Browsing by Author Shuang Wang

Showing results 1 to 20 of 75  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-A chickpea stress-responsive NAC transcription factor, CarNAC5, confers enhancedtolerance to drought stress in transgenic ArabidopsisXingwang Yu; Yanmin Liu; Shuang Wang; Yuan Tao; Zhankui Wang; Abudoukeyumu Mijiti; Ze Wang; Hua Zhang; Hao Ma
2016A facile functionalized routine for the synthesis of imidazolium-based anion-exchange membrane with excellent alkaline stabilityMeiyu Liu(#); Zhe Wang(); Jingmei Xu; Lishuang Xu; Hailan Han; Hongzhe Ni; Li Ma; Shuang Wang
2012A multi-level finite difference scheme for one-dimensional Burgers equation derived from the lattice Boltzmann methodQiaojie Li; Zhoushun Zheng; Shuang Wang; Jiankang Liu
2014A new 3D coordination polymer based on 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylic acid and 4,4′-bipyridinemixed ligandsMingzhen Yang; Ying Shi; Shuang Wang; Jinping Li
2014A Novel Eye Localization Method with Rotation InvarianceYan Ren; Shuang Wang; <strong>Biao Hou</strong>; Jingjing Ma
2015Adiponectin ameliorates hyperglycemia-induced cardiac hypertrophy and dysfunction by concomitantly activating Nrf2 and Brg1Haobo Li; Weifeng Yao; Michael G. Irwin; Tingting Wang; Shuang Wang; Liangqing Zhang; Zhengyuan Xia
2009Anterior thalamic nucleus stimulation modulates regional cerebral metabolism: An FDG-MicroPET study in ratsFeng Gao; Yi Guo; Hong Zhang; Shuang Wang; Jing Wang; Ji-Min Wu; Zhong Chen; Mei-Ping Ding
2015Artesunate Induces SKM-1 Cells Apoptosis by InhibitingHyperactive β-catenin Signaling PathwayNa Xu; Xuan Zhou; Shuang Wang; Lu-lu Xu; Hong-sheng Zhou; Xiao-li Liu
-CarNAC4,a NAC-type chickpea transcription factor conferring enhanced drought and saltstress tolerances in ArabidopsisXingwang Yu; Yanmin Liu; Shuang Wang; Yuan Tao; Zhankui Wang; Yingjie Shu; Hui Peng; Abudoukeyumu Mijiti; Ze Wang; Hua Zhang; Hao Ma
2015Characterization of boron nitride phase transformations in the Li-B-Nsystem under high pressure and high temperatureWei Guo; Ying Shi; Ping Yang; Hongan Ma; Xiaopeng Jia; Shuang Wang
2014Classification Method for Fully PolSAR Data Based on Three Novel ParametersShuang Zhang; Shuang Wang; Bo Chen; Shasha Mao
2012Comparative proteomic analysis of seedling leaves of different salt tolerant soybean genotypesHongyu Ma; Liru Song; Yingjie Shu; Shuang Wang; Juan Niu; Zhankui Wang; Tian Yu; Weihong Gu; Hao Ma
2015Construction of proton transport channels on the same polymer chains by covalent crosslinkingHailan Han; Meiyu Liu; Lishuang Xu; Jingmei Xu; Shuang Wang; Hongzhe Ni; Zhe Wang
2015Construction of proton transport channels on the same polymer chains through covalent cross-linkingHailan Han; Meiyu Liu; Lishuang Xu; Jingmei Xu; Shuang Wang; Hongzhe Ni; Zhe Wang
2015Construction of proton transport channels on the same polymer chains through covalent cross-linkingHailan Han(#); Meiyu Liu; Lishuang Xu; Jingmei Xu; Shuang Wang; Hongzhe Ni(); Zhe Wang()
2013Context-Based Hierarchical Unequal Merging for SAR Image SegmentationHang Yu; Xiangrong Zhang; Shuang Wang; Biao Hou
2012Cross-linked proton exchange membranes for direct methanol fuel cells: Effects of the cross-linker structure on the performancesJing Wang; Chengji Zhao; Liyuan Zhang; Mingyu Li; Jing Ni; Shuang Wang; Wenjia Ma; Zhongguo Liu; Hui Na
2012Dark energy and fate of the UniverseXiao-Dong Li; Shuang Wang; Qing-Guo Huang; Xin Zhang; Miao Li
2015Depression and anxiety are associated with reduced antiepileptic drug adherence in Chinese patientsYi Guo; Xiao-Yan Ding; Ru-Yi Lu; Chun-Hong Shen; Yao Ding; Shuang Wang; Ye-Lei Tang; Mei-Ping Ding
2014Development of a V-shape bis(tetraoxacalix[2]arene[2]triazine) stationary phase for High performance liquid chromatographyKai Hu; Suxiang Feng; Mingxia Wu; Shuang Wang; Wenjie Zhao; Qiong Jiang; Ajuan Yu; Shusheng Zhang()