Browsing by Author Yonghui Zhang

Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A novel ent-kaurane diterpenoidexecutes anti-tumor function in colorectal cancer cells by inhibiting Wnt/b-cateninsignalingQi Ye; Guangmin Yao; Mengke Zhang; Guoli Guo,; Yufeng Hu; Jue Jiang; Ling Cheng; Hua Li; Guoliang Qing; Yonghui Zhang; Hudan Liu
2014C-reactive protein promotes atherosclerosis by increasing LDL transcytosis across endothelial cellsFang Bian; Xiaoyan Yang; Fan Zhou; Pin-Hui Wu; Shasha Xing; Gao Xu; Wwnjing Li; Jiangyang Chi; Changhan Ouyang; Yonghui Zhang; Bin Xiong; Yongsheng Li; Tao Zheng; Dan Wu……
2015Comprehensive identification of high-frequency and combination MHC-DMA and -DMB alleles in a cohort of Chinese rhesus macaques 6 and cynomolgus macaques of Vietnamese originBeilei Liu; Yabin Jin; Yueer Lu; Yiran Wu; Yanxia Xue; Yonghui Zhang; Yang Liu; Min Zhuo; Fei Ling
2015Comprehensive identification of high-frequency and combination MHC-DMA and -DMB alleles in a cohort of Chinese rhesus macaques 6 and cynomolgus macaques of Vietnamese originBeilei Liu; Yabin Jin; Yueer Lu; Yiran Wu; Yanxia Xue; Yonghui Zhang; Yang Liu; Min Zhuo; Fei Ling
2012Cytotoxic Alkaloids from the Whole Plants of Zephyranthes candidaZengwei Luo; Fuqian Wang; Jinwen Zhang; Xingyao Li; Mengke Zhang; Xincai Hao; Yongbo Xue; Yan Li; F. David Horgen; Guangmin Yao; Yonghui Zhang
2014Diterpenoids with Immunosuppressive Activities from Cinnamomum cassiaJunfen Zeng; Yongbo Xue; Penghua Shu; Huiqin Qian; Rongjian Sa; Ming Xiang; Xiao-Nian Li; Zengwei Luo; Guangmin Yao; Yonghui Zhang
2015Grayanane and leucothane diterpenoids from the leaves of Rhododendron micranthumMengke Zhang; Yangyang Xie; Guanqun Zhan; Liang Lei; Penghua Shu; Yongli Chen; Yongbo Xue; Zengwei Luo; Qian Wan; Guangmin Yao; Yonghui Zhang
2011Linear B-cell epitope mapping of neuraminidases of the 2009 A H1N1 viruses based on immunoinformaticsPing Huang; Yuansheng Xu; Hanzhong Ni; Jing Zhong; Xin Zhang; Songnuan Tan; De Wu; Baoyun Qiu; Dawei Guan; Miaoheng Wen; Jin Yan; Yonghui Zhang
2014N-methylhemeanthidine chloride, a novel Amaryllidaceae alkaloid, inhibits pancreatic cancer cell proliferation via down-regulating AKT activationGuoli Guo; Guangmin Yao; Guanqun Zhan; Yufeng Hu; Ming Yue; Ling Cheng; Yaping Liu; Qi Ye; Guoliang Qing; Yonghui Zhang; Hudan Liu
2015Neolignans with a Rare 2-Oxaspiro[4.5]deca-6,9-dien-8-one Motif from the Stem Bark of Cinnamomum subaveniumYongji Lai; Tingting Liu; Rongjian Sa; Xialan Wei; Yongbo Xue; Zhaodi Wu; Zengwei Luo; Ming Xiang; Yonghui Zhang; Guangmin Yao
2014A New Phenolic Glycoside from the Barks of Cinnamomum cassiaJunfen Zeng; Yongbo Xue; Yongji Lai; Guangmin Yao; Zengwei Luo; Yonghui Zhang; Jinwen Zhang
2015Salidroside ameliorates insulin resistance through activation of a mitochondria-associated AMPK/PI3K/Akt/GSK3 pathwayTao Zheng; Xiaoyan Yang; Dan Wu; Shasha Xing; Fang Bian; Wenjing Li; Jiangyang Chi; Xiangli Bai; Guangjie Wu; Xiaoqian Chen; Yonghui Zhang; Si Jin
2015Structural insights into HetR-PatS interaction involved in cyanobacterial pattern formationHai-Xi Hu(#); Yong-Liang Jiang; Meng-Xi Zhao; Kun Cai; Sanling Liu; Bin Wen; Pei Lv; Yonghui Zhang; Junhui Peng; Hui Zhong; Hong-Mei Yu; Yan-Min Ren; Zhiyong Zhang; Changlin Tian; Qingfa Wu; Mikael Oliveberg
2015Super-aligned carbon nanotubes patterned sapphire substrate to improve quantum efficiency of InGaN GaN light-emitting diodesLiang Shan; Tongbo Wei; Yuanping Sun; Yonghui Zhang; Aigong Zhen; Zhuo Xiong; Yang Wei; Guodong Yuan; Junxi Wang; Jinmin Li
2015Systems biology network-based design and discovery of a novel small molecule activator BL-AD008 targeting AMPK/ZIPK and inducing apoptosis in cervical cancer therapyLeilei Fu; Shouyue Zhang; Lan Zhang; Xupeng Tong; Jin Zhang; Yonghui Zhang; Liang Ouyang; Bo Liu; Jian Huang
2013Temperature Changes between Neighboring Days and Mortality in Summer: A Distributed Lag Non-Linear Time Series AnalysisHualiang Lin; Yonghui Zhang; Yanjun Xu; Xiaojun Xu; Tao Liu; Yuan Luo; Jianpeng Xiao; Wei Wu; Wenjun Ma
2014Tert-butylhydroquinone attenuates scrotal heat-induced damage by regulating Nrf2-antioxidant system in the mouse testisYansen Li(#); Yun Cao; Fei Wang; Shaoxia Pu; Yonghui Zhang; ChunMei Li()
2014TiO2/BiOI heterostructured nanofibers: electrospinning–solvothermal two-step synthesis and visible-light photocatalytic performance investigationYonghui Zhang; Suwen Liu; Zhiliang Xiu; Qifang Lu; Haiyan Sun; Guoshuai Liu
2012Two New Diterpenoids from the Buds of Wikstroemia chamaedaphneJieru Guo; Jinwen Zhang; Penghua Shu; Lingmei Kong; Xincai Hao; Yongbo Xue; Zengwei Luo; Yan Li; Gao Li; Guangmin Yao; Yonghui Zhang