Browsing by Author Wei Lei

Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Al–Mg co-doping effect on optical and magnetic properties of ZnO nanopowdersXiaodong Si; Yongsheng Liu; Xinfang Wu; Wei Lei; Jia Lin; Tian Gao; Li Zheng
2016Biomechanical comparison of pedicle screw augmented with different volumes of polymethylmethacrylate in osteoporotic and severely osteoporotic cadaveric lumbar vertebrae: an experimental studyDa Liu(#); Bo Zhang(#); Qing-yun Xie(#); Xia Kang; Jiang-jun Zhou; Cai-ru Wang; Wei Lei; Wei Zheng()
2013Caristi type coincidence point theorem in topological spacesZhu Jiang; Wei Lei; Zhu Chen-Chen
2015Combined metabolome and proteome analysis of the mantle tissue from Pacific oyster Crassostrea gigas exposed to elevated pCO2Wei Lei; Wang Qing; Ning Xuanxuan; Mu Changkao; Wang Chunlin; Cao Ruiwen; Wu Huifeng; Cong Ming; Li Fei; Ji Chenglong; Zhao Jianmin
2012Consuming the tourist gaze : imaginative geographies and the reproduction of sexuality in LUGU lakeQian Junxi; Wei Lei; Zhu Hong
2014Dynamic properties of vibrated drops on a superhydrophobic patterned surfaceWei Lei; Zhi-hai Jia; Ji-Chang He; Tai-Min Cai
2016Dynamic Wetting Behavior of Vibrated Droplets on a Micropillared SurfaceZhi-hai Jia; Wei Lei
2015Effects of physical parameters on the cell-to-dendrite transition in directional solidificationWei Lei; Lin Xin; Wang Meng; Huang Weidong
2016First-principles investigation on the optoelectronic performance ofMg doped and Mg–Al co-doped ZnOXiaodong Si; Yongsheng Liu; Wei Lei; Juan Xu; Wenlong Du; Jia Lin; Tao Zhou; Li Zheng
2015Follistatin-like 1 protects cardiomyoblasts from injury induced by sodium nitroprusside through modulating Akt and Smad1/5/9 signalingWeiqian Chen; Jun Xia; Ping Hu; Fei Zhou; Yueqiu Chen; Jianping Wu; Wei Lei; Zhenya Shen
-Follistatin-like 1 protects cardiomyoblasts from injury induced by sodium nitroprusside through modulating Akt and Smad1/5/9 signalingWeiqian Chen(#); Jun Xia(#); Ping Hu(#); Fei Zhou; Yueqiu Chen; Jianping Wu; Wei Lei; Zhenya Shen
2015Follistatin-like 1 protects cardiomyoblasts from injury induced by sodium nitroprusside through modulating Akt and Smad1/5/9 signaling<b>Weiqian Chen</b>(#); Jun Xia(#); Ping Hu(#); Fei Zhou(#); Yueqiu Chen; Jianping Wu; Wei Lei; Zhenya Shen()
2011Genome-wide identification of micro-ribonucleic acids associated with human endometrial receptivity in natural and stimulated cycles by deep sequencingAi-Guo Sha; Ji-Long Liu; Xiao-Ming Jiang; Jian-Zhi Ren; Cai-Hui Ma; Wei Lei; Ren-Wei Su; Zeng-Ming Yang
2013Influence of Silicon Addition on the Sintering Behavior and Mechanical Properties of Boron Carbide by SPS ProcessWei Hongkang; Zhao Lin; Wang Changan; Wei Lei; Lang Ying
2017Involvement of FAK-Mediated BMP-2/Smad Pathway in Mediating Osteoblast Adhesion and Differentiation on Nano-Hydroxyapatite/ Chitosan Composite Coated Titanium Implant under DiabetesXiang-Yu Ma(#); <b>Ya-Fei Feng</b>(#); Tian-Sheng Wang(#); Wei Lei; Xiang Li; Da-Peng Zhou; Xin-Xin Wen; Hai-Long Yu; Liang-Bi Xiang(); Lin Wang()
2014Pinning mechanism of advancing sessile droplet on superhydrophobic surfacesJun Wu; Jun Xia; Wei Lei; Bao-ping Wang
2015Proteomic and metabolomic responses of Pacific oyster Crassostrea gigas to elevated pCO2 exposureWei Lei; Wang Qing; Wu Huifeng; Ji Chenglong; Zhao Jianmin
2009Synthesis of Tetrapodlike Zinc Oxide Nanostructures by Inductive HeatingYongming Tang; Peng Zhang; Wei Lei; Xiaxi Yang; Ke Qu; Baoing Wang
2012Vectorial Ekeland variational principles and inclusion problems in cone quasi-uniform spacesZhu Jiang; Wei Lei; Cho Yeol Je; Zhu Cheng-Cheng