Browsing by Author Sun Lin

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A Feature Selection Approach of Inconsistent Decision Systems in Rough SetSun Lin; Xu Jiucheng; Li Yuhui
2012A New Family of 3d−4f Heterometallic Tetrazole-based Coordination Frameworks: In Situ Tetrazole Ligand Synthesis, Structure, Luminescence, and Magnetic PropertiesLiang Li; Peng Guo; Ma Li; Sun Lin; Deng Hong; Li Hong; Li Weishan
2012A Novel Zinc(II)-Organic Coordination Framework Involving in situ Tetrazole Ligand Synthesis: Crystal Structure and Luminescent PropertiesSun Lin; Li Gui-Zhu; Xu Mei-Hua; Li Xiao-Jian; Li Jian-Rong; Deng Hong
2013An Improved Correlation Measure-based SOM Clustering Algorithm for Gene SelectionXu Jiucheng; Xu Tianhe; Sun Lin; Ren Jinyu
2014Analysis of CMMB signal for passive radar detectionXu Yang; Sun Lin; Wang Tianyun; Lu Xinfei; Chen Chang; Chen Weidong
2014Analysis of CMMB signal for passive radar detectionXu Yang; Sun Lin; Wang Tianyun; Lu Xinfei; Chen Chang; Chen Weidong
2015Assessing the effects of precipitation and temperature changes on hydrological processes in a glacier-dominated catchmentWang Xiaolei(#); Luo Yi(); Sun Lin; Zhang Yiqing
2016Attribution of Runoff Decline in the Amu Darya River in Central Asia during 1951-2007Wang Xiaolei(#); Luo Yi(); Sun Lin; He Chansheng; Zhang Yiqing; Liu Shiyin
2014Concept Granule-Based Granular Lattice and Application in Knowledge RetrievalSun Lin; Xu Jiucheng; Liu Yangyang
2015Decisions Tree Learning Method Based on Three-Way DecisionsLiu Yangyang; Xu Jiucheng; Sun Lin; Du Lina
2015Decisions Tree Learning Method Based on Three-Way DecisionsLiu Yangyang; Xu Jiucheng; Sun Lin; Du Lina
2015Effect of electrode twisting on electronic transport properties ofatomic carbon wiresFan Zhi-Qiang; Zhang Zhen-Hua; Deng Xiao-Qing; Tang Gui-Ping; Yang Chang-Hu; Sun Lin; Zhu Hua-Li
2015Fabrication and luminescence properties of Tb3+ and Tb3+/Ag-doped CaF2 microcubesSun Lin; Liu Enzhou; Fan Jun; <b>Hu Xiaoyun</b>; Wan Jun; Li Juan; Li Hua; Hu Yang
2012Hydrothermal syntheses and crystal structures of a series of 3d–4f heterometallic tetrazole-based coordination polymersLiang Li; Li Guizhu; Sun Lin; Lan Guoqiang; Zhang Limin; Yang Chengfeng; Ma Yingzhao; Deng Hong
2015ISAR Imaging for Micromotion Targets Using theHierarchical Bayesian PriorSun Lin; Wang Tianyun; Lu Xinfei; Chen Weidong
2015ISAR Imaging for Micromotion Targets Using theHierarchical Bayesian PriorSun Lin; Wang Tianyun; Lu Xinfei; Chen Weidong
2012Novel tetrazole-based metal–organic frameworks constructed from in situ synthesize bifunctional ligands: syntheses, structure and luminescent propertiesSun Lin; Ma Li; Cai Jin-Biao; Liang Li; Deng Hong
2016Quantifying future changes in glacier melt and river runoff in the headwaters of the Urumqi River, ChinaZhang Yiqing(#); Luo Yi(); Sun Lin
2016Rationalization of Altitudinal Precipitation Profiles in a Data-Scarce Glacierized Watershed Simulation in the KarakoramWang Xiaolei(#); Sun Lin; Zhang Yiqing; Luo Yi()
2016Using glacier area ratio to quantify effects of melt water on runoffZhang Yiqing(#); Luo Yi(); Sun Lin; Liu Shiyin; Chen Xi; Wang Xiaolei