Browsing by Author Shanshan Liu

Showing results 1 to 20 of 53  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A carbon nanotube/quantum dot based photoelectrochemical biosensing platform for the direct detection of microRNAsHuijuan Cao; Shanshan Liu; Wenwen Tu; Jianchun Bao; Zhihui Dai
2015A mild process to design silk scaffolds with reduced beta-sheet structure and various topographies at nanometer scaleYazhen Pei; Xi Liu; Shanshan Liu; Qiang Lu; Jing Liu; David Kaplan; Hesun Zhu
2013A Multistage Gene Normalization System Integrating Multiple Effective MethodsLishuang Li; Shanshan Liu; Lihua Li; Wenting Fan; Degen Huang; Huiwei Zhou
2015AgOTf-Catalyzed Tandem Reaction of Oxabenzonorbornadieneswith ArylacetylenesYongyun Zhou; Shanshan Liu; Hualei Chen; Jingchao Chen; Weiqing Sun; Sifeng Li; Qingjing Yang; Baomin Fan
2015AgOTf-CatalyzedTandem Reaction of Oxabenzonorbornadienes with ArylacetylenesYongyun Zhou; Shanshan Liu; Hualei Chen; Jingchao Chen; Weiqing Sun; Sifeng Li; Qingjing Yang; Baomin Fan
2015AgOTf-CatalyzedTandem Reaction of Oxabenzonorbornadienes with ArylacetylenesYongyun Zhou(#); Shanshan Liu; Hualei Chen; Jingchao Chen; Weiqing Sun; Sifeng Li; Qingjing Yang; Baomin Fan()
2014Asymmetric Alkynylative Ring Opening Reaction of Oxabenzonorbornadienes Promoted by Palladium/Silver Cocatalytic SystemShanshan Liu; Hualei Chen; Sifeng Li; Qingjing Yang; Jianbin Xu; Yongyun Zhou; Minglong Yuan; Weimin Zeng; Baomin Fan
2013Bilayered vascular grafts based on silk proteinsShanshan Liu; Chaofei Dong; Guozhong Lu; Qiang Lu; Zhanxiong Li; David L. Kaplan; Hesun Zhu
2014Biomineralization regulation by nanosized features in silk fibroin proteins: Synthesis of water-dispersible nano-hydroxyapatiteXiaowei Huang; Xi Liu; Shanshan Liu; Aili Zhang; Qiang Lu; David Kaplan; Hesun Zhu
2015Cationic polyacrylamide enhancing cellulose treatment efficiency of hardwood kraft-based dissolving pulpQiang Wang; Shanshan Liu; Guihua Yang; Jiachuan Chen
2013Characterization of CsB3O5 crystal for high-average-power third harmonic generationNaixia Zhai(#); Shanshan Liu; Guiling Wang(); Guochun Zhang
2017Charge Ordering in K4Fe3F12 from a First Principles StudyShanshan Liu; Yuanhui Xu(); Nianrui Qu; Yizhi Zhang; Jing Wang; Keju Sun; Xianfeng Hao
2017Comparative description of magnetic interactions in Sr2CuTeO6 and Sr2CuWO6Yuanhui Xu(#); Shanshan Liu; Nianrui Qu; Qiangqiang Gao; Rongna Chen; Jing Wang; Faming Gao; Xianfeng Hao()
2013Controllable transition of silk fibroin nanostructures: An insight into in vitro silk self-assembly processShumeng Bai; Shanshan Liu; Cencen Zhang; Weian Xu; Qiang Lu; Hongyan Han; David L Kaplan; Hesun Zhu
2016Dynamic Analysis of an Aeroelastic System with Softening NonlinearityShanshan Liu; Liangqiang Zhou; Fangqi Chen
2016Dynamic Analysis of an Aeroelastic System with Softening NonlinearityShanshan Liu; Liangqiang Zhou; Fangqi Chen
2015Elevation of ω-3 Polyunsaturated Fatty Acids Attenuates PTEN-deficiency Induced Endometrial Cancer Development through Regulation of COX-2 and PGE2 ProductionJinshun Pan; Lixian Cheng; Xinyun Bi; Xin Zhang; Shanshan Liu; Xiaoming Bai; Fanghong Li; Allan Z. Zhao
2014Exploring skyline for both MSE-based label-free proteomics and HRMS quantitation of small moleculesShanshan Liu; Xin Chen; Zhihui Yan; Shanshan Qin; Jinhua Xu; Jianping Lin; Cheng Yang; Wenqing Shui
2016First principles study of the electronic and magnetic properties of the spin-ladder iron oxide Sr3Fe2O5Xianfeng Hao(#)(); Yuanhui Xu(); Shanshan Liu; Jing Wang; Faming Gao
2015Graphene quantums dots combined with endonuclease cleavage and bidentate chelation for highly sensitive electrochemiluminescent DNA biosensingJing Lou; Shanshan Liu; Wenwen Tu; Zhihui Dai