Browsing by Author Qun Luo

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2011A comparative study on interactions of cisplatin and ruthenium arene anticancer complexes with metallothionein using MALDI-TOF-MSGuangxue Zhang; Wenbing Hu; Zhifeng Du; Shuang Lv; Wei Zheng; Qun Luo; Xianchan Li; Kui Wu; Yumiao Han; Fuyi Wang
2009Complex networks-based energy-efficient evolution model for wireless sensor networksHailin Zhu; Hong Luo; Haipeng Peng; Lixiang Li; Qun Luo
2013Lipophilic thioguanosine: An anion receptor for cesium fluorideQun Luo; Jianhua Cao; Daihua Tang; Dayong Wu; Yong Huang; Junfeng Xiang; Fuyi Wang; Xinhou Liu; Gang Wu
2015Microstructural evolution and oxidation behavior of hot-dip 55 wt.% Al–Zn–Si coated steelsQun Luo; Qian Li; Jie-Yu Zhang; Hu-Sheng Lu; Lin Li; Kuo-Chih Chou
2014Multiple routes transmitted epidemics on multiplex networksDawei Zhao; Lixiang Li; Haipeng Peng; Qun Luo; Yixian Yang
2014Multiple routes transmitted epidemics on multiplex networksDawei Zhao; Lixiang Li; Haipeng Peng; Qun Luo; Yixian Yang
2015PhaseEquilibria, Crystal Structure and Hydriding/Dehydriding Mechanism of Nd4Mg80Ni8CompoundQun Luo; Qin-Fen Gu; Jie-Yu Zhang; Shuang-Lin Chen; Kuo-Chih Chou; Qing Li
2015Pinning adaptive synchronization of a class of uncertain complex dynamical networks with multi-link against deteriorationLixiang Li; Weiwei Li; Jürgen Kurths; Qun Luo; Shudong Li
2015Preparation and characterization of ZnO tetrapods and octapodsYongfu Qiu; Qun Luo; Zhihui Liang; Zhiyu Cheng; Bing Guo; Hongbo Fan; Shihe Yang
2015Preparation of Cu(OH) 2 and ZnO nanoarrays on surface of metal substrates by a simple method and application as ammonia sensorsYongfu Qiu; Guiping Tan; Pingru Xu; Qun Luo; Xiuzhen Lin; Weiqing Huang; Jianhui Li
2015TLR4 plays a crucial role in MSC-induced inhibition of NK cell functionYing Lu; Jin Liu; Yang Liu; Yaru Qin; Qun Luo; Quanli Wang; Haifeng Duan()