Browsing by Author Ting Liu

Showing results 1 to 20 of 87  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A dynamic secret-based encryption scheme for smart grid wireless communicationTing Liu; Yang Liu; Yashan Mao; Yao Sun; Yao Sun; Weibo Gong; Sheng Xiao
2015A mini-review on Sirtuin activity assaysYan Li; Ting Liu; Shanggao Liao; Yongjun Li; Yanyu Lan; Aimin Wang; Yonglin Wang; Bin He
2016A note on observability of boolean control networksDaizhan Cheng; Hongsheng QI; Ting Liu; Yuanhua Wang
2015A note on observability of Boolean controlnetworksDaizhan Cheng; Hongsheng Qi; Ting Liu
2015A survey on cross-discipline of control and gameDaizhan Cheng; Ting Liu
2013Adsorption behaviors of arsenic(V) onto Fe-based backwashing sludge produced from Fe(II)-removal plantsKun Wu; Ting Liu; Juming Peng
2014Aluminum Pillared Palygorskite-Supported NanoscaleZero-Valent Iron for Removal of Cu(II), Ni(II)From Aqueous SolutionYue Chang; Yuan-yuan He; Ting Liu; Ying-hao Guo; Fei Zha
2015Analysis of the impact of reflux ratio on coupledpartial nitrification-anammox for co-treatment of mature landfill leachate anddomestic wastewaterLina Wu; Lieyu Zhang; Xiao Shi; Ting Liu; Yongzhen Peng; Jie Zhang
2014Augmin triggers microtubule-dependent microtubule nucleation in interphase plant cellsTing Liu; Juan Tian; Guangda Wang; Yanjun Yu; Chaofeng Wang; Yinping Ma; Xiaxia Zhang; Guixian Xia; Bo Liu; Zhaosheng Kong
2013Characterization and Functional Analysis of Four Glutathione S-Transferases from the Migratory Locust, Locusta migratoriaGuohua Qin; Miao Jia; Ting Liu; Xueyao Zhang; Yaping Guo; Kun Yan Zhu; Enbo Ma; Jianzhen Zhang
2012CuO-coated Li[Ni"0"."5Co"0"."2Mn"0"."3]O"2 cathode material with improved cycling performance at high ratesTing Liu; Shi-Xi Zhao; Kezhen Wang; Ce-Wen Nan
2015Deep Learning for Event-Driven Stock PredictionXiao Ding; Yue Zhang; Ting Liu; Junwen Duan
2015Deep Learning for Event-Driven Stock PredictionXiao Ding; Yue Zhang; Ting Liu; Junwen Duan
2015DocumentModeling with Convolutional-Gated Recurrent Neural Network for SentimentClassificationDuyu Tang; Bing Qin; Ting Liu
2015DocumentModeling with Convolutional-Gated Recurrent Neural Network for SentimentClassificationDuyu Tang; Bing Qin; Ting Liu
2015Dual expressions of decomposed subspaces of finite gamesTing Liu; Hongsheng Qi; Daizhan Cheng
2015Dual expressions of decomposed subspaces of finite gamesTing Liu; Hongsheng Qi; Daizhan Cheng
2015Dynamics and stability of potential hyper-networked evolutionary gamesTing Liu; Daizhan Cheng; Yuanhua Wang
2015Dynamics and stability of potential hyper-networked evolutionary gamesTing Liu; Daizhan Cheng; Yuanhua Wang
2015Dynamics and stability of potentialhyper-networked evolutionary gamesTing Liu; Yuanhua Wang; Daizhan Cheng