Browsing by Author Ya Feng

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Chirality and Diameter Influence on Thermal Conductivity of Single-Walled Carbon NanotubesYa Feng; Jie Zhu; Da-Wei Tang
2015Chondrogenic differentiation of ChM-I gene transfected rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells on 3-dimensional poly (L-lactic acid) scaffold for cartilage engineeringShuangchun Xing; Yang Liu; Ya Feng; Chen Jiang; Yuqiang Hu; Wei Sun; Xinhui Wang; Zhiyong Wei; Min Qi; Jing Liu; Lijie Zhai; Zhiqiang Wang
2014Effect of Van der Waals Force on Thermal Conductance at Single-wall Carbon Nanotube Array/Silicon InterfaceYa Feng; Jie Zhu; Dawei Tang
2015Effects of WO3 doping on stability and N2O escape of MnOx–CeO2 mixed oxides as a low-temperature SCR catalystZiran Ma; Xiaodong Wu; Ya Feng; Zhichun Si; Duan Weng
2014Experimental analysis of the repeatability of vacuum saturation and capillary absorption tests<b>Chi Feng</b>; Hans Janssen; Ya Feng; Qinglin Meng
2014Influence of Chirality on Thermal Conductivity of Single-Walled Carbon NanotubeYa Feng; Jie Zhu; Da-Wei Tang
2015Molecular dynamics study on heat transport from single-walled carbon nanotubes to Si substrateYa Feng; Jie Zhu; Dawei Tang
2014Neuroprotection by Orexin-A via HIF-1 induction in a cellular modelof Parkinson’s diseaseYa Feng; Te Liu; Xinqun LI; Ye Liu; Xiaoying Zhu; Joseph Jankovic; Tianhong Pan; Yun-Cheng Wu
-Proteomic analysis of chondromodulin-I-induced differentiation of mesenchymal stem cells into chondrocytesShuang-chun Xing(#); Lian-xin Du; Wei Zhou; Yu-qiang Hu; Ya Feng; Hong-feng Liang; Lin Sang; Min Qi; Li-jie Zhai(); Zhi-qiang Wang