Browsing by Author Qiang Yu

Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A Data-Aware FM-indexHongwei Huo; Longgang Chen; Heng Zhao; Jeffrey Scott Vitter; Yakov Nekrich; Qiang Yu
2015A Data-Aware FM-indexHongwei Huo; Longgang Chen; Heng Zhao; Jeffrey Scott Vitter; Yakov Nekrich; Qiang Yu
2015A fast view-factor model on reflection loss calculation of cavity receiverQiangqiang Zhang(#)(); Xin Li; Chun Chang; Zhirong Liao; Zhifeng Wang; Qiang Yu
2013A Heuristic Cluster-based EM Algorithm for the Planted (l, d) ProblemYipu Zhang; Hongwei Huo; Qiang Yu
2012A MapReduce-based Algorithm for Motif SearchHongwei Huo; Shuai Lin; Qiang Yu; Yipu Zhang; Vojislav Stojkovic
2012A MapReduce-based Algorithm for Motif SearchHongwei Huo; Shuai Lin; Qiang Yu; Yipu Zhang; Vojislav Stojkovic
-A novel soil manganese mechanism drives plant species loss with increased nitrogen deposition in a temperate steppeQiuying Tian; Nana Liu; Wenming Bai; Linghao Li; Jiquan Chen; Peter B. Reich; Qiang Yu; Dali Guo; Melinda D. Smith; Alan K. Knapp; Weixin Cheng; Peng Lu; Yan Gao; An Yang; Tianzuo Wang; Xin Li……
2015An Affinity Propagation-Based DNA Motif Discovery AlgorithmChunxiao Sun; Hongwei Huo; Qiang Yu; Haitao Guo; Zhigang Sun
2015An Efficient Algorithm for Discovering Motifs in Large DNA Data SetsQiang Yu; Hongwei Huo; Xiaoyang Chen; Haitao Guo; Jeffrey Scott Vitter; Jun Huan
2015An Efficient Exact Algorithm for the Motif Stem Search Problem over Large AlphabetsQiang Yu; Hongwei Huo; Jeffrey Scott Vitter; Jun Huan; Yakov Nekrich
2014An Efficient Motif Finding Algorithm for Large DNA Data SetsQiang Yu; Hongwei Huo; Xiaoyang Chen; Haitao Guo; Jeffrey Scott Vitter; Jun Huan
2014An Efficient Motif Finding Algorithm for Large DNA Data SetsQiang Yu; Hongwei Huo; Xiaoyang Chen; Haitao Guo; Jeffrey Scott Vitter; Jun Huan
2015Ant colony optimization applied to web service compositions in cloud computingQiang Yu; Ling Chen; Bin Li
2015Apoptosis, autophagy, necroptosis, and cancer metastasisZhenyi Su; Zuozhang Yang; Yongqing Xu; Yongbin Chen; Qiang Yu
2015Apoptosis, autophagy, necroptosis, and cancer metastasisZhenyi Su(#); Zuozhang Yang; Yongqing Xu; Yongbin Chen; Qiang Yu
2012Arctigenin alleviates ER stress via activating AMPKYuan Gu; Xiao-xiao Sun; Ji-ming Ye; Li He; Shou-sheng Yan; Hao-hao Zhang; Li-hong Hu; Jun-ying Yuan; Qiang Yu
2012Arctigenin preferentially induces tumor cell death under glucose deprivation by inhibiting cellular energy metabolismYuan Gu; Chunting Qi; Xiaoxiao Sun; Xiuquan Ma; Haohao Zhang; Lihong Hu; Junying Yuan; Qiang Yu
2008Carbon and nitrogen store and storage potential as affected by land-use in a Leymus chinensis grassland of northern ChinaNianpeng He; Qiang Yu; Ling Wu; Yuesi Wang; Xingguo Han
2013Convergent responses of nitrogen and phosphorus resorption to nitrogen inputs in a semiarid grasslandXiao-Tao Lü; Sasha Reed; Qiang Yu; Nian-Peng He; Zheng-Wen Wang; Xing-Guo Han
2016CS2A: A Compressed Suffix Array-based Method for Short Read AlignmentHongwei Huo; Shuangjiang Li; Zhigang Sun; Jeffrey Scott Vitter; Xinkun Wang; Qiang Yu; Jun Huan