Browsing by Author Tang

Showing results 1 to 20 of 991  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20153-(2-Oxo-2-phenylethylidene)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(1 1bH)-one (compound 1), a novel potent Nrf2/ARE inducer, protects against DSS-induced colitis via inhibiting NLRP3 inflammasome.Wang; YJ(#); Wang; H; Qian; C; Tang; JJ; Zhou; W; Liu; XT; You; QD(); <b>Hu; R</b>()
20124D TRAJECTORY ESTIMATION FOR AIR TRAFFIC CONTROL AUTOMATION SYSTEM BASED ON HYBRID SYSTEM THEORYTang; Xin-Min(); Han; Yun-Xiang
2017A 0.9V 2.72 mu W 200 kS/s SAR ADC with ladder-based time-domain comparatorYang; Xiaolin(#); Zhou; Yin; Tang; Lihan; Dong; Yangtao; <b>Zhao; Menglian</b>(); Deng; Lin; Wu; Xiaobo; Zhu; Xiaolei
2017A 3D metal-organic framework built from vanadate clusters and diamond chains showing weak ferromagnetic single-chain-magnet like behaviorLi; Rong(#); Xiao; Yu; Wang; Shuai-Hua; Jiang; Xiao-Ming; Tang; Ying-Ying; Xu; Jian-Gang; Yan; Yong; <b>Zheng; Fa-Kun</b>; Guo; Guo-Cong
2013A Chiral Ruthenium-Monophosphine Catalyst for Asymmetric Addition of Arylboronic Acids to Aryl AldehydesLi; Ke(#); Hu; Naifu; Luo; Renshi; Yuan; Weicheng(); Tang; Wenjun()
2016A Class of Parameter-free Filled Functions for Box-constrained System of Nonlinear Equations<b>Yuan; Liu-yang</b>(#)(); Wan; Zhong-ping; Tang; Qiu-hua; Zheng; Yue
2014A colorimetric temperature sensor of a cyanine dye supramolecule and its application in reversible switchSun; Hongxia; Xiang; Junfeng; Zhang; Xiufeng; Chen; Hongbo; Shi; Yunhua; Yu; Lijia; Yang; Qianfan; Li; Qian; Guan; Aijiao; Tang; Yalin()
2015A Comparative Study of Scientific Publications in Health Care Sciences and Services from Mainland China, Taiwan, Japan, and India (2007-2014).Lv; Yipeng(#); Tang; Bihan(#); Liu; Xu(#); Xue; Chen; Liu; Yuan; Kang; Peng; Zhang; Lulu()
2014A comparative study on the high temperature corrosion of TP347H stainless steel, C22 alloy and laser-cladding C22 coating in molten chloride saltsLiu; Shunv(#); <b>Liu; Zongde</b>(); Wang; Yongtian; Tang; Jin
2015A CORRELATED STUDY OF OPTICAL AND X-RAY AFTERGLOWS OF GRBsLi; Liang(#)(); Wu; Xue-Feng; Huang; Yong-Feng; Wang; Xiang-Gao; Tang; Qing-Wen; Liang; Yun-Feng; Zhang; Bin-Bin; Wang; Yu; Geng; Jin-Jun; Liang; En-Wei; Wei; Jian-Yan; Zhang; Bing; Ryde; Felix
2013A deletion mutation of the VHL gene associated with a patient with sporadic von Hippel-Lindau disease.Jia; Dandan(#); Tang; Beisha; Shi; Yuting; Wang; Junling; Sun; Zhanfang; Chen; Zhao; Zhang; Li; Xia; Kun; Jiang; Hong
2016A Deterministic Analysis for LRRLiu; Guangcan(#)(); Xu; Huan(); Tang; Jinhui(); Liu; Qingshan(); Yan; Shuicheng()
2016A DFT study on PBu3-catalyzed intramolecular cyclizations of N-allylic substituted alpha-amino nitriles for the formation of functionalized pyrrolidines: mechanisms, selectivities, and the role of catalystsWei; DonghuiZheng; Linjie(#); Tang; Mingsheng; Wang; Yang; Guo; Xiaokang; <b>Wei; Donghui</b>(); Qiao; Yan()
2015A Differential Measurement Method for Solving the Ephemeris Observability Issues in Autonomous NavigationLiao; Shilong(#)(); Qi; Zhaoxiang; Tang; Zhenghong
2016A Distributed and Scalable Approach to Semi-Intrusive Load MonitoringTang; Guoming(#)(); Wu; Kui(); Lei; Jingsheng()
2014A Dynamic Microblog Network and Information Dissemination in "@" ModeTang; Mingsheng(); <b>Mao; Xinjun</b>; Yang; Shuqiang; Zhou; Huiping
2015A dynkin game under knightian uncertaintyKoo; Hyeng Keun(#)(); Tang; Shanjian; <b>Yang; Zhou</b>
2016A facile one-step synthesis of fluorescent silicon quantum dots and their application for detecting Cu2+Liao; Bo; Wang; Wu; Deng; Xiaoting; He; Benqiao; Zeng; Wennan; Tang; Zilong; <b>Liu; Qingquan</b>
2013A Generalized Gradient Projection Filter Algorithm for Inequality Constrained OptimizationWang; Wei(); Hua; Shaoli; Tang; Junjie
2016A hybrid particle swarm optimization with small population size to solve the optimal short-term hydro-thermal unit commitment problem<b>Zhang; Jingrui</b>(#)(); Tang; Qinghui; Chen; Yalin; Lin; Shuang