Browsing by Author Xu Sheng

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
-Effects of Climate Warming on Phenological Characteristics of Urban Forest in Shenyang City, ChinaHe Xingyuan; Xu Sheng; Xu Wenduo; Chen Wei; Huang Yanqing; Wen Hua
2016Effects of Climate Warming on Phenological Characteristics of Urban Forest in Shenyang City, China.He Xingyuan; Xu Sheng; Xu Wenduo; Chen Wei; Huang Yanqing; Wen Hua
2014Identification of IFN-γ-producing innate B cellsBao Yan; Liu Xingguang; Han Chaofeng; Xu Sheng; Xie Bin; Zhang Qian; Gu Yan; Hou Jin; Qian Li; Qian Chen; Han Huanxing; Cao Xuetao
2015Influences ofhydrogen-induced amorphization and annealing treatment on gaseous hydrogenstorage properties of La1–xPrxMgNi3.6Co0.4 (x = 0–0.4) alloysZhai Tingting#; Yang Tai; Yuan Zeming; Xu Sheng; Bu Wengang; Qi Yan; Zhang Yanghuan
2015Influences ofhydrogen-induced amorphization and annealing treatment on gaseous hydrogenstorage properties of La1–xPrxMgNi3.6Co0.4 (x = 0–0.4) alloysZhai Tingting(); Yang Tai; Yuan Zeming; Xu Sheng; Bu Wengang; Qi Yan; <b>Zhang Yanghuan</b>()
2015Intramolecular aminochalcogenationand diamination of alkenes empolying N-iodosuccinimideZhang Jun; Zhang Xuejun; Wu Weijie; Zhang Gengtao; Xu Sheng; Shi Min
2015Motion identification based on sEMG for flexible pneumatic hand rehabilitator<b>Bao Guanjun</b>(#); Li Kun; Xu Sheng; Huang Pengcheng; Wu Luan; Yang Qinghua()
2015NIS/PhI(OAc)2-mediateddiamination/oxidation of N-alkenyl formamidines: facile synthesis of bicyclic ureasZhang Jun; Wu Weijie; Zhang Xuejun; Zhang Gengtao; Xu Sheng; Shi Min
2015Research on PEMFC fractional model based on an improved genetic algorithmJuan; Bian Hui(#); <b>Dong; Qi Zhi</b>(); Yuan; Xu Sheng; Yang; Leng Bo; Liang; Shan
2015Silver-catalyzedamidiniumation of alkynes: isolation of a silver intermediate, synthesis of enaminoamido carbene precursors, and an unprecedented umpolung of propiolamideLv Shichang; Wang Jiwei; Zhang Caiyun; Xu Sheng; Shi Min; Zhang Jun
2014添加Cu-Nd的Mg_2Ni型纳米晶和非晶合金的吸氢动力学性能(英文)Hydrogen storage kinetics of nanocrystallineand amorphous Cu–Nd-added Mg2Ni-type alloyszhang Yanghuan#; Xu Sheng; Zhai Tingting; Yang Tai; Yuan Zeming; Zhao Dongliang