Browsing by Author Shuai-Ying Zhao . Yu-Ping Sun . Bo-Ping Han