Browsing by Author Weijun Wang

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Changes in fluorescence intensity induced by soybean soluble polysaccharide–milk protein interactions during acidificationYanhua Li; Weijun Wang; Jiaoxue Xu; Yuecheng Meng; Lanwei Zhang; Jie Chen; Rong Qiu
2015Changes in fluorescence intensity induced by soybean soluble polysaccharide–milk protein interactions during acidification<b>Yanhua Li</b>(#); Weijun Wang; Jiaoxue Xu; Yuecheng Meng; Lanwei Zhang; Jie Chen; Rong Qiu
2012Comparisons of dynamic triggering near Beijing, China following recent large earthquakes in SumatraJing Wu; Zhigang Peng; Weijun Wang; Xuan Gong; Qifu Chen; Chunquan Wu
2015Development of calibration models for rapid determination of chemical composition of Pacific Oyster (Crassostrea gigas) by near infrared reflectance spectroscopyWeijun Wang; Jianmin Yang; Qi Li; Renping Ji; Xianghong Gong; Lian Li
2015Effects of preheat on the flavor and texture properties of yoghurt made of reconstituted milkYanhua Li; Weijun Wang; Yuecheng Meng; Jie Chen
2015Effects of preheat on the flavor and texture properties of yoghurt made of reconstituted milk<b>Yanhua Li</b>(#)(); Weijun Wang; Yuecheng Meng; Jie Chen
2015Field investigations of high stress soft surrounding rocksWeijian Yu; Weijun Wang; Xinyuan Chen; Shaohua Du
2015Formation and gelation role of serum protein aggragates during the manufacture of milk powderYanhua Li; Weijun Wang; Yuecheng Meng; Jie Chen
2015Formation and gelation role of serum protein aggragates during the manufacture of milk powder<b>Yanhua Li</b>(#)(); Weijun Wang; Yuecheng Meng; Jie Chen
2016Formation of oxidized flavor compounds in concentrated milk and distillate during milk concentration<b>Yanhua Li</b>(#)(); Weijun Wang
2017Hydromechanical coupling tests for mechanical and permeability characteristics of fractured limestone in complete stress–strain processYanlin Zhao; Jingzhou Tang; Yu Chen; Lianyang Zhang; Weijun Wang; Wen Wan; Jianping Liao
2017Modeling of non-linear rheological behavior of hard rock using triaxial rheological experimentYanlin Zhao(#)(); Yixian Wang; Weijun Wang; Wen Wan; Jinzhou Tang
2016Research of high response control technology of a moving coil electromechanical converter<b>Gong Zhang</b>(#)(); Zheng Xu; Weijun Wang; Zhichen Hou; Xing Gu; Ning Lin; Liangwei Luo; Jing Huang
2015The development process andseasonal changes of the gonad in Octopus ocellatus Gray off the coast of Qingdao,Northeast ChinaWeijun Wang; Gen Dong; Jianmin Yang; Xiaodong Zheng; Xiumei Wei; Guohua Sun
2016The Dual-Mode Control Technology Study of a Multi-Coil Electro-Mechanical ConverterBased on Bacterial Foraging AlgorithmGong Zhang(#)(); Zheng Xu; Weijun Wang; Zhichen Hou; Xing Gu; Songsong Liang; Ning Lin; Yunpeng Guo
2016Three-dimensionAerodynamics Analysis of an Electromechanical Converter by Dynamic MeshesTechniqueGong Zhang(#)(); Zheng Xu; Weijun Wang; Zhichen Hou; Xing Gu; Songsong Liang; Chaomeng Jiang; Jing Huang
2017Transient pulse test and morphological analysis of single rock fracturesYanlin Zhao(); Lianyang Zhang(); Weijun Wang; Jingzhou Tang; Hang Lin; Wen Wan