Browsing by Author Wang, Yan

Showing results 1 to 20 of 239  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
201514-3-3 tau Promotes Surface Expression of Cav2.2 (alpha 1B) Ca2+ ChannelsLiu, Feng; Zhou, Qin; Zhou, Jie; Sun, Hao; Wang, Yan; Zou, Xiuqun; Feng, Lingling; Hou, Zhaoyuan; Zhou, Aiwu; Zhou, Yi; Li, Yong
2013[Clinical study of femtosecond laser corneal small incision lenticule extraction for correction of myopia and myopic astigmatism].Wang, Yan; Bao, Xi-liu; Tang, Xin; Zuo, Tong; Geng, Wei-li; Jin, Ying
2013[Early outcomes of corneal sensitivity changes after small incision lenticule extraction and femtosecond lenticule extraction].Wei, Sheng-sheng; Wang, Yan; Geng, Wei-li; Jin, Ying; Zuo, Tong; Wang, Lu; Wu, Di
2014[Two millimeter micro incision lenticule extraction surgery with minimal invasion: a preliminary clinical report].Wang, Yan; Wu, Zhiqing; Tang, Xin; Zhang, Jiamei; Dou, Rui; Geng, Weili; Jin, Ying; Zuo, Tong
2014A 2.15-6.18 GHz transformer-based dual-mode LC-VCO with current-reuse technologyLiu, Xiaolong; Zhang, Lei; Zhang, Li; Wang, Yan; Yu, Zhiping
2014A 2.15-6.18 GHz transformer-based dual-mode LC-VCO with current-reuse technologyLiu, Xiaolong; Zhang, Lei; Zhang, Li; Wang, Yan; Yu, Zhiping
2015A 24GHz low power and low phase noise PLL frequency synthesizer with constant KVCOfor 60GHz wireless applicationsLuo, Jun; Zhang, Lei; Zhang, Li; Wang, Yan; Yu, Zhiping
2015A 24GHz low power and low phase noise PLL frequency synthesizer with constant KVCOfor 60GHz wireless applicationsLuo, Jun; Zhang, Lei; Zhang, Li; Wang, Yan; Yu, Zhiping
2014A 3.45-4.22 GHz PLL frequency synthesizer with constant loop bandwidth for WLAN applicationsLiu, Xiaolong; Zhang, Lei; Zhang, Li; Wang, Yan; Yu, Zhiping
2014A 3.45-4.22 GHz PLL frequency synthesizer with constant loop bandwidth for WLAN applicationsLiu, Xiaolong; Zhang, Lei; Zhang, Li; Wang, Yan; Yu, Zhiping
2014A 3C(pro)-dependent bioluminescence imaging assay for in vivo evaluation of anti-enterovirus 71 agentsGuo, Zhiwei; Zhong, Xiaoyan; Lin, Lexun; Wu, Shuo; Wang, Tianying; Chen, Yang; Zhai, Xia; Wang, Yan; Wu, Heng; Tong, Lei; Han, Yelu; Pan, Bo; Peng, Yihong; Si, Xiaoning; Zhang, Fengmin; Zhao, Wenran…
2014A 3Cpro-dependent bioluminescence imaging assay for in vivo evaluation of anti-enterovirus 71 agentsGuo, Zhiwei; Zhong, Xiaoyan; Lin, Lexun; Wu, Shuo; Wang, Tianying; Chen, Yang; Zhai, Xia; Wang, Yan; Wu, Heng; Tong, Lei; Han, Yelu; Pan, Bo; Peng, Yihong; Si, Xiaoning; Zhang, Fengmin……
2014A 4-bit CMOS phase shifter for millimeter-wave phased arraysZhou, Chunyuan; Zhang, Lei; Wang, Yan; Yu, Zhiping; Qian, He
2014A 60GHz quadrature LO synthesizer with 1.2 phase error and over 17% tuning range for IEEE 802.11ad applicationsLi, Di; Zhang, Lei; Wang, Yan
2014A 60GHz quadrature LO synthesizer with 1.2 phase error and over 17% tuning range for IEEE 802.11ad applicationsLi, Di; Zhang, Lei; Wang, Yan
2015A 64dB gain 60GHz receiver with 7.1dB noise figure for 802.11ad applications in 90nm CMOSLuo, Jun; Zhang, Lei; Zhu, Wei; Zhang, Li; Wang, Yan; Yu, Zhiping
2015A 64dB gain 60GHz receiver with 7.1dB noise figure for 802.11ad applications in 90nm CMOSLuo, Jun; Zhang, Lei; Zhu, Wei; Zhang, Li; Wang, Yan; Yu, Zhiping
2015A CD44 specific peptide developed by phage display for targeting gastric cancer.Zhang, Dan; Jia, Huan; Wang, Yan; Li, Wei-Ming; Hou, Ying-Chun; Yin, Shi-Wei; Wang, Thomas D; He, Shui-Xiang; Lu, Shao-Ying
2013A distributed de-embedding solution for CMOS mm-wave on-wafer measurements based-on double open-short techniqueLuo, Jun; Zhang, Lei; Wang, Yan
2013A Distributed De-Embedding Solution for CMOS mm-Wave On-Wafer Measurements Based-on Double Open-Short TechniqueLuo, Jun; Zhang, Lei; Wang, Yan