Browsing by Author Yan Pei

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2012An Empirical Study on Influence of Approximation Approaches on Enhancing Fireworks AlgorithmYan Pei; Shaoqiu Zheng; 谭营; Hideyuki Tagagi
2012An Empirical Study on Influence of Approximation Approaches on Enhancing Fireworks AlgorithmYan Pei; Shaoqiu Zheng; 谭营; Hideyuki Tagagi
-Expression and promoter characterization of BbPacC, a pH response transcription factor gene of the entomopathogenic fungus Beauveria bassianaYong-Hong Zhou; Lei Hou; Yong-Jun Zhang; Yan-Hua Fan; Zhi-Bing Luo; Dan Jin; Qiao-Sheng Zhou; Yu-Jie Li; You Wang; Yan Pei
2016Phytosterol content and the campesterol: sitosterol ratio influence cotton fiber development: role of phytosterols in cell elongationShasha Deng(#); Ting Wei; Kunling Tan; Mingyu Hu; Fang Li; Yunlan Zhai; Shue Ye; Yuehua Xiao; Lei Hou; Yan Pei; Ming Luo()
2015The Basic/Helix-Loop-Helix Protein Family in Gossypium: Reference Genes and Their Evolution during TetraploidizationQian Yan; Hou-Sheng Liu; Dan Yao; Xin Li; Han Chen; Yang Dou; Yi Wang; Yan Pei; Yue-Hua Xiao
2015The Basic/Helix-Loop-Helix Protein Family in Gossypium: Reference Genes and Their Evolution during TetraploidizationQian Yan; Hou-Sheng Liu; Dan Yao; Xin Li; Han Chen; Yang Dou; Yi Wang; Yan Pei; <strong>Yue-Hua Xiao</strong>
2014Transcriptome and Biochemical Analyses Revealed a Detailed Proanthocyanidin Biosynthesis Pathway in Brown Cotton FiberYue-Hua Xiao(); Qian Yan; Hui Ding; Ming Luo; Lei Hou; Mi Zhang; Dan Yao; Hou-Sheng Liu; Xin Li; Jia Zhao; Yan Pei