Browsing by Author Sheng He

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A short-lived but significant Mongol–Okhotsk collisional orogeny in latest Jurassic–earliest CretaceousYong-Tai Yang; Zhi-Xin Guo; Chuan-Chun Song; Xiang-Bo Li; Sheng He
2015A short-lived but significant Mongol–Okhotsk collisional orogeny in latest Jurassic–earliest Cretaceous<b>Yong-Tai Yang</b>(#)(); Zhi-Xin Guo; Chuan-Chun Song; Xiang-Bo Li; Sheng He
2017Characterization of human S-adenosyl-homocysteine hydrolase in vitro and identification of its potential inhibitorsWeiwei Hao(#); Yanhua Li(#); Qiuli Shan(#); Tian Han; Wencheng Li; Sheng He; Kongkai Zhu; Yumei Li; Xiaojun Tan; <b>Jinsong Gu</b>()
2011Chinese and Korean Characters Engage the Same Visual Word Form Area in Proficient Early Chinese-Korean BilingualsJian&apos;E Bai; Jinfu Shi; Yi Jiang; Sheng He; Xuchu Weng
2012Different efficiencies of attentional orienting in different wandering mindsNantu Hu; Sheng He; Baihua Xu
2015First description of β-thalassemia mutation,-86(C>G) (HBB:c.-136C>G), in a Chinese family.Sheng He; Qian Qin; Shang Yi; Wanjun Zhou; Chenguang Zheng; Biyan Chen
2015First detection of a splice donor site β-thalassemia mutation IVS-I-130 (G-C) [HBB:c.93-1G>C] in a Chinese patienSheng He; Qiang Zhang; Chenguang Zheng; Yuan Wei; Yanqing Tang; Qiuli Chen; Shaoke Chen
2015First detection of a splice site β-thalassemia mutation, IVS-I-6 (T>C) (HBB:c.92+6T>C) in a Chinese family.Biyan Chen; Peng Huang; Shang Yi; Qiuli Chen; Yanqing Tang; Qiang Zhang; Sheng He
2011Functional Foveal Splitting: Evidence from Neuropsychological and Multimodal MRI Investigations in a Chinese Patient with a Splenium LesionBenyan Luo; Chunlei Shan; Renjing Zhu; Xuchu Weng; Sheng He
2016Integrated SSFP for functional brain mapping at 7 T with reduced susceptibility artifactKaibao Sun(#); Rong Xue(); Peng Zhang; Zhentao Zuo; Zhongwei Chen; Bo Wang; Thomas Martin; Yi Wang; Lin Chen(); Sheng He; Danny J.J. Wang
2015Jurassic tectonostratigraphic evolution of the Junggar basin, NW China: a record of Mesozoic intraplate deformation in Central AsiaYong-Tai Yang; Chuan-Chun Song; Sheng He
2015Jurassic tectonostratigraphic evolution of the Junggar basin, NW China: a record of Mesozoic intraplate deformation in Central Asia<b>Yong-Tai Yang</b>(#)(); Chuan-Chun Song; Sheng He
2015La Doping of CdS for Enhanced CdS/CdSe Quantum Dot Cosensitized Solar CellsXiaolei Qi; Xiaoping Zou; Sheng He
2014Left hemiparalexia of Chinese characters: neglect dyslexia or disruption of pathway of visual word form processing?Wenchao Yi; Ting Wu; Wei Chen; Ti-fei Yuan; Benyan Luo; Chunlei Shan; Jianan Li; Sheng He; Xuchu Weng
2014Left hemiparalexia of Chinese characters:Neglect dyslexia or disruption of pathway of visual word form processing?Wenchao Yi; Ting Wu; Wei Chen; Tifei Yuan; Benyan Luo; Chunlei Shan; Jianan Li; Sheng He; Xuchu Weng
2017Multi-phase passband balanced SSFP fMRI with 50 ms sampling rate at 7 Tesla enables high precision in resolving 100 ms neuronal eventsZhongwei Chen(#); Rong xue(); Peng Zhang; Kaibao Sun; Zhentao Zuo; Jing An; Jing Chen; Sheng He; Lin chen(); Danny J.J. Wang
2013Neural competition as a developmental process: Early hemispheric specialization for word processing delays specialization for face processingSu Li; Kang Lee; Jing Zhao; Zhi Yang; Sheng He; Xuchu Weng
2013The orthographic sensitivity to written Chinese in the occipital-temporal cortexHaicheng Liu; Yi Jiang; Bo Zhang; Lifei Ma; Sheng He; Xuchu Weng
2012Perceptual Grouping without Awareness: Superiority of Kanizsa Triangle in Breaking Interocular SuppressionLan Wang; Xuchu Weng; Sheng He
2012Reduced caudate volume and enhanced striatal-DMN integration in chess expertsXujun Duan; Sheng He; Wei Liao; Dongmei Liang; Lihua Qiu; Luqing Wei; Yuan Li; Chengyi Liu; Qiyong Gong; Huafu Chen