Browsing by Author Yaonan Wang

Showing results 1 to 20 of 53  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
-A Method to Calibrate Vehicle-Mounted Cameras Under Urban Traffic ScenesYaonan Wang; Xiao Lu; Zhigang Ling; Yimin Yang; Zhenjun Zhang
2016A novel lead of P-selectin inhibitor: Discovery, synthesis, bioassays and action mechanismJianhui Wu(#); Ming Zhao(); Yuji Wang; Yaonan Wang; Haimei Zhu; Shurui Zhao; Shiqi Peng()
2015A system for automated detection of ampoule injection impuritiesJi Ge; Shaorong Xie; Yaonan Wang; Jun Liu; Hui Zhang; Bowen Zhou; Falu Weng; Changhai Ru; Chao Zhou; Min Tan; Yu Sun
2015Adaptive extended piecewise histogram equalisation for dark image enhancementZhigang Ling; Yan Liang; Yaonan Wang; He Shen; Xiao Lu
2014Adaptive Force/Motion Control System Based on Recurrent Fuzzy Wavelet CMAC Neural Networks for Condenser Cleaning Crawler-Type Mobile Manipulator RobotThanglong Mai; Yaonan Wang
-Adaptive transmission compensation via human visual system for efficient single image dehazingZhigang Ling; Shutao Li; Yaonan Wang; He Shen; Xiao Lu
2015Cu2+-RGDFRGDS: Exploring the mechanism and high efficacy of nanoparticles in anti-thrombotic therapyJianhui Wu; Yuji Wang; Yaonan Wang; Ming Zhao; Xiaoyi Zhang; Lin Gui; Shurui Zhao; Hainei Zhu; Jinghua Zhao; Shiqi Peng
2015Cu2+-RGDFRGDS: exploring the mechanism and high efficacy of the nanoparticle in antithrombotic therapyJianhui Wu(#); Yuji Wang; Yaonan Wang; Ming Zhao(); Xiaoyi Zhang; Lin Gui; Shurui Zhao; Haimei Zhu; Jinghua Zhao; Shiqi Peng()
2015Cu2+-RGDFRGDS: Exploring themechanism and high efficacy of nanoparticles in anti-thrombotic therapy.Jianhui Wu; Yuji Wang; Yaonan Wang; Ming Zhao; Xiaoyi Zhang; Lin Gui; Shurui Zhao; Haimei Zhu; Jinghua Zhao; Shiqi Peng
2016Design, synthesis and evaluation of a novel π–π stacking nano-intercalator as an anti-tumor agentHaimei Zhu(#); Yuanbo Song; Yuji Wang; Ming Zhao(); Yi Ren; Yaonan Wang; Shurui Zhao; Jianhui Wu; Shiqi Peng()
-Design, synthesis and evaluation of a novel π–π stacking nano-intercalator as an anti-tumor agent.Haimei Zhu; Yuanbo Song; Yuji Wang; Ming Zhao; Yi Ren; Yaonan Wang; Shurui Zhao; Jianhui Wu; Shiqi Peng
2016Design, synthesis, and in vivo evaluations of benzyl N ω -nitro-N α -(9H-pyridoij3,4-b]indole-3-carbonyl)- L -argininate as an apoptosis inducer capable of decreasing the serum concentration of P-selectinWenyun Xu(#); Ming Zhao(); Yuji Wang; Haimei Zhu; Yaonan Wang; Shurui Zhao; Jianhui Wu; Shiqi Peng()
2016Design, synthesis, and in vivo evaluations of benzyl Nω-nitro-Nα-(9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carbonyl)-l-argininate as an apoptosis inducer capable of decreasing the serum concentration of P-selectinWenyun Xu(#); Ming Zhao(); Yuji Wang; Haimei Zhu; Yaonan Wang; Shurui Zhao; Jianhui Wu; Shiqi Peng()
2016DHDMIQK(KAP): a novel nano-delivery system of dihydroxyl-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid and KPAK towards the thrombusQiqi Feng(#); Ming Zhao(); Taiping Gan; Haimei Zhu; Yaonan Wang; Shurui Zhao; Yuji Wang; Jianhui Wu; Shiqi Peng()
2013Folded Conformation, Cyclic Pentamer, Nanostructure, and PAD4 Binding Mode of YW3-56Haimei Zhu(#); Yuji Wang; Yaonan Wang; Shurui Zhao; Ming Zhao(); Lin Gui; Wenyun Xu; Xiangyun Amy Chen; Yanming Wang(); Shiqi Peng()
2013Folded Conformation, Cyclic Pentamer, Nanostructure, and PAD4 Binding Mode of YW3-56.Haimei Zhu; Yuji Wang; Yaonan Wang; Shurui Zhao; Ming Zhao; Lin Gui; Wenyun Xu; Xiangyun Amy Chen; Yanming Wang; Shiqi Peng
2015Fuzzy Radial Basis Function Neural Network PID Control System for a Quadrotor UAV Based on Particle Swarm OptimizationYaonan Wang; Yuanli Chenxie; Jianhao Tan; Chu Wang; Yuanyuan Wang; Yiwei Zhang
2015Fuzzy Radial Basis Function Neural Network PID Control System for a Quadrotor UAV Based on Particle Swarm OptimizationYaonan Wang; Yuanli Chenxie; Jianhao Tan; Chu Wang; Yuanyuan Wang; Yiwei Zhang
2013Genetic algorithm-based adaptive fuzzy sliding mode controller for electronic throttle valveXiaofang Yuan; Yimin Yang; Hui Wang; Yaonan Wang
2013Harmony search algorithm-based fuzzy-PID controller for electronic throttle valveHui Wang; Xiaofang Yuan; Yaonan Wang; Yimin Yang