Browsing by Author Shilin Li

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A 3.4-kb Copy-Number Deletion near EPAS1 Is Significantly Enriched in High-Altitude Tibetans but Absent from the Denisovan SequenceHaiyi Lou; Yan Lu; Dongsheng Lu; Ruiqing Fu; Xiaoji Wang; Qidi Feng; Sijie Wu; Yajun Yang; Shilin Li; Longli Kang; Yaqun Guan; Boon-Peng Hoh; Yeun-Jun Chung; Li Jin; Bing Su; Shuhua Xu
2011Development of 11 X-STR loci typing system and genetic analysis in Tibetan and Northern Han populations from ChinaChengtao Li; Teng Ma; Shumin Zhao; Suhua Zhang; Jing Xu; Ziqin Zhao; Li Jin; Shilin Li
2015Genetic analysis of 17 Y-STR loci from 1019 individuals of six Han populations in East ChinaLiming Li; Ge Yu; Shilin Li; 金力; Shi Yan
2015Genetic analysis of 17 Y-STR loci in Han, Dong, Miao and Tujia populations from Hunan province, central-southern ChinaLili Shu; Liming Li; Ge Yu; Binxia Yu; Yuchi Liu; Shilin Li; 金力; Shi Yan
2010Genetic structures of the Tibetans and the Deng people in the Himalayas viewed from autosomal STRsLongli Kang; Shilin Li; Sameer Gupta; Yingang Zhang; Kai Liu; Jianmin Zhao; Li Jin; Hui Li
2011Human Migration through Bottlenecks from Southeast Asia into East Asia during Last Glacial Maximum Revealed by Y ChromosomesXiaoyun Cai; Zhendong Qin; Bo Wen; Shuhua Xu; Yi Wang; Yan Lu; Lanhai Wei; Chuanchao Wang; Shilin Li; Xingqiu Huang; Li Jin; Hui Li; the Genographic Consortium
2011A Map of Copy Number Variations in Chinese PopulationsHaiyi Lou; Shilin Li; Yajun Yang; Longli Kang; Xin Zhang; Wenfei Jin; Bailin Wu; Li Jin; Shuhua Xu
2010A mitochondrial revelation of early human migrations to the Tibetan Plateau before and after the last glacial maximum<SUP>†</SUP>Zhendong Qin; Yajun Yang; Longli Kang; Shi Yan; Kelly Cho; Xiaoyun Cai; Yan Lu; Hongxiang Zheng; Dongchen Zhu; Dongmei Fei; Shilin Li; Li Jin; Hui Li
2013Modeling Recent Human Evolution in Mice by Expression of a Selected EDAR Variant.Yana G. Kamberov; Sijia Wang; Jingze Tan; Pascale Gerbault; Abigail Wark; Longzhi Tan; Yajun Yang; Shilin Li; Kun Tang; Hua Chen; Adam Powell; Yuval Itan; Dorian Fuller……
2010Prehistorical East-West admixture of maternal lineages in a 2,500-year-old population in XinjiangFan Zhang; Zhi Xu; Jingze Tan; Yuefeng Sun; Bosong Xu; Shilin Li; Xin Zhao; Hui Zhou; Guoqiang Gong; Jun Zhang; Li Jin