Browsing by Author Yonghua Wang

Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A 3D MOF showing unprecedented solvent-induced single-crystal-to-single-crystal transformation and excellent CO2 adsorption selectivity at room temperatureTao Qin; Jun Gong; Junhan Ma; Xin Wang; Yonghua Wang; Yan Xu; Xuan Shen; Dunru Zhu
2012A large-scale association study for nanoparticle C60 uncovers mechanisms of nanotoxicity disrupting the native conformations of DNA/RNAXue Xu; Xia Wang; Yan Li; Yonghua Wang; Ling Yang
2014A network-based analysis of the types of coronary artery disease from traditional Chinese medicine perspective: Potential for therapeutics and drug discoveryWei Zhou; Yonghua Wang
2014A novel systems pharmacology model for herbal medicine injection: a case using Reduning injectionHaixing Yang; Wenjuan Zhang; Chao Huang; Wei Zhou; Yao Yao; Zhenzhong Wang; Yan Li; Wei Xiao; Yonghua Wang
2012A System-Level Investigation into the Mechanisms of Chinese Traditional Medicine: Compound Danshen Formula for Cardiovascular Disease TreatmentXiuxiu Li; Xue Xu; Jinan Wang; Hua Yu; Xia Wang; Hongjun Yang; Haiyu Xu; Shihuan Tang; Yan Li; Ling Yang; Luqi Huang; Yonghua Wang; Shengli Yang
2013A systematic identification of multiple toxin-target interactions based on chemical, genomic and toxicological dataWei Zhou; Chao Huang; Yan Li; Jinyou Duan; Yonghua Wang; Ling Yang
2012A Systematic Prediction of Multiple Drug-Target Interactions from Chemical, Genomic, and Pharmacological DataHua Yu; Jianxin Chen; Xue Xu; Yan Li; Huihui Zhao; Yupeng Fang; Xiuxiu Li; Wei Zhou; Wei Wang; Yonghua Wang
2012A Systems Biology Approach to Understanding the Mechanisms of Action of Chinese Herbs for Treatment of Cardiovascular DiseaseBohui Li; Xue Xu; Xia Wang; Hua Yu; Xiuxiu Li; Weiyang Tao; Yonghua Wang; Ling Yang
2013A Systems-Pharmacology Analysis of Herbal Medicines Used in Health Improvement Treatment: Predicting Potential New Drugs and TargetsJianling Liu; Mengjie Pei; Chunli Zheng; Yan Li; Yonghua Wang; Aiping Lu; Ling Yang
2013Deciphering the combination principles of Traditional Chinese Medicine from a systems pharmacology perspective based on Ma-huang DecoctionYao Yao; Xiaodong Zhang; Zhenzhong Wang; Chunli Zheng; Peng Li; Chao Huang; Weiyang Tao; Wei Xiao; Yonghua Wang; Luqi Huang; Ling Yang
2014Insights from systems pharmacology into cardiovascular drug discovery and therapyPeng Li; Yingxue Fu; Jinlong Ru; Chao Huang; Jiangfeng Du; Chunli Zheng; Xuetong Chen; Pidong Li; Aiping Lu; Ling Yang; Yonghua Wang
2015Large-scale Direct Targeting for Drug Repositioning and DiscoveryChunli Zheng; Zihu Guo; Chao Huang; Ziyin Wu; Yan Li; Xuetong Chen; Yingxue Fu; Jinlong Ru; Piar Ali Shar; Yuan Wang; Yonghua Wang
2015Large-scale exploration and analysis of drug combinationsPeng Li; Chao Huang; Yingxue Fu; Jinan Wang; Ziyin Wu; Jinlong Ru; Chunli Zheng; Zihu Guo; Xuetong Chen; Wei Zhou; Wenjuan Zhang; Yan Li; Jianxin Chen; Aiping Lu; Yonghua Wang
2012Multidrug resistance protein P-glycoprotein does not recognize nanoparticle C-60: experiment and modelingXue Xu; Ruibin Li; Ming Ma; Xia Wang; Yonghua Wang; Hanfa Zou
2015Network based Approach to Drug Discovery: A Mini ReviewPeng Li; Yingxue Fu; Yonghua Wang
2013Network pharmacology-based prediction of the active ingredients and potential targets of Chinese herbal Radix Curcumae formula for application to cardiovascular diseaseWeiyang Tao; Xue Xu; Xia Wang; Bohui Li; Yonghua Wang; Yan Li; Ling Yang
2015Pathway as a Pharmacological Target for Herbal Medicines: An Investigation from Reduning InjectionJianling Liu; Ke Sun; Chunli Zheng; Xuetong Chen; Wenjuan Zhang; Zhengzhong Wang; Piar Ali Shar; Wei Xiao; Yonghua Wang
2014Perspective: Systems Pharmacology Strategy for Investigation of Antioxidant Drugs and Its Mechanisms of ActionJianling Liu; Chunli Zheng; Yonghua Wang
2012pH-dependent channel gating in connexin26 hemichannels involves conformational changes in N-terminusXia Wang; Xue Xu; Ming Ma; Wei Zhou; Yonghua Wang; Ling Yang
2013Prediction of Oral Bioavailability: Challenges and StrategiesChunli Zheng; Yonghua Wang