Browsing by Author Xi Zhou

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A Generic and Scalable Framework for Human Motion Recognition Based on SmartphonesZhuorong Li; Xiaobo Xie; Xi Zhou; Junqi Guo; Rongfang Bie
2015A Generic and Scalable Framework for Human Motion Recognition Based on SmartphonesZhuorong Li; Xiaobo Xie; Xi Zhou; Junqi Guo; Rongfang Bie
2016A simple and selective method for determination of phthalate biomarkers invegetable samples by high pressure liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometryXi Zhou; Kunyan Cui; Feng Zeng; Shoucong Li; Zunxiang Zeng
2013Absorption of resveratrol by vascular endothelial cells through passive diffusion and an SGLT1-mediated pathwayMing-liang Chen; Long Yi; Xin Jin; Qi Xie; Ting Zhang; Xi Zhou; Hui Chang; Yu-jie Fu; Jun-dong Zhu; Qian-yong Zhang; Man-tian Mi
2013An Method for Vehicle-Flow Detection and Tracking in Real-Time Based on Gaussian Mixture DistributionRonghui Zhang; Pingshu Ge; Xi Zhou; Tonghai Jiang; Rongben Wang
2015Bioinspired Near-Infrared-Excited Sensing Platform for in Vitro Antioxidant Capacity Assay Based on Upconversion Nanoparticles and a Dopamine–Melanin Hybrid SystemDong Wang; Chuan Chen; Xuebin Ke; Ning Kang; Yuqing Shen; Yongliang Liu; Xi Zhou; Hongjun Wang; Changqing Chen; Lei Ren
2015Comparison of sample pretreatment methods for the determination ofmultiple phytohormones in plant samples by liquid chromatography–electrospray ionization-tandem mass spectrometryKunyan Cui; Yaying Lin; Xi Zhou; Shuocong Li; Hong Liu; Feng Zeng; Feng Zeng; Gangfeng Ouyang; Zunxiang Zeng
2015Dopamine fluorescent sensors based on polypyrrole/graphene quantum dots core/shell hybridsXi Zhou; Peipei Ma; Anqi Wang; Chenfei Yu; Tao Qian; Shishan Wu; Jian Shen
2015Human Enterovirus Nonstructural Protein 2CATPase Functions as Both an RNA Helicase and ATP-Independent RNA ChaperoneHongjie Xia; Peipei Wang; Guang-Chuan Wang; Jie Yang; Xianlin Sun; Wenzhe Wu; Yang Qiu; Ting Shu; Xiaolu Zhao; Lei Yin; Cheng-Feng Qin; Yuanyang Hu; Xi Zhou
2015Motion Recognition by Using a Stacked Autoencoder-Based Deep Learning Algorithm with Smart PhonesXi Zhou; Junqi Guo; Shenling Wang
2015Motion Recognition by Using a Stacked Autoencoder-Based Deep Learning Algorithm with Smart PhonesXi Zhou; Junqi Guo; Shenling Wang
2013Multiband Superconductivity of Heavy Electrons in a TlNi2Se2 Single CrystalHangdong Wang; Chiheng Dong; Qianhui Mao; Rajwali Khan; Xi Zhou; Chenxia Li; Bin Chen; Jinhu Yang; Qiping Su; Minghu Fang
2013Periplaneta fuliginosa densovirus nonstructural protein NS1 contains an endonuclease activity that is regulated by its phosphorylationYajuan Han; Qinrong Wang; Yang Qiu; Wenzhe Wu; Huihui He; Jiamin Zhang; Yuanyang Hu; Xi Zhou
2015Rational design of Au nanorods assemblies for highly sensitive and selective SERS detection of prostate specific antigenAn-qi Yang; Dong Wang; Xiang Wang; Yu Han; Xue-bin Ke; Hong-jun Wang; Xi Zhou; Lei Ren
2012Rational design of oriented assembly of gold nanospheres with nanorods by biotin–streptavidin connectorsXi Zhou; Yan Wang; Lubin Zhong; Shixiong Bao; Yu Han; Lei Ren; Qiqing Zhang
2015Supercapacitors based on highly dispersed polypyrrole-reduced graphene oxide composite with a folded surfaceAnqi Wang; Xi Zhou; Tao Qian; Chenfei Yu; Shishan Wu(); Jian Shen()
2015The carbonization of polyethyleneimine: facile fabrication of N-doped graphene oxide and graphene quantum dotsXi Zhou; Yumei Pan; Jian Xu; Anqi Wang; Shishan Wu; Jian Shen
2014Ultrasensitive dopamine sensor based on novel molecularly imprinted polypyrrole coated carbon nanotubesTao Qian; Chenfei Yu; Xi Zhou; Peipei Ma; Shishan Wu(); Lina Xu; JianShen()