Browsing by Author Xingxing Li

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Binding of a biosynthetic intermediate to AtrA modulates the production of lidamycin by Streptomyces globisporusXingxing Li; Tengfei Yu; Qing He; KJ McDowall; Bingya Jian; Guangwei Li; Qinglian Li; Songmei Wang; Yuanyuan Shi; Lifei Wang; Bin Hong
2012Bipolar magnetic semiconductors: a new class of spintronics materialsXingxing Li; Xiaojun Wu; Zhenyu Li; Jinlong Yang; J. G. Hou
2016Complete genome sequence of Streptomyces globisporus C-1027, the producer of an enediyne antibiotic lidamycinXingxing Li; Xuan Lei; Cong Zhang; Zhibo Jiang; Yuanyuan Shi; Songmei Wang; Lifei Wang; Bin Hong
2015Draft genome sequence of Norvancomycin-producing strain Amycolatopsis orientalis CPCC200066Xuan Lei; Fang Yuan; Yuanyuan Shi; Xingxing Li; Lifei Wang; Bin Hong
2015DraftGenome Sequence of Norvancomycin-Producing Strain Amycolatopsis orientalisCPCC200066Xuan Lei; Fang Yuan; Yuanyuan Shi; Xingxing Li; Lifei Wang; Bin Hong
2014Half-Metallicity in MnPSe3 Exfoliated Nanosheet with Carrier DopingXingxing Li; Xiaojun Wu; Jinlong Yang
2012Improving the Estimation of Uncalibrated Fractional Phase Offsets for PPP Ambiguity ResolutionXingxing Li; Xiaohong Zhang
2015MnO2–TiO2/C nanocomposite arrays for high-performance supercapacitor electrodesBiao Gao; Xingxing Li; Yiwei Ma; Yue Cao; Ziying Hu; Xuming Zhang; Jijiang Fu; Kaifu Huo; Paul K. Chu
2011Regional reference network augmented precise point positioning for instantaneous ambiguity resolutionXingxing Li; Xiaohong Zhang; Maorong Ge
2014Room-Temperature Half-Metallicity in La(Mn,Zn)AsO Alloy via Element SubstitutionsXingxing Li; Xiaojun Wu; Jinlong Yang
2015Strongly coupled 1D sandwich-like C@Fe3O4@C coaxial nanotubes with ultrastable and high capacity for lithium-ion batteriesQunting Qu; Junmei Chen; Xingxing Li; Tian Gao; Jie Shao; Honghe Zheng
2015Strongly coupled 1D sandwich-like C@Fe3O4@C coaxial nanotubes with ultrastable and high capacity for lithium-ion batteriesQunting Qu; Junmei Chen; Xingxing Li; Tian Gao; <strong>Jie Shao</strong>; Honghe Zheng
2016Synergistic Ternary Composite (Carbon/Fe3O4@Graphene) with Hollow Microspherical and Robust Structure for Li-Ion StorageXingxing Li; Xueying Zheng; Jie Shao; Tian Gao; Qiang Shi; Qunting Qu
2016Synergistic Ternary Composite (Carbon/Fe3O4@Graphene) with Hollow Microspherical and Robust Structure for Li-Ion StorageXingxing Li; Xueying Zheng; <strong>Jie Shao</strong>; Tian Gao; Qiang Shi; Qunting Qu