Browsing by Author Weiguo Shen

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2016(Liquid + liquid) phase equilibria of binary mixtures 1-butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate and tert-butanol or 1,2-butanediolPeizhu Zheng; Xianshuo Zhang; Tianxiang Yin; Weiguo Shen
2015(Liquid + liquid) phase equilibrium and critical behavior of binary solution {heavy water + 2,6-dimethylpyridine}Chen Xu; Shouning Chai; Tianxiang Yin; Zhiyun Chen; Weiguo Shen
2012Coexistence curves of ionic liquid in oil microemulsions of {[bmim][BF"4]+T-X100+cyclohexane} with various molar ratio of [bmim][BF"4] to T-X100 in the critical regionHuihong Lü; Xueqin An; Weiguo Shen
2015Critical Anomalies of Two SN1 Hydrolysis Reactions inCritical Binary SolutionsZhiguo Hao; Handi Yin; Peizhu Zheng; Jihua Zhao; Weiguo Shen
2015Critical asymmetry of liquid–liquid coexistence curve of binary mixture nitromethane + 3-pentanolShaoxiong Shi; Chen Xu; Tianxiang Yin; Zhiyun Chen; Weiguo Shen
2010Distinct magnetic properties of one novel type of nanoscale cobalt-iron Prussian blue analogues synthesized in microemulsionHui Liu; Xian long Du; Peiyuan Gao; Ji hua Zhao; Jian Fang; Weiguo Shen
2015Effects of water content and chain length of nalkaneon the interaction enthalpy between the droplets in water/sodiumbis(2-ethylhexyl)-sulfosuccinate/n-alkane microemulsionsDashuang Fan; Peizhu Zheng; Yuanming Ma; Tianxiang Yin; Jihua Zhao; Weiguo Shen
2015Interactions between sodium polyacrylate and mixed surfactants ofpolyoxyethylene tert-octyl phenyl etherand dodecyltrimethylammonium bromidePeizhu Zheng; Xianshuo Zhang; Weiguo Shen
2015Kinetics for the Reaction between Potassium Ferricyanide and Cobalt Chloride in Aqueous Solution and MicroemulsionZhiyun Chen; Zilin Yang; Xianlong Du; Jihua Zhao; Weiguo Shen
2015Measurements of the liquid–liquid phase equilibria ofbinary solutions of 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate with1-heptanol or 2-pentanolXianshuo Zhang; Zhencun Cui; Tianxiang Yin; Peizhu Zheng; Jihua Zhao; Weiguo Shen
2012A near-infrared-emitting CdTe/CdS core/shell quantum dots-based OFF-ON fluorescence sensor for highly selective and sensitive detection of Cd^2^+Rijun Gui; Xueqin An; Hongjuan Su; Weiguo Shen; Zhiyun Chen; Xiaoyong Wang
2009One-Step Synthesis of Nanostructure Phase Pure TiO2(B)Chuanhui Liang; Jinming He; Yongsheng Xiang; Peiyuan Gao; Jian Fang; Jihua Zhao; Weiguo Shen
2016Polypyrrole and graphene quantum dots @ Prussian Blue hybrid filmon graphite felt electrodes: Application for amperometricdetermination of L-cysteineLei Wang; Simon Tricard; Pengwei Yue; Jihua Zhao; Jian Fang; Weiguo Shen
2012Rhodamine 6G conjugated-quantum dots used for highly sensitive and selective ratiometric fluorescence sensor of glutathioneRijun Gui; Xueqin An; Hongjuan Su; Weiguo Shen; Linyong Zhu; Xingyuan Ma; Zhiyun Chen; Xiaoyong Wang
2015Simple synthesis of Prussian blue analogues in roomtemperature ionic liquid solution and their catalytic application inepoxidation of styreneQianqian Wang; Ning Wang; Sifa He; Jihua Zhao; Jian Fang; Weiguo Shen