Browsing by Author Wenwen Zhang

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Bone morphogenetic protein-9 effectively induces osteo/odontoblastic differentiation of the reversibly immortalized stem cells of dental apical papilla.<strong>Jinhua Wang</strong>; Hongmei Zhang; Wenwen Zhang; Enyi Huang; Ning Wang; Ningning Wu; Sheng Wen; Xian Chen; Zhan Liao; Fang Deng; Liangjun Yin; Junhui Zhang; Qian Zhang; Zhengjia
2015Conversion of Mild Cognitive Impairment to Dementia among Subjects with Diabetes: a Population-based Study of Incidence and Risk Factors with Five Years of Follow-upFei Ma; Tianfeng Wu; Rujuan Miao; Yanyu Xiao; Wenwen Zhang; Guowei Huang
2015Conversion of Mild Cognitive Impairment to Dementia among Subjects with Diabetes: a Population-based Study of Incidence and Risk Factors with Five Years of Follow-upFei Ma(#); Tianfeng Wu; Rujuan Miao; Yanyu Xiao; Wenwen Zhang; Guowei Huang()
2014Fabrication of In"2O"3@In"2S"3 core-shell nanocubes for enhanced photoelectrochemical performanceHaohua Li; Cong Chen; Xinyou Huang; Yang Leng; Mengnan Hou; Xiaogu Xiao; Jie Bao; Jiali You; Wenwen Zhang; Yukun Wang; Juan Song; Yaping Wang; Qinqin Liu; Gregory A. Hope
2014Fabrication of In2O3@In2S3 core–shell nanocubes for enhanced photoelectrochemical performanceHaohua Li(#)(); Cong Chen; Xinyou Huang; Yang Leng; Mengnan Hou; Xiaogu Xiao; Jie Bao; Jiali You; Wenwen Zhang; Yukun Wang; Juan Song; Yaping Wang; Qinqin Liu; Greg A Hope
2017Hawthorn (Crataegus pinnatifida Bunge) leave flavonoids attenuate atherosclerosis development in apoE knock-out mice<b>Pengzhi Dong</b>(#); Lanlan Pan(#); Xiting Zhang(#); Wenwen Zhang; Xue Wang; Meixiu Jiang; Yuanli Chen; Yajun Duan; Honghua Wu; Yantong Xu; Peng Zhang; Yan Zhu()
-Impossible Differential Fault Analysis on the LED Lightweight Cryptosystem in the Vehicular Ad-Hoc NetworksWei Li; Wenwen Zhang; Dawu Gu; Yanqin Cao; Zhi Tao; Zhihong Zhou; Ya Liu; Zhiqiang Liu
2016Localized DNA Circuits on DNA OrigamiYanfeng Wang(#); Wenwen Zhang; Xing Li; Guangzhao Cui()
2016Molecular Logic Gates Based on Localized DNA Strand DisplacementYanfeng Wang(#); Wenwen Zhang; Xing Li; Guangzhao Cui()
2016Populations of the Minor α-Conformation in AcGXGNH2 and the α-Helical Nucleation PropensitiesYanjun Zhou(#)(); Liu He; Wenwen Zhang; Jingjing Hu; Zhengshuang Shi()
2016Research on Molecular Code Converter Based on DNA Strand DisplacementZicheng Wang(#)(); Wenwen Zhang; Yanfeng Wang; Guangzhao Cui
-Security Analysis of the Lightweight Cryptosystem TWINE in the Internet of ThingsWei Li; Wenwen Zhang; Dawu Gu; Zhi Tao; Zhihong Zhou; Ya Liu; Zhiqiang Liu
2015Security Analysis of the Lightweight Cryptosystem TWINE in the Internet of ThingsWei Li(#)(); Wenwen Zhang; Dawu Gu; Zhi Tao; Zhihong Zhou; <b>Ya Liu</b>; Zhiqiang Liu
2012Softmax-margin Training for Statistical Machine TranslationWenwen Zhang; Lemao Liu; Hailong Cao; <b>Tiejun Zhao</b>
2016The fabrication of In2O3/In2S3/Ag nanocubes for efficient photoelectrochemical water splittingRui Xu(#); Haohua Li(#); Wenwen Zhang; Zepeng Yang; Guiwu Liu(); Ziwei Xu; Haicheng Shao; Guanjun Qiao()