Browsing by Author Xinyuan

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2017"Bottom-Up" Construction of Hyperbranched Poly(prodrug-co-photosensitizer) Amphiphiles Unimolecular Micelles for Chemo-Photodynamic Dual TherapySun; Pei; Wang; Nan; <b>Jin; Xin</b>(); Zhu; Xinyuan
2017"Bottom-up" Construction of Multi-Polyprodrug-Arm Hyperbranched Amphiphiles for Cancer TherapySun; Pei; Chen; Dong; Deng; Hongping; Wang; Nan; Huang; Ping; <b>Jin; Xin</b>(); Zhu; Xinyuan
2012Alendronate-Conjugated Amphiphilic Hyperbranched Polymer Based on Boltorn H40 and Poly(ethylene glycol) for Bone-Targeted Drug DeliveryChen; Hongying; Li; Guolin; Chi; Huirong; Wang; Dali; Tu; Chunlai; Pan; Lijie; Zhu; Lijuan; Qiu; Feng; Guo; Fulin(); Zhu; Xinyuan
2015Amorphous carbon dots with high two-photon fluorescence for cellular imaging passivated by hyperbranched poly(amino amine)Tong; Gangsheng(#)(); Wang; Jingxia; Wang; Ruibin; Guo; Xinqiu; He; Lin; Qiu; Feng; Wang; Ge; Zhu; Bangshang; Zhu; Xinyuan; Liu; Tao
2014First passage optimality for continuous-time Markov decision processes with varying discount factors and history-dependent policies<b>Guo Xianping</b>(#); Song; Xinyuan; Zhang; Yi
2015Functional and Clinical Evidence That TAZ is a Candidate Oncogene in Hepatocellular Carcinoma<b>Guo; Yan</b>(#); Pan; Qiao(#); Zhang; Jing(#); Xu; Xinyuan; Liu; Xiping; Wang; Qinhao; Yi; Ru; Xie; Xiaobo; Yao; Libo; Liu; Wenchao(); Shen; Lan
2017Iron Chelation Nanoparticles with Delayed Saturation as an Effective Therapy for Parkinson DiseaseWang; Nan; <b>Jin; Xin</b>(); Guo; Dongbo; Tong; Gangsheng; Zhu; Xinyuan
2017Mustard-inspired delivery shuttle for enhanced blood-brain barrier penetration and effective drug delivery in glioma therapyWang; Nan; Sun; Pei; Lv; Mingming; Tong; Gangsheng; <b>Jin; Xin</b>(); Zhu; Xinyuan
2017NDUFA4L2 is associated with clear cell renal cell carcinoma malignancy and is regulated by ELK1Wang; Lei(#); Peng; Zhiqiang(#); Wang; Kaizhen(#); Qi; Yijun; Yang; Ying; Zhang; Yue; An; Xinyuan; Luo; Shudong; <b>Zheng; Junfang</b>()
2017Self-Assembled Polyprodrug Amphiphile for Subcutaneous Xenograft Tumor Inhibition with Prolonged Acting Time In VivoChen; Dong; Huang; Yu; Xu; Shuting; Jiang; Huangyong; Wu; Jieli; <b>Jin; Xin</b>(); Zhu; Xinyuan
2015The operation mechanism of poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl) dots in high efficiency polymer solar cellsLiu; Chunyu; He; Yeyuan; Zhang; Xinyuan; Li; Zhiqi; Li; Jinfeng; <b>Shen; Liang</b>; Zhang; Zhihui; Guo; Wenbin(); Ruan; Shengping
2017Zwitterionic gold nanorods: low toxicity and high photothermal efficacy for cancer therapyJiang; Huangyong; Chen; Dong; Guo; Dongbo; Wang; Nan; Su; Yue; <b>Jin; Xin</b>(); Tong; Gangsheng; Zhu; Xinyuan