationshipbetween Pulse Wave Velocity, Reflectance Factor Calculated According to TcmPulse Figure and Vascular Hemodynamics ParametersShang Qianqian; Zhang Yeqing; Guo Rui; Wang Yiqin; Qian Peng; Yan Haixia
2015Relationshipbetween Pulse Wave Velocity, Reflectance Factor Calculated According to TcmPulse Figure and Vascular Hemodynamics ParametersShang Qianqian; Zhang Yeqing; Guo Rui; Wang Yiqin; Qian Peng; Yan Haixia