Browsing by Author Xiuyun Sun

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Aerobic granulation strategy for bioaugmentation of a sequencing batch reactor (SBR) treating high strength pyridine wastewaterXiaodong Liu; Yan Chen; Xin Zhang; Xinbai Jiang; Shijing Wu; Jinyou Shen; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Lude Lu; Lianjun Wang
2012Bioelectrochemical system for recalcitrant p-nitrophenol removalJinyou Shen; Cencen Feng; Yanyan Zhang; Fei Jia; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Weiqing Han; Lianjun Wang; Yang Mu
2014Coupling of a bioelectrochemical system for p-nitrophenol removal in an upflow anaerobic sludge blanket reactorJinyou Shen; Xiaopeng Xu; Xinbai Jiang; Congxin Hua; Libin Zhang; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Yang Mu; Lianjun Wang
2016Efficient nitroreduction and dechlorination of 2,4-dinitrochlorobenzene through the integration of bioelectrochemical system into upflow anaerobicsludge blanket: a comprehensive studyXinbai Jiang; Jinyou Shen; Yan Han; Shuai Lou; Weiqing Han; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Yang Mu; Lianjun Wang
2015Enhanced pyridine biodegradation under anoxic condition: The key role of nitrate as the electron acceptorJinyou Shen; Yan Chen; Shijing Wu; Haobo Wu; Xiaodong Liu; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Lianjun Wang
2015Enhancedp-nitrophenol removal in a membrane-free bio-contact coupled bioelectrochemicalsystemShuai Lou; Xinbai Jiang; Dan Chen; Jinyou Shen; Weiqing Han; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Lianjun Wang
2015Fabrication of polyaniline/graphene oxide composite for graphite felt electrode modification and its performance in the bioelectrochemical systemXinbai Jiang; Shuai Lou; Dan Chen; Jinyou Shen; Weiqing Han; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Lianjun Wang
2015Fabrication ofpolyaniline/graphene oxide composite for graphite felt electrode modificationand its performance in the bioelectrochemical systemXinbai Jiang; Shuai Lou; Dan Chen; Jinyou Shen; Weiqing Han; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Lianjun Wang
2011In situ preparation of Al-containing PVDF ultrafiltration membrane via sol-gel processRuizhi Pang; Jiansheng Li; Kajia Wei; Xiuyun Sun; Jinyou Shen; Weiqing Han; Lianjun Wang
2016Laccase-catalyzedelectrochemical fabrication of polyaniline/graphene oxide composite ontographite felt electrode and its application in bioelectrochemical systemJuan Hui; Xinbai Jiang; Huifang Xie; Dan Chen; Jinyou Shen; Xiuyun Sun; Weiqing Han; Jiansheng Li; Lianjun Wang
2015Phosphomolybdic acid functionalized covalent organic frameworks: Structure characterization and catalytic properties in olefin epoxidationWenxiu Gao; Xiuyun Sun; Huiling Niu; Xiaojing Song; Kaige Li; Hongcheng Gao; Wenxiang Zhang; Jihong Yu; Mingjun Jia
2015Phosphomolybdic acidfunctionalized covalent organic frameworks:Structure characterization and catalytic properties inolefin epoxidation.Wenxiu Gao; Xiuyun Sun; Huiling Niu; Xiaojing Song; Kaige Li; Hongcheng Gao; Wenxiang Zhang; Jihong Yu; Mingjun Jia
2013Pretreatment of 2,4-dinitroanisole (DNAN) producing wastewater using a combined zero-valent iron (ZVI) reduction and Fenton oxidation processJinyou Shen; Changjin Ou; Zongyuan Zhou; Jun Chen; Kexiong Fang; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Lin Zhou; Lianjun Wang
2013Pretreatment of 2,4-dinitroanisole (DNAN) producing wastewater using a combined zero-valent iron (ZVI) reduction and Fenton oxidation processJinyou Shen; Changjin Ou; Zongyuan Zhou; Jun Chen; Kexiong Fang; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Lin Zhou; Lianjun Wang
2012Reductive transformation and detoxification mechanism of 2,4-dinitrochlorobenzene in combined zero valent iron and anaerobic-aerobic processJinyou Shen; Zongyuan Zhou; Changjin Ou; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Weiqing Han; Lin Zhou; Lianjun Wang
2013Role of molecular structure on bioelectrochemical reduction of mononitrophenols from wastewaterJinyou Shen; Yanyan Zhang; Xiaopeng Xu; Congxin Hua; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Yang Mu; Lianjun Wang
2013Role of molecular structure on bioelectrochemical reduction of mononitrophenols from wastewaterJinyou Shen; Yanyan Zhang; Xiaopeng Xu; Congxin Hua; Xiuyun Sun; Jiansheng Li; Yang Mu; Lianjun Wang
2015Role of surfactants on the hydrolysis and acidogenesis of waste-activated sludgeLin Xu(#); Can Chen; Na Li; Xiuyun Sun; Jinyou Shen; Jiansheng Li; Lianjun Wang()