Browsing by Author Xin Wang

Showing results 1 to 20 of 457  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20122-(2,4- Difluorophenyl)-5-nitropyridineFeng Sun; Xuan Shen; Rui Zhao; Xin Wang; Dun-Ru Zhu
2012[6,13-Bis(2,4- dichlorobenzoyl)-5,7,12,14-tetramethyldibenzo[b,i]-[1,4,8,11]tetraazacyclotetradecinato-ĸ4N]nickel(II) acetone monosolvateBo-Kun Jiang; Xuan Shen; Xin Wang; Fan Su; Dun-Ru Zhu
2016[Ln4@Ln4] matryoshka tetrahedron: a novel secondarybuilding unitJie Zhao; Xin Wang; Jing Zhao; Rui Luo; Xuan Shen; Dunru Zhu; Su Jing
2014A 3D MOF showing unprecedented solvent-induced single-crystal-to-single-crystal transformation and excellent CO2 adsorption selectivity at room temperatureTao Qin; Jun Gong; Junhan Ma; Xin Wang; Yonghua Wang; Yan Xu; Xuan Shen; Dunru Zhu
2016A carbazole-based mitochondria-targeted two-photon fluorescentprobe for gold ions and its application in living cell imagingYan Feng; Daoxue Li; Qi Wang; Shuxin Wang; Xiangming Meng; Zonglong Shao; Manzhou Zhu; Xin Wang
2016A carbazole-based “turn-on” two-photon fluorescent probe for biological Cu2þ detection vis Cu2þ-promoted hydrolysisDaoxue Li; Xin Sun; Jianmin Huang; Qi Wang; Yan Feng; Man Chen; Xiangming Meng; Manzhou Zhu; Xin Wang
2015A combined polynomial transformation and proper orthogonal decomposition approach for generation of non-Gaussian wind loads on large roof structuresJing Li; Lijuan Li; Xin Wang
2017A Computational Way To Achieve More Effective Candidates for Photodynamic TherapyXin Wang; Fu-Quan Bai(); <b>Ying-Tao Liu</b>; Yu Wang; Hong-Xing Zhang(); Zhenyang Lin
2015A Delayed Container Organization Approach to ImproveRestore Speed for Deduplication SystemsJian Liu; Yunpeng Chai; Chang Yan; Xin Wang
2012A Fast Repair Code Based on Regular Graphs for Distributed Storage SystemsYan Wang; Xin Wang
2012A Fast Repair Code Based on Regular Graphs for Distributed Storage SystemsYan Wang; Xin Wang
2010A Formal Definition of the Structural Semantics of Domain-Specific Modeling Languages<b>Tao Jiang</b>(#)(); Xin Wang; Yong Yu
2015A framework of boundary collision data aggregation into neighbourhoodsGe Cui; Xin Wang; Dae-Won Kwon
2014A g-C3N4–CdS composite catalyst with high visible-light-driven catalytic activity and photostability for methylene blue degradationFang Jiang; Tingting Yan; Huan Chen; Aiwu Sun; Chenmin Xu; Xin Wang
2013A Graph Minor Perspective to Network Coding: Connecting Algebraic Coding with Network TopologiesXunrui Yin; Yan Wang; Xin Wang; Xiangyang Xue; Zongpeng Li
2013A Graph Minor Perspective to Network Coding: Connecting Algebraic Coding with Network TopologiesXunrui Yin; Yan Wang; Xin Wang; Xiangyang Xue; Zongpeng Li
2015A metal-free synthesis of oxindoles by a radicaladdition-cyclization onto N-arylacrylamides with xanthatesShucheng Wang; Xuhu Huang; Bowen Li; Zemei Ge; Xin Wang; Runtao LI
2016A mitochondria-targeted two-photon fluorescent probe for highlyselective and rapid detection of hypochlorite and its bio-imaging inliving cellsDaoxue Li; Yan Feng; JIzhi Lin; Man Chen; Shuxin Wang; Xin Wang; Hongting Sheng; Zonglong Shao; Manzhou Zhu; Xiangming Meng
2015A Mixed-Bridged Linear Trinuclear Copper(II) Complex Containing Both Square Pyramidal and Trigonal Bipyramidal ConfigurationDi Wu; Zhu Yu; Dazhi Gao; Xin Wang; Xuan Shen; Dun-Ru Zhu
2015A multicenter randomized open-label study of rituximab plus rhTPO vs rituximab in corticosteroid-resistant or relapsed ITPHai Zhou; Miao Xu; Ping Qin; Hai-yan Zhang; Cheng-lu Yuan; Hong-guo Zhao; Zhong-guang Cui; Yue-sheng Meng; Lei Wang; Fang Zhou; Xin Wang; Da-qi Li; Ke-hong Bi; Chuan-sheng Zhu; Cheng-shan Guo……