Browsing by Author Yanbing Guo

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Construction and immunological evaluation of recombinant Lactobacillus plantarum expressing HN of Newcastle disease virus and DC- targeting peptide fusion proteinYanlong Jiang; Jingtao Hu; Yanbing Guo; Wentao Yang; Liping Ye; Chunwei Shi; Yuying Liu; Guilian Yang; Chunfeng Wang
2015Construction and immunological evaluation of recombinant Lactobacillus plantarum expressing HN of Newcastle disease virus and DC- targeting peptide fusion proteinYanlong Jiang(#); Jingtao Hu; Yanbing Guo; Wentao Yang; Liping Ye; Chunwei Sh; Yuying Liu; Guilian Yang(); Chunfeng Wang()
2015Construction and immunological evaluation of recombinantLactobacillus plantarum expressing HN of Newcastle disease virus andDC- targeting peptide fusion proteinYanlong Jiang(#); Jingtao Hu(#); Yanbing Guo; Wentao Yang; Liping Ye
2015Effect of chemical segregation on nanobainitic transformation in laser cladded coatingsYanbing Guo; Zhuguo Li; Seyed Reza Elmi Hosseini; Min Wang
2015Effects of isothermal heat treatment on nanostructured bainite morphology and microstructures in laser cladded coatingsYanbing Guo; Kai Feng; fenggui Lu; Ke Zhang; Zhuguo LI; Seyed Reza Elmi Hosseini; Min Wang
2014Microstructure evolution of Fe-based nanostructured bainite coating by laser claddingYanbing Guo; Zhuguo Li; Chengwu Yao; Ke Zhang; Fenggui Lu; Kai Feng; Jian Huang; Min Wang; Yixiong Wua
2015Self-assembly of Functional Molecules into One-Dimensional Crystalline NanostructuresYanbing Guo; Liang Xu; Huibiao Liu; Yongjun Li; Chi-Ming Che; Yuliang Li
2016Toxoplasma gondii: Protective immunity induced by a DNA vaccine expressing GRA1 and MIC3 against toxoplasmosis in BALB/c mice.Pengtao Gong(#); Lili Cao(#); Yanbing Guo; Hang Dong; Shuxian Yuan; Xinhua Yao(); Wenzhi Ren; Lin Yao; Zhilin Xu; Qiang Sun; Xichen Zhang()