Browsing by Author Yi

Showing results 1 to 20 of 380  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
201523-year manure and fertilizer application increases soil organic carbon sequestration of a rice-barley cropping systemWang; Yidong(#); Hu; Ning(#); Xu; Minggang; Li; Zhongfang(); Lou; Yilai(); Chen; Yi; Wu; Chunyan; Wang; Zhong-Liang
2015A Bulk Dielectric Polymer Film with Intrinsic Ultralow Dielectric Constant and Outstanding Comprehensive PropertiesLiu; Yiwu; Qian; Chao; Qu; Lunjun; Wu; Yunan; Zhang; Yi; Wu; Xinhui; Zou; Bing; Chen; Wenxin; Chen; Zhiquan; Chi; Zhenguo; Liu; Siwei; Chen; Xudong; Xu; Jiarui
2013A bulky pyridinylfluorene-fuctionalizing approach to synthesize diarylfluorene-based bipolar host materials for efficient red, green, blue and white electrophosphorescent devicesZhao; Xiang-Hua; Zhang; Zhen-Song; Qian; Yan; Yi; Ming-Dong; Xie; Ling-Hai; Hu; Chao-Peng; Xie; Guo-Hua; Xu; Hui; Han; Chun-Miao; Zhao; Yi; Huang; Wei()
2016A Comparison of Deterministic, Reliability-Based Topology Optimization under UncertaintiesZhao; Qinghai(#); Chen; Xiaokai(); Ma; Zhengdong; Lin; Yi
2014A dual coaxial nanocable sulfur composite for high-rate lithium-sulfur batteriesLi; Zhen; Yuan; Lixia(); Yi; Ziqi; Liu; Yang; Xin; Ying; Zhang; Zhaoliang; Huang; Yunhui
2014A dual-fluorescent composite of graphene oxide and poly(3-hexylthiophene) enables the ratiometric detection of aminesMeng; Dongli; Yang; Shaojun; Sun; Dianming; Zeng; Yi; Sun; Jinhua; Li; Yi; Yan; Shouke; Huang; Yong; Bielawski; Christopher W.; Geng; Jianxin()
2015A Field Experiment on Enhancement of Crop Yield by Rice Straw and Corn Stalk-Derived Biochar in Northern ChinaYang; Yang(#); Ma; Shaoqiang; Zhao; Yi; Jing; Ming; Xu; Yongqiang; Chen; Jiawei()
2015A Flexible Fiber-Based Supercapacitor-Triboelectric-Nanogenerator Power System for Wearable ElectronicsWang; Jie(#); Li; Xiuhan(#); Zi; Yunlong; Wang; Sihong; Li; Zhaoling; Zheng; Li; Yi; Fang; Li; Shengming; Wang; Zhong Lin()
2014A Highly Ordered Meso@Microporous Carbon-Supported Sulfur@Smaller Sulfur Core-Shell Structured Cathode for Li-S BatteriesLi; Zhen; Jiang; Yan; Yuan; Lixia(); Yi; Ziqi; Wu; Chao; Liu; Yang; Strasser; Peter; Huang; Yunhui
2016A mathematical model of crevice corrosion for buried pipeline with disbonded coatings under cathodic protectionWang; Wenhe; Shen; Kuiling; Yi; Jun; Wang; Qingsheng()
2014A method about state-space representation and location estimation by computational geometryZhang; Yi; Fu; Mengyin; Wang; Meiling
2015A missense mutation in TMEM67 causes Meckel-Gruber syndrome type 3 (MKS3): a family from China.Cheng; Jing(#); Zhang; Manli(#); Liu; Aijun; Wang; Longxia; Xiong; Lihua; Chen; Meixia; Sun; Yi; Li; Jianzhong; Lu; Yu; Yuan; Huijun; Li; Yali; Lu; Yanping()
2013A NEW SPECIES OF ANEUROPHYTON (PROGYMNOSPERMOPSIDA) FROM THE MIDDLE DEVONIAN OF WEST JUNGGAR, XINJIANG, CHINA, AND ITS PALEOPHYTOGEOGRAPHICAL SIGNIFICANCEJiang; Qing; Wang; Yi; Xu; Hong-He(); Feng; Jing
2016A Novel and Validated Inflammation-Based Score (IBS) Predicts Survival in Patients With Hepatocellular Carcinoma Following Curative Surgical Resection: A STROBE-Compliant Article.Fu; Yi-Peng(#); Ni; Xiao-Chun(#); Yi; Yong(#); Cai; Xiao-Yan; He; Hong-Wei; Wang; Jia-Xing; Lu; Zhu-Feng; Han; Xu; Cao; Ya; Zhou; Jian; Fan; Jia; Qiu; Shuang-Jian()
2012A novel pathogen-binding gC1qR homolog, FcgC1qR, in the Chinese white shrimp, Fenneropenaeus chinensisLi; Xin-Cang(#); Du; Zhi-Qiang; Lan; Jiang-Feng; Zhang; Xiao-Wen; Mu; Yi; Zhao; Xiao-Fan; Wang; Jin-Xing()
2016A Novel Porous AnionicMetal-Organic Framework with Pillared Double-Layer Structure for Selective Adsorptionof DyesSheng; Shu-Nan; Han; Yi; Wang; Bin; Zhao; Cui; Yang; Fan; Zhao; Min-Jian; Xie; Yabo(); Li; Jian-Rong()
2014A novel single-composition trichromatic white-emitting Sr3.5Y6.5O2(PO4)(1.5)(SiO4)(4.5) : Ce3+/Tb3+/Mn2+ phosphor: synthesis, luminescent properties and applications for white LEDsLiu; Haikun(#); Luo; Yi; Mao; Zhiyong; Liao; Libing(); 夏志国()
2015A quasi-linear structure of the southern margin of Eurasiaprior to the India-Asia collision: First paleomagneticconstraints from Upper Cretaceous volcanic rocks near the western syntaxis of TibetYi; Z.; Huang; B.; Yang; L.; He; H.; Tang; X.; Qiao; Q.; C
2014A Reconstruction Method Based on AL0FGD for Compressed Sensing in Border Monitoring WSN SystemWang; Yan(#); Wu; Xi(); Li; Wenzao; Zhang; Yi; Li; Zhi; Zhou; Jiliu
2015A Research about any Regional Input N Error Method of Numerical Control Lathe<b>Fan; Jin-wei</b>(#); Yan; Hong-xia; Yi; Xiao-long; Liu; Chao