Browsing by Author Xin Xu

Showing results 1 to 20 of 88  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A Scalable Memory Management Service Based on Microkernel OS in Multicore EnvironmentZhonghan Cheng(#); Xin Xu; Hao Huang; Runsheng Zhu
2015A Series of New Ligustrazine-Triterpenes Derivatives asAnti-Tumor Agents: Design, Synthesis, and Biological EvaluationBing Xu; Fuhao Chu; Yuzhong Zhang; Xiaobo Wang; Qiang Li; Wei Liu; Xin Xu; Yanyi Xing; Jing Chen; Penglong Wang; Haimin Lei
2014A Stable Approach Based on Asymptotic Space Integration for Moment-Independent Uncertainty Importance MeasureXin Xu; Zhenzhou Lu; Xiaopeng Luo
2011Accurate bond dissociation enthalpies by using doubly hybrid XYG3 functionalIgor Ying Zhang; Jianming Wu; Yi Luo; Xin Xu
2009Accurate prediction of heats of formation by a combined method of B3LYP and neural network correction Jianming Wu; Xin Xu
2014Amino Acid Derivatives of Ligustrazine-Oleanolic Acid as New Cytotoxic AgentsFuhao Chu; Xin Xu; Guoliang Li; Shun Gu; Kuo Xu; Yan Gong; Bing Xu; Mina Wang; Huazheng Zhang; Yuzhong Zhang; Penglong Wang; Haimin Lei
2014An anti-leishmanial thiadiazine agent induces multiple myeloma cell apoptosis by suppressing the nuclear factor kappaB signalling pathwayGuodong Chen; Kunkun Han; Xin Xu; Xiaolin Du; Zubin Zhang; Juan Tang; Min Shi; Man Wang; Jie Li; Biyin Cao; Xinliang Mao
2015An immobilized bifunctional xylanase on carbon-coated chitosan nanoparticles with apotential application in xylan-rich biomass bioconversionMingqi Liu; Wengkang Huo; Xin Xu; Xianjun Dai
2014Asymmetric ring opening reaction of oxabenzonorbornadienes with amines promoted by iridium/NMDPP complexLu Yu; Yongyun Zhou; Xin Xu; Sifeng Li; Jianbin Xu; Baomin Fan; Chengyuan Lin; Zhaoxiang Bian; Albert S.C. Chan
2010Bio-Inspired Synthesis of Bovine Serum Albumin-Conjugated Ag2Se/Se Core/Shell Heterostructure Nanoparticles at Room TemperatureYi-fei Kong; Feng Gao; Rong He; Jun Chen; Xin Xu; Na Li; Da-xiang Cui
2014Bivalent histone modifications during tooth developmentLiwei Zheng; Binpeng Zhang; Ruoshi Xu; Xin Xu; Ling Ye; Xuedong Zhou
2011Calculations of ionization energies and electron affinities for atoms and molecules: A comparative study with different methodsNeil Qiang Su; Igor Ying Zhang; Jianming Wu; Xin Xu
2014Cloning, expression of Aspergillus niger JL-15 endo-polygalacturonase A gene in Pichia pastoris and oligo-galacturonates productionMingqi Liu; Xianjun Dai; Lanfang Bai; Xin Xu
2014Cloning, expression of Aspergillus niger JL-15 endo-polygalacturonase A gene in Pichia pastoris and oligo-galacturonates productionMing-Qi Liu; Xian-Jun Dai; Lan-Fang Bai; Xin Xu
2015Coarseness-Entropy BasedGaussian Mixture Model For SOFC Image SegmentationYuhan Xiang; Xiaowei Fu; Li Chen; Xin Xu; Xi Li
2015Coarseness-Entropy BasedGaussian Mixture Model For SOFC Image SegmentationYuhan Xiang; Xiaowei Fu; Li Chen; Xin Xu; Xi Li
2013CriticalThread Guided Fine-grained Adaptive Capacity Management for Shared CMP CachesXin Xu; manman peng
2015Data mapping principles and algorithm for self-configurable systemsFuliang Li; Changqing An; Jiahai Yang; Jianping Wu; Xingwei Wang; Linchuan Xu; Xin Xu
2012DCMB that combines divide‐and‐conquer and mixed‐basis set methods for accurate geometry optimizations, total energies, and vibrational frequencies of large moleculesAnan Wu; Xin Xu
2015Design, synthesis, andbiological evaluation of novel non-steroidal FXR antagonists: molecular basesof FXR antagonismHuang Huang; Pei Si; Lei Wang; Yong Xu; Xin Xu; Jin Zhu; Hualiang Jiang; Weihua Li; Lili Chen; Jian Li