Browsing by Author Wentao Hu

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Down-regulation of BTG1 by miR-454-3p enhances cellular radiosensitivity in renal carcinoma cellsXin Wu; Nan Ding; Wentao Hu; Jinpeng He; Shuai Xu; Hailong Pei; Junrui Hua; Guangming Zhou; Jufang Wang()
2015Effects of minerals in ferric bauxite on sodium carbonate decomposition and volatilizationWentao Hu; Xinwei Liu; Huajun Wang; Chuanyao Sun
2015Exosome-mediated microRNA transfer plays a role in radiation-induced bystander effectShuai Xu; Jufang Wang; Nan Ding; Wentao Hu; Xurui Zhang; Bing Wang; Junrui Hua; Wenjun Wei; Qiyun Zhu
2015Exosome-mediated microRNA transfer plays a role in radiation-induced bystander effectShuai Xu; Jufang Wang(); Nan Ding; Wentao Hu; Xurui Zhang; Bing Wang; Junrui Hua; Wenjun Wei; Qiyun Zhu
2014MiR-21 is involved in radiation-induced bystander effectsShuai Xu; Nan Ding; Hailong Pei; Wentao Hu; Wenjun Wei; Xurui Zhang; Guangming Zhou; <strong>Jufang Wang</strong>
2014MiR-663 inhibits radiation-induced bystander effects by targeting TGFB1 in a feedback modeWentao Hu; Shuai Xu; Bin Yao; Mei Hong; Xin Wu; Hailong Pei; Nan Ding; Caiyong Ye; Jufang Wang; Guangming Zhou()
2017Properties of exotic metastable germanium:the case of ST12Zhisheng Zhao; Haidong Zhang; Duck Young Kim; Wentao Hu; Emma S. Bullock & Timothy A. Strobel
2013Simulated studies on the biological effects of space radiation on quiescent human fibroblastsNan Ding; Hailong Pei; Jinpeng He; Yoshiya Furusawa; Ryoichi Hirayama; Cuihua Liu; Yoshitaka Matsumoto; He Li; Wentao Hu; Yinghui Li; Jufang Wang; Tieshan Wang; Guangming Zhou()
2013Ultrahard nanotwinned cubic boron nitrideYongjun Tian; Bo Xu; Dongli Yu; Yanming Ma; Yanbin Wang; Yingbing Jiang; Wentao Hu; Chengchun Tang; Yufei Gao; Kun Luo; Zhisheng Zhao; Li-Min Wang; Bin Wen; Julong He; Zhongyuan Liu