Browsing by Author Shoujian Li

Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A novel benzimidazole-functionalized 2-D COF material: Synthesis and application as a selective solid-phase extractant for separation of uraniumJuan Li; ,Xiaodan Yang; Chiyao Bai; Yin Tian,; Bo Li; Shuang Zhang; Xiaoyu Yang; Songdong Ding; Chuanqin Xia; Xinyu Tan; Lijian Ma; Shoujian Li
2015A novel benzimidazole-functionalized 2-D COF material: Synthesis and application as a selective solid-phase extractant for separation of uraniumJuan Li; Xiaodan Yang; Chiyao Bai; Yin Tian; Bo Li; Shuang Zhang; Xiaoyu Yang; Songdong Ding; Chuanqin Xia; Xinyu Tan; Lijian Ma; Shoujian Li
2012Amidoxime-Grafted Hydrothermal Carbon Microspheres for Highly Selective Separation of UraniumJunxia Geng; Lijian Ma; Hang Wang; Jun Liu; Chiyao Bai; Qiang Song; Juan Li; Min Hou; Shoujian Li
2014Buckling and stability analysis of a piezoelectric viscoelastic nanobeam subjected to van der Waals forcesChangping Chen; Shoujian Li; Liming Dai; ChangZhao Qian
2014A catechol-like phenolic ligand-functionalized hydrothermal carbon: One-pot synthesis, characterization and sorption behavior toward uraniumBo Li; Lijian Ma; Yin Tian; Xiaodan Yang; Juan Li; Chiyao Bai; Xiaoyu Yang; Shuang Zhang; Shoujian Li; Yongdong Jin
2014Chaos to order: an eco-friendly way to synthesize graphene quantum dotsYing Huang; Chiyao Bai; Kecheng Cao; Yin Tian; Yue Luo,; Chuanqin Xia; Songdong Ding; Yongdong Jin,; Lijian M; Shoujian Li
2014Chaos to order: an eco-friendly way to synthesize graphene quantum dotsYing Huang; Chiyao Bai; Kecheng Cao; Yin Tian; Yue Luo; Chuanqin Xia; Songdong Ding; Yongdong Jin; Lijian Ma; Shoujian Li
2015Ditopic CMPO-pillar[5]arenes as unique receptors for efficientseparation of americium(III) and europium(III)Yuyu Fang; Xiangyang Yuan; Lei Wu; Zhiyong Peng; Wen Feng; Ning Liu; Dingguo Xu; ; Shoujian Li; Arijit Sengupta; Prasanta Kumar Mohapatra; Lihua Yuan
2013Facile preparation of polyphenolic hydroxyl functionalized uranium-selective chelating sorbent: simple oxidation of styrene-divinylbenzene copolymer microparticles by Hummers methodJun Liu; Juan Li; Xiaodan Yang; Qiang Song; Chiyao Bai; Yong Shi; Lan Zhang; Chunxia Liu; Shoujian Li; Lijian Ma
2015Insight Into the Influence of Ligand Conformation on ExtractionBehaviour of Uranium: A Combined Theoretical and Experimental StudyYin Tian; Jia Fu; Yi Zhang; Bo Li; Chiyao Bai; Kecheng Cao; Shuang Zhang; Xiaosheng Zhao; Yang Li; Lei Wang; Yue Luo; Dongqi Wang; Shoujian Li; Lijian Ma; Ying Xue
2015Insight into the mechanism of solid phaseextraction of uranium: a combined experimental and theoretical studyYin Tian; Jia Fu; Yi Zhang; Kecheng Cao; Chiyao Bai; Dongqi Wang; Shoujian Li; Ying Xue; Lijian Ma; Chong Zheng
2015Ligand-exchange mechanism:new insight into solid-phase extraction of uranium based on a combinedexperimental and theoretical studyYin Tian; Jia Fu; Yi Zhang; Kecheng Cao; Chiyao Bai; Dongqi Wang; Shoujian Li; Ying Xue; Lijian Ma; Chong Zheng
2012Mn2+ Dopant‐Controlled Synthesis of NaYF4:Yb/Er Upconversion Nanoparticles for in vivo Imaging and Drug DeliveryGan Tian; Zhanjun Gu; Liangjun Zhou; Wenyan Yin; Xiaoxiao Liu; Liang Yan; Shan Jin; Wenlu Ren; Gengmei Xing; Shoujian Li; Yuliang Zhao
2012Preparation and Adsorption Performance of 5-azacytosine-functionalized Hydrothermal Carbon for Selective Solid-phase Extraction of UraniumQiang Song; Lijian Ma; Jun Liu; Chiyao Bai; Junxia Geng; Hang Wang; Bo Li; Liyue Wang; Shoujian Li
2013Recent Advances in Design and Fabrication of Upconversion Nanoparticles and Their Safe Theranostic ApplicationsZhanjun Gu; Liang Yan; Gan Tian; Shoujian Li; Zhifang Chai; Yuliang Zhao
2012Selective Solid-phase Extraction of Uranium by Salicylideneimine-functionalized Hydrothermal CarbonHang Wang; Lijian Ma; Kecheng Cao; Junxia Geng; Jun Liu; Qiang Song; Xiaodan Yang; Shoujian Li
2014Simple Small Molecule Carbon Source Strategy for Synthesis of Functional Hydrothermal Carbon: Preparation of Highly Efficient Uranium Selective Solid Phase ExtractantXiaodan Yang; Juan Li; Jun Liu; Yin Tian; Bo Li; Kecheng Cao; Songbai Liu; Min Hou; Shoujian Li; Lijian Ma
2015Three novel triazine-based materials with different O/S/N set of donor atoms: One-step preparation and comparison of their capability in selective separation of uraniumChiyao Bai; Meicheng Zhang; Bo Li; Yin Tian; Shuang Zhang; Xiaosheng Zhao; Yang Li; Lei Wang; Lijian Ma; Shoujian Li
2015Three novel triazine-based materials with different O/S/N set of donoratoms: One-step preparation and comparison of their capability in selectiveseparation of uraniumChiyao Bai; Meicheng Zhang; Bo Li; Yin Tian; Shuang Zhang; Xiaosheng Zhao; Yang Li; Lei Wang; Lijian Ma; Shoujian Li