Browsing by Author Weisheng Hu

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009A 7-bit photonic true-time-delay system based on an 8\times8 MOEMS optical switchYing Yang; Yi Dong; Dawei Liu; Hao He; Yaohui Jin; Weisheng Hu
2014A Reconfigurable High-Order UWB Signal Generation Scheme Using RSOA-MZI StructureHanlin Feng; Mable P. Fok; Shilin Xiao; Jia Ge; Qi Zhou; Mary Locke; Ryan Toole; Weisheng Hu
2012A study of modular AWGs for large-scale optical switching systemsTong Ye; Tony T. Lee; Weisheng Hu
2014Adaptive Registration in TWDM-PON With ONU MigrationsJun Li; Weiqiang Sun; Hongyang Yang; Weisheng Hu
2015AWG-BasedNon-Blocking Clos NetworksTong Ye; Tony T. Lee; Weisheng Hu
2015Bandwidth analysis of all-optical turbo-switchPeng Zhou; Xuelin Yang; Xiaonan Hu; Weisheng Hu
2015Bandwidthanalysis of all-optical turbo-switchPeng Zhou; XuelinYang; XiaonanHu; Weisheng Hu
2015Decision-aided ICI mitigation with time-domain average approximation in CO-OFDMHongliang Ren; Jiaxing Cai; Xin Ye; Jin Lu; Quanjun Cao; Linlin Xue; Yali Qin; Weisheng Hu
2015Delay Minimization for Progressive Construction of Satellite Constellation NetworkZhe Liu; Wei Guo; Weisheng Hu; Ming Xia
2014Design and Performance of a Cyclic Fault-Tolerant Semiconductor Optical Amplifier Switch MatrixXiao Lin; Weiqiang Sun; Weisheng Hu
2009Effect of phase noise on optical minimum-shift keying transmission systemsHan Chen; Yi Dong; Hao He; Weisheng Hu; Lemin Li
2015Efficientelastic bulky traffic transfer with a new pricing scheme based on number offlowsZhangxiao Feng; Weiqiang Sun; Fengqin Li; Weisheng Hu
2014Fast Gain Recovery of All-Optical Switches Based on Multiple Cascaded SOAsPeng Zhou; Xuelin Yang; Weisheng Hu
2014Fast Gain Recovery of All-Optical Switches Based on Multiple Cascaded SOAsPeng Zhou; Xuelin Yang; Weisheng Hu
2015Mode-locked thulium fiber laser with MoS2Zhen Tian; Kan Wu; Lingchen Kong; Nan Yang; Yao Wang; Rong Chen; Weisheng Hu; Jianqiu Xu; Yulong Tang
2010Non-feedback precoder for optical DQPSK modulationZhaohui Li; Lumin Zhang; Yi Dong; Hao He; Weisheng Hu
2015NonblockingClos networks of multiple ROADM rings for mega data centersLi Zhao; Tong Ye; Weisheng Hu
2016Perfect match model based link assignment to designtopology for satellite constellation systemZhe Liu; Wei Guo; Weisheng Hu; Changlin Deng; Yanbin Zhao
2009Photonic radio-frequency phase shifter based on polarization interferenceHan Chen; Yi Dong; Hao He; Weisheng Hu; Lemin Li
2014Power Budget Improved Symmetric 40-Gb/s Long Reach Stacked WDM-OFDM-PON System Based on Single Tunable Optical FilterMeihua Bi, Shilin Xiao, Hao He, Jun Li, Ling Liu,; Weisheng Hu