Browsing by Author Wei Zhang()

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A novel NF-κB/YY1/microRNA-10a regulatory circuit in fibroblast-like synoviocytes regulates inflammation in rheumatoid arthritis.Nan Mu(#); Jintao Gu(#); Tonglie Huang(#); Cun Zhang; Zhen Shu; Meng Li; Qiang Hao; Weina Li; Wangqian Zhang; Jinkang Zhao; Yong Zhang; Luyu Huang; Shuning Wang; Xiaohang Jin; Xiaochang Xue(); Wei Zhang(); Yingqi Z
2017Application of Probabilistic and Nonprobabilistic Hybrid Reliability Analysis Based on Dynamic Substructural Extremum Response Surface Decoupling Method for a Blisk of the AeroengineBin Bai(#)(); Wei Zhang(); Botong Li; <b>Chao Li</b>(); Guangchen Bai
2015Body protective compound-157 enhances alkali-burn wound healing in vivo and promotes proliferation, migration, and angiogenesis in vitro.Tonglie Huang(#); Kuo Zhang(#); Lijuan Sun; Xiaochang Xue; Cun Zhang; Zhen Shu; Nan Mu; Jintao Gu; Wangqian Zhang; Yukun Wang; Yingqi Zhang(); Wei Zhang()
2016DDR2-CYR61-MMP1 Signaling Pathway Promotes Bone Erosion in Rheumatoid Arthritis Through Regulating Migration and Invasion of Fibroblast-Like Synoviocytes.Tong-Lie Huang(#); Nan Mu(#); Jin-Tao Gu(#); Zhen Shu; Kuo Zhang; Jin-Kang Zhao; Cun Zhang; Qiang Hao; Wei-Na Li; Wang-Qian Zhang; Nan-Nan Liu; Yong Zhang; Wei Zhang(); Xiao-Chang Xue(); Ying-Qi Zhang()
2016DDR2–CYR61–MMP1 Signaling Pathway Promotes Bone Erosion in Rheumatoid Arthritis Through Regulating Migration and Invasion of Fibroblast-Like SynoviocytesTong-Lie Huang(#); Nan Mu(#); Jin-Tao Gu(#); Zhen Shu; Kuo Zhang; Jin-Kang Zhao; Cun Zhang; Qiang Hao; Wei-Na Li; Wang-Qian Zhang; Nan-Nan Liu; Yong Zhang; Wei Zhang(); Xiao-Chang Xue(); Ying-Qi Zhang()
-Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective<b>Liang Li</b>(#); Fang Su; Wei Zhang(); Ji-Ye Mao
2015Effective dispersion and crosslinking in PVA/cellulose fiber biocomposites via solid-state mechanochemistryYan Niu(#); Xiaofang Zhang; Xu He; Jiangqi Zhao; Wei Zhang(); Canhui Lu()
2016Exfoliation/dispersion of low-temperature expandable graphite in nanocellulose matrix by wet co-millingWei Zhang()
2017Exploring depression, self-esteem and verbal fluency with different degrees of internet addiction among Chinese college studentsJia Nie(#); Wei Zhang(); Ying Liu
2017Fabrication and characterization of electrospun cellulose/nano-hydroxyapatite nanofibers for bone tissue engineeringWei Zhang()
2016Grafting of polyethylenimine onto cellulose nanofibers for interfacial enhancement in their epoxy nanocompositesWei Zhang()
2015Identification of novel laminin- and fibronectin-binding proteins by Far-Western blot: capturing the adhesins of Streptococcus suis type 2Quan Li(#); Hanze Liu; Dechao Du; Yanfei Yu; Caifeng Ma; Fangfang Jiao; Huochun Yao; Chengping Lu; Wei Zhang()
2016Impaired inhibition and working memory inresponse to Internet-related words among adolescents with Internet addiction: acomparison with attention-deficit/hyperactivity disorderJia Nie(#); Wei Zhang(); Jia Chen; Wendi Li
2017In situ fabrication of graphene nanowalls as active surface-enhanced Raman scattering substrateDapeng WeiTai Sun(#); Feng Gu(#); Lichun Pu; Xiaohong Liu; Wei Zhang(); Leyong Yu; Jun Yang; Chongsheng Yu; Deping Huang; Zhixuan Xu; Shixuan He; Chunlei Du; <b>Dapeng Wei</b>()
2017Inducible Prophage Mutant of Escherichia coli Can Lyse New Host and the Key Sites of Receptor Recognition IdentificationMianmian Chen(#); Lei Zhang; Sipei Xin; Huochun Yao; Chengping Lu; Wei Zhang()
2013Inflection point of environmental Kuznets curve inMainland ChinaMa-Lin Song; Wei Zhang(); Shu-HongWang
2015iTRAQ-based quantitative proteomic analysis of esophageal squamous cell carcinomaFeiyan Deng(#); Keming Zhou(#); Qiaoxin Li; Dong Liu; Mengyan Li; Hui Wang; Wei Zhang(); Yuqing Ma()
2014Mesenchymal to epithelial transition in sarcomas<b>Jilong Yang</b>(#)(); Xiaoling Du; Guowen Wang; Yan Sun; Kexin Chen; Xiongzeng Zhu; Alexander J.F. Lazar; Kelly K. Hunt; Raphael E. Pollock; Wei Zhang()
2016Theassociation of Internet addiction symptoms with impulsiveness, loneliness,novelty seeking and behavioral inhibition system among adults withattention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)Wendi Li(#); Wei Zhang()
2015Three-component Fulde-Ferrell superfluids in a two-dimensional Fermi gas with spin-orbit coupling<b>Fang Qin</b>(#)(); Fan Wu; Wei Zhang(); Wei Yi(); Guang-Can Guo