Browsing by Author Yongqiang Cheng

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Effect of a small amount of sodium carbonate on konjac glucomannan-induced changes in thermal behavior of wheat starchYun Zhou; Charles G. Winkworth-Smith; Yu Wang; Jianfen Liang; Tim J. Foster; Yongqiang Cheng
2016Effect of laboratory-scale decoction on the antioxidative activity of Zhenjiang Aromatic Vinegar: The contribution of melanoidinsJiyuan Liu; Jing Gan; Yongjian Yu; Shenghu Zhu; Lijun Yin; Yongqiang Cheng
2014Konjac glucomannan-induced changes in thiol/disulphide exchange and gluten conformation upon dough mixingYun Zhou; Dan Zhao; Tim J. Foster; Yixin Liu; Yu Wang; Satoru Nirasawa; Eizo Tatsumi; Yongqiang Cheng
2013A Novel Approach to Improving the Quality of Bittern-Solidified Tofu by W/O Controlled-Release Coagulant. 1: Preparation of W/O Bittern Coagulant and Its Controlled-Release PropertyJinlong Li; Zhihong Qiao; Eizo Tatsumi; Masayoshi Saito; Yongqiang Cheng; Lijun Yin
2013A Novel Approach to Improving the Quality of Bittern-Solidified Tofu by W/O Controlled-Release Coagulant. 2: Using the Improved Coagulant in Tofu Processing and Product EvaluationJinlong Li; Zhihong Qiao; Eizo Tatsumi; Masayoshi Saito; Yongqiang Cheng; Lijun Yin
2010Simple and sensitive detection of microRNAs with ligase chain reactionJingli Yan; Zhengping Li; Chenghui Liu; Yongqiang Cheng
2014The use of W/O/W controlled-release coagulants to improve the quality of bittern-solidified tofuJinlong Li; Yongqiang Cheng; Eizo Tatsumi; Masayoshi Saito; Lijun Yin
2010Ultrasensitive Detection of microRNAs by Exponential Isothermal Amplification<SUP>†</SUP>Hongxia Jia; Zhengping Li; Chenghui Liu; Yongqiang Cheng