Browsing by Author Yu Wang

Showing results 1 to 20 of 427  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A comparative study on the in vivo degradation of poly(L-lactide) based composite implants for bone fracture fixatio<b>Zongliang Wang</b>(#); Yu Wang; Yoshihiro Ito; Peibiao Zhang(); Xuesi Chen
2017A Computational Way To Achieve More Effective Candidates for Photodynamic TherapyXin Wang; Fu-Quan Bai(); <b>Ying-Tao Liu</b>; Yu Wang; Hong-Xing Zhang(); Zhenyang Lin
2015A Fast Parallel Sparse Solver for SPICE-based Circuit SimulatorsXiaoming Chen; Yu Wang; Huazhong Yang
2015A Fast Parallel Sparse Solver for SPICE-based Circuit SimulatorsXiaoming Chen; Yu Wang; Huazhong Yang
-A Learning Algorithm for Bayesian Networks and Its Efficient Implementation on GPUsYu Wang; Weikang Qian; Shuchang Zhang; Xiaoyao Liang; Bo Yuan
2014A multisource observation study of the severe prolonged regional hazeHong Wang(#)(); Sai-Chun Tan; Yu Wang; Chao Jiang; Guang-yu Shi
2011A nanofiber functionalized with dithizone by co-electrospinning for lead (II) adsorption from aqueous mediaJianjun Deng; Xuejun Kang; Liqin Chen; Yu Wang; Zhongze Gu; Zuhong Lu
2015A new colorimetric and turn-on fluorescent probe for Al3+ detectionLingjie Hou; Qingyan Zhang; Liyuan Qin; Shasha Hong; Yu Wang; Shaomin Shuang
2015A new colorimetric and turn-on fluorescent probe for Al3+ detectionLingjie Hou; Qingyan Zhang; Liyuan Qin; Shasha Hong; Yu Wang; Shaomin Shuang
2014A new sesquiterpene from the Hainan gorgonian Menella kanisa GrassoffMin Chen; Lei Han; Yu Wang; Xiu-Li Zhang; Chang-Yun Wang
2014A novel 2-dimensional electric field sensor based on in-plane micro rotary actuatorYu Wang; Dongming Fang; Ke Feng; Ren Ren; Bo Chen; Chunrong Peng; Shanhong Xia
2014A novel 2-dimensional electric field sensor based on in-plane micro rotary actuatorYu Wang; Dongming Fang; Ke Feng; Ren Ren; Bo Chen; Chunrong Peng; Shanhong Xia
2015A novel micro electric field sensor with X-Y dual axissensitive differential structureYu Wang; Dongming Fang; Ke Feng; Ren Ren; Bo Chen; Chunrong Peng; Shanhong Xia
2014A PAGE BUFFER DESIGN BASED ON STABLE AND AREA-SAVING EMBEDDED SRAM FOR FLASH APPLICATIONSHuamin Cao; Zongliang Huo; Yu Wang; Ting Li; Jing Liu; Lei Jin; Ming Liu
2014A PAGE BUFFER DESIGN BASED ON STABLE AND AREA-SAVING EMBEDDED SRAM FOR FLASH APPLICATIONSHuamin Cao; Zongliang Huo; Yu Wang; Ting Li; Jing Liu; Lei Jin; Ming Liu
2014A parallel BLDC FSPM machines with wide fluxweakening capabilityPengfei Zhou; Yu Wang; Zhiquan Deng; De&#39; e Xie
2014A parallel BLDC FSPM machines with wide fluxweakening capabilityPengfei Zhou; Yu Wang; Zhiquan Deng; De&#39; e Xie
2015A parallel VLSI architecture for contactless HCI systemYu Wang; Xiangmin Xu; Xiaobo Jiang; Bingo Wing-Kuen Ling
2015A parallel VLSI architecture for contactless HCI systemYu Wang; Xiangmin Xu; Xiaobo Jiang; Bingo Wing-Kuen Ling
2015A Self-aware Data Compression System on FPGA in HadoopYubin Li; Yuliang Sun; Guohao Dai; Yuzhi Wang; Jiacai Ni; Yu Wang; Guoliang Li; Huazhong Yang