Browsing by Author Tian Gao

Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A unified speaker-dependent speech separation and enhancement system based on deep neural networksTian Gao; Jun Du; Li Xu; Cong Liu; Li-Rong Dai; Chin-Hui Lee
2015A unified speaker-dependent speech separation and enhancement system based on deep neural networksTian Gao; Jun Du; Li Xu; Cong Liu; Li-Rong Dai; Chin-Hui Lee
2015Al–Mg co-doping effect on optical and magnetic properties of ZnO nanopowdersXiaodong Si; Yongsheng Liu; Xinfang Wu; Wei Lei; Jia Lin; Tian Gao; Li Zheng
2016Anisotropic Magnetic Properties and Magnetocaloric Effect in the TmGa Single CrystalTian Gao; Chao Sun, Ningning Qi, Tao Zhou, and Yufeng Zhang
-Coexistence of superconductivity and ferromagnetism in Ni doped Bi4-xNixO4S3(0.075≤x≤0.150)Xunqing Yin, Zhenjie Feng, Chuan Yu, Qing Li, Yiming Cao; Guohua Wang, Baojuan Kang, Bo Lu, Jingzhe Chen; Tian Gao; Xiaolong Li, Juan Guo, Dongmei Deng, Chao Jing……
2014Design and implementation of FPGA-based transmitter memory management systemZhongjiang Yan; Bo Li; Tian Gao; Shilv Shen; Qingsong Yan
2014Design and implementation of FPGA-based transmitter memory management systemZhongjiang Yan; Bo Li; Tian Gao; Shilv Shen; Qingsong Yan
2015Dielectric Anomaly in Ice near 20 K: Evidence of Macroscopic Quantum PhenomenaFei Yen; Tian Gao
2015Dielectric Properties in TbFeO3 CeramicsZHOU YUN, YE YOUXIANG, WANG JIANFENG, JIAO ZHIWEI, ZHANG JING; Tian Gao
2014Fair downlink traffic scheduling for energy sustainable vehicular roadside infrastructuresZhongjiang Yan; Bo Li; Xiaoya Zuo; Tian Gao
2014Fair downlink traffic scheduling for energy sustainable vehicular roadside infrastructuresZhongjiang Yan; Bo Li; Xiaoya Zuo; Tian Gao
2015Improving deep neural network based speech enhancement in low SNR environmentsTian Gao; Jun Du; Yong Xu; Cong Liu; Li-Rong Dai; Chin-Hui Lee
2015Improving deep neural network based speech enhancement in low SNR environmentsTian Gao; Jun Du; Yong Xu; Cong Liu; Li-Rong Dai; Chin-Hui Lee
2015Joint training of front-end and back-end deep neural networks for robust speech recognitionTian Gao; Jun Du; Li-Rong Dai; Chin-Hui Lee
2015Joint training of front-end and back-end deep neural networks for robust speech recognitionTian Gao; Jun Du; Li-Rong Dai; Chin-Hui Lee
2014Magnetic properties and large magnetocaloric effect in Laves phase metallic compoundTian Gao; Ningning Qi, Yufeng Zhang, Tao Zhou
2013Magnetic properties and magnetocaloric effect in TmGa and HoGa single crystalsTian Gao; Katsuhiko Nishimura; Takashi Matsumoto; Takahiro Namiki; Yosikazu Isikawa
2015Mechanistic studies on the reversible photophysical properties of carbon nanodots atdifferent pHZi-Qiang Xu; Jia-Yi Lan; Jian-Cheng Jin; Tian Gao; Ling-Li Pan; Feng-Lei Jiang; Yi Liu
2014Metal organic frameworks-derived Co3O4 hollow dodecahedrons with controllable interiors as outstanding anodes for Li storage<strong>Jie Shao</strong>; Zhongming Wan; Huiyuan Zheng; Hongmei Liu; Tian Gao; Ming Shen; Qunting Qu; Honghe Zheng
2015Remarkable magnetic relaxation and metamagnetic transition in phase-separated La0.7Ca0.3Mn0.9Cu0.1O3 perovskiteTian Gao; Shixun Cao, Yongsheng Liu, Tao Zhou, Jincang Zhang