Browsing by Author Qiang Shi

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2014An organic nanowire waveguide exciton–polariton sub-microlaser and its photonic applicationQing Liao; Zhenzhen Xu; Xiaolan Zhong; Wei Dang; Qiang Shi; Chao Zhang; Yuxiang Weng; Zhiyuan Li; Hongbing Fu
2014A dose–response meta-analysis of dietary lutein and zeaxanthin intake in relation to risk of age-related cataractLe Ma; Zhen-xuan Hao; Ru-ru Liu; Rong-bin Yu; Qiang Shi; Jian-ping Pan
2015Fluorescence enhancement and quenching of Eu(TTFA)3 by Ag nanoparticles at different excitationsQingru Wang; Qiang Shi; Shuhong Li; Wenjun Wang; Shiling Zheng
2012Green and red photoluminescence from ZnAl"2O"4:Mn phosphors prepared by sol-gel methodDong Zhang; Changzheng Wang; Yunlong Liu; Qiang Shi; Wenjun Wang; Ya Zhai
2012Low-Threshold Nanolasers Based on Slab-Nanocrystals of H-Aggregated Organic SemiconductorsZhenzhen Xu; Qing Liao; Qiang Shi; Haoli Zhang; Jiannian Yao; Hongbing Fu
2015Metal Chelation-Assisted Amine−Amine Electronic Coupling through the 4,4′-Positions of 2,2′-BipyridineHai-Jing Nie; Wen-Wen Yang; Ren-Hui Zheng; Qiang Shi; Hui Chen; Jiannian Yao; Yu-Wu Zhong
2010Multiscale study of charge mobility of organic semiconductor with dynamic disordersLinjun Wang; Qikai Li; Zhigang Shuai; Liping Chen; Qiang Shi
2014Photocurrent Enhancement in Diketopyrrolopyrrole Solar Cells by Manipulating Dipolar Anchoring-Terminals on Alkyl-Chain SpacerAiling Tang; Zhenhuan Lu; Shuming Bai; Jianhua Huang; Yuxia Chen; Qiang Shi; Qiang Shi; Chuanlang Zhan; Jiannian Yao
2015Polyol-grafted polysulfone membranes for boron removal: Effects of the ligand structureXilan Du; Jianqiang Meng; Ruisong Xu; Qiang Shi; Yufeng Zhang
2015Polyol-grafted polysulfone membranes for boron removal: Effects of the ligand structureXilan Du; Jianqiang Meng(); Ruisong Xu; Qiang Shi; Yufeng Zhang
2015Rational Design of Charge-Transfer Interactions in Halogen-Bonded Co-crystals toward Versatile Solid-State OptoelectronicsWeigang Zhu; Renhui Zheng; Yonggang Zhen; Zhenyi Yu; Huanli Dong; Hongbing Fu; Qiang Shi; Wenping Hu
2016Synergistic Ternary Composite (Carbon/Fe3O4@Graphene) with Hollow Microspherical and Robust Structure for Li-Ion StorageXingxing Li; Xueying Zheng; Jie Shao; Tian Gao; Qiang Shi; Qunting Qu
2016Synergistic Ternary Composite (Carbon/Fe3O4@Graphene) with Hollow Microspherical and Robust Structure for Li-Ion StorageXingxing Li; Xueying Zheng; <strong>Jie Shao</strong>; Tian Gao; Qiang Shi; Qunting Qu