Browsing by Author Xing Liu

Showing results 1 to 20 of 88  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013A 3-D chiral organic–inorganic hybrid zinc vanadate assembled from helical unitsJian Zhou; Xing Liu; Rong Chen; Feilong Hu; Huahong Zou; Meixiao Wei
2014[Ni(dap)3]4[As10Cu2S18]: a new thioarsenate containing the rare [As3CuS6] cluster with mixed-valence As2+/As3+ ionsXing Liu; Jian Zhou(周健); Litao An; Guo-Qing Bian; Rongqing Zhao; Zongwen Mo
2013[Ni(dien)2]3[Ge3Sb8S21]·0.5H2O: A new 2-D layered thiogermanate–thioantimonate with metal complexes as template ionsJian Zhou(周健); Xing Liu; Guoming Liang; Weijiang Liang; Feilong Hu; Ligang Zhu
2013A 3-D chiral organic-inorganic hybrid zinc vanadate assembled from helical units(封面论文)Jian Zhou(周健); Xing Liu; Rong Chen; Feilong Hu; Huahong Zou; Meixiao Wei
2012A new 1-D extended vanadoborate containing triply bridged metal complex unitsJian Zhou(周健); Xing Liu; Feilong Hu; Huahong Zou; Xiaojuan Li
2013A new polymorph telluridoindate [In(en)3][In5Te9(en)2] with photocatalytic propertiesRong Chen; Jian Zhou(周健); Xing Liu; Feilong Hu; Litao An; Yuhe Kan; Chen-jian Xue
2014A new solvothermal route to crystalline proustite Ag3AsS3 with photocatalytic propertiesRongqing Zhao; Jian Zhou(周健); Xing Liu; Rong Li; Qiuling Tang
2013A novel 1-D Telluridoindate based on rare tetramer [In4Te10]4- unit with photocatalytic propertiesFeilong Hu; Jian Zhou(周健); Xing Liu; Rong Chen; Wensheng Fu; Yuanchun Wei
2013A novel 3-D chiral polyoxovanadate architecture based on breaking high symmetry of spherical [V15O36Cl]8- clusterJian Zhou(周健); Xing Liu; Feilong Hu; Rong Chen; Huahong Zou; Wensheng Fu; Guoming Liang; Yi Chen
2014A series of new 3-D boratopolyoxovanadates containing five types of [KxOy]n building unitsLitao An; Jian Zhou(周健); Hong-Ping Xiao; Xing Liu; Huahong Zou; Chun-Yang Pan; Meihua Liu; Jianhui Li
2012A series of new lanthanoid thioantimonates: a rare example of organic decorated cationic lanthanoid thioantimonate chains based on asymmetric dinuclear lanthanide complexesJian Zhou(周健); Litao An; Feilong Hu; Xing Liu; Rongqing Zhao; Jianwu Lin
2015A series of new lanthanoid thioarsenates: insights into the influence of lanthanide contraction on the formation of new lanthanoid thioarsenatesJian Zhou (周健); Rong-Qing Zhao; Tao Yang; Xing Liu; Hong-Ping Xiao; Hua-Hong Zou; Xiao-Feng Tan
2011Active control scheme for improving mass resolution of film bulk acoustic resonatorsXue-feng He; Xing Liu; Xian-fang Yin; Zhi-yu Wen; Ke-wan Chen
2016An efficient noble-metal-free photocatalyst for visible-light-driven H2 evolution: Cu/Ni-codoped Cd0.5Zn0.5S nanoplatesYanjie Hao; Shi-Zhao Kang(); Xing Liu; Xiangqing Li; Lixia Qin; Jin Mu()
2015An efficient weighted tag SNP-set analytical method in genome-wide association studiesBin Yan; Shudong Wang; Xing Liu; Xinzeng Wang
2015Anti-idiotypic nanobody: A strategy for development of sensitive and green immunoassay for Fumonisin B1Mei Shu; Yang Xu; Dan Wang; Xing Liu; Yanping Li; Qinghua He; Zhui Tu; Yulou Qiu; Yanwei Ji; Xianxian Wang
2015Anti-idiotypic VHH phage display-mediated immuno-PCR for ultrasensitive determination of mycotoxin zearalenone in cerealsXianxian Wang; Qinghua He; Yang Xu; Xing Liu; Mei Shu; Zhui Tu; Yanping Li; Wei Wang; Dongmei Cao
2016Anti-idiotypic VHH phage-mediated immuno-PCR for ultrasensitive determination of mycotoxin zearalenone in cerealsXianxian Wang; Qinghua He; Yang Xu; Xing Liu; Mei Shu; Zhui Tu; Yanping Li; Wei Wang; Dongmei Cao
2015Applying Lightweight UAV in Landslide MonitoringLi Peng; Feifei Tang; Zhiyue Zhou; Xing Liu; ZhiMin Ruan
2015Association Between High-density Lipoprotein Cholesterol and Renal Function in Elderly Hypertension: A Cross-sectional Study in Chinese PopulationYaPing Zhang; MingGen Lu; Dayue Duan; YingLong Liu; LiuYing Li; ZeMin Kuang; Yao Lu; Xing Liu; XiaoHui Li; Hong Yuan