Browsing by Author Xuebin Wang

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Combustion characteristics of a four-wall tangential firing pulverized coal furnaceYanqing Niu; Xing Liu; Yiming Zhu; Houzhang Tan; Xuebin Wang
2014Determining the optimum coal concentration in a general tangential-fired furnace with rich-lean burners: From a bench-scale to a pilot-scale studyXuebin Wang; Houzhang Tan; Weiping Yan; Xiaolin Wei; Yanqing Niu; Shien Hui; Tongmo Xu
2012Existence of Solutions for Fractional Integro-Differential Equation with Multipoint Boundary Value Problem in Banach SpacesYulin Zhao; Li Huang; Xuebin Wang; Xianyang Zhu
2016Kit formulation for preparation and biological evaluation of a novel 99mTc-oxo complex with metronidazole xanthate for imaging tumor hypoxiaZhenxiang Li; Xiao Lin; Junbo Zhang; Xuebin Wang; Zhonghui Jin; Weifang Zhang; Yanyan Zhang
2014Segmented Kinetic Investigation on Condensed KCl Sulfation in SO2/O2/H2O at 523–1023 KZhongfa Hu; Xuebin Wang; Zhao Wang; Yibin Wang; Houzhang Tan
2013Synthesis and biodistribution of a novel 99mTc nitrido radiopharmaceutical with proline dithiocarbamate as a potential tumor imaging agentMiao Liu; Xiao Lin; Xiaoqing Song; Yang Cui; Penwen Li; Xuebin Wang; Junbo Zhang
2014Synthesis and evaluation of 99mTc–2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]-2-deoxy-d-glucose as a potential tumor imaging agentYue Wang; Jingjing Zhu; Xiaoqing Song; Xuebin Wang; Jigang Yang; Junbo Zhang
2015The ash deposition mechanism in boilers burning Zhundong coal with high contents of sodium and calcium: A study from ash evaporating to condensingXuebin Wang; Zhaoxia Xu; Bo Wei; Lan Zhang; Houzhang Tan; Tao Yang; Hrvoje Mikulčić; Neven Duić