Browsing by Author Yuan Wang

Showing results 1 to 20 of 102  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013A new insight into 4-amino-2-tri-fluoromethyl-phenyl ester inhibiting cell growth and migration in lung adenocarcinoma cell line A549Hao Wang; Shuyu Gui; Feihu Chen; Qing Zhou; Yuan Wang
2014Antitumor Mechanisms of Immune Checkpoints PD-L1/PD-1 Blockade in Cancer TreatmentXu Deng; Juan Liu; Yuan Wang; Changping Wu; Jingting Jiang
2015Apoptotic events induced by high glucose in human hepatoma HepG2 cells involve endoplasmic reticulum stress and MAPKs activationQiaoling Jiang; Yujun Yuan; Jiali Zhou; Yan Wu; Qing Zhou; Shuyu Gu; Yuan Wang
2016Assessment of the Benefits of the Chinese Public Weather ServiceHuiling Yuan; Min Sun; Yuan Wang
2015CancerHSP: anticancer herbs database of systems pharmacologyWeiyang Tao; Bohui Li; Shuo Gao; Yaofei Bai; Piar Ali Shar; Wenjuan Zhang; Zihu Guo; Ke Sun; Yingxue Fu; Chao Huang; Chunli Zheng; Jiexin Mu; Tianli Pei; Yuan Wang; Yan Li……
2015Catalytic Asymmetric Total Synthesis of (-)-Galanthamine and (-)-LycoramineLei Li; Qiao Yang; Yuan Wang; Yanxing Jia
2015Catalytic Asymmetric Total Synthesis of (-)-Galanthamine and(-)-LycoramineLei Li; Qiao Yang; Yuan Wang; Yanxing Jia
2013Characterizing Genes with Distinct Methylation Patterns in the Context of Protein-Protein Interaction Network: Application to Human Brain TissuesYongsheng Li; Juan Xu; Hong Chen; Zheng Zhao; Shengli Li; Jing Bai; Aiwei Wu; Chunjie Jiang; Yuan Wang; Bin Su; Xia Li
2013Characterizing Genes with Distinct Methylation Patterns in the Context of Protein-Protein Interaction Network: Application to Human Brain Tissues.Yongsheng Li; Juan Xu; Hong Chen; Zheng Zhao; Shengli Li; Jing Bai; Aiwei Wu; Chunjie Jiang; Yuan Wang; Bin Su; Xia Li
2011CO"2 emissions embodied in China-US trade: Input-output analysis based on the emergy/dollar ratioHuibin Du; Jianghong Guo; Guozhu Mao; Alexander M.Smith; Xuxu Wang; Yuan Wang
2014Comparative epigenetic analyses reveal distinct patterns of oncogenic pathways activation in breast cancer subtypesYongsheng Li; Shengli Li; Juan Chen; Tingting Shao; Chunjie Jiang; Yuan Wang; Hong Chen; Juan Xu; Xia Li
2015Construction of Fe6, Fe8 and Mn8metallamacrocyclic complexes and magneticpropertiesHuijun Li; Yuan Wang; Hongxin Cai; Zhouqing Xu; Lei Jia; Hongwei Hou
2012Construction of Recombinant Newcastle Disease Virus Italien Strain for Oncolytic Virotherapy of TumorsDing Wei; Na Sun; Gang Nan; Yuan Wang; Hong-Qi Liu; Ben Peeters; Zhi-Nan Chen; Huijie Bian
2015Continuous cytogenetic follow-up, over 5-years, of three individuals accidentally irradiated by a cobalt-60 sourceZhi-Dong Wang; Xue-Qing Zhang; Jie Du; Xue Lu; Yuan Wang; Rong Tian; Qing-Jie Liu; Ying Chen
2014Covalent co-immobilization of heparin/laminin complex that with different concentration ratio on titanium surface for selectively direction of platelets and vascular cells behaviorJian Wang; Yuan Chen; Tao Liu; Xue Wang; Yang Liu; Yuan Wang; Junying Chen; Nan Huang
2014Covalent co-immobilization of heparin/laminin complex that with different concentration ratio on titanium surface for selectively direction of platelets and vascular cells behaviorJian Wang; Yuan Chen; Tao Liu; Xue Wang; Yang Liu; Yuan Wang; Junying Chen; Nan Huang
2015Decomposition kinetics study of zirconium hydride by interrupted thermal desorption spectroscopyMingwang Ma; Li Liang; Binghua Tang; Wei Xiang; Yuan Wang; Yanlin Cheng; Xiaohua Tan
2015Developmentofavisible-light-sensitizedTHA-basedlanthanide nanocomposite forcellimagingYuan Wang; Huiqin Chang; Lei Jia; Taofeng Zhu; Zhouqing Xu; Tao Zhou; Huijun Li; Zhongyue Li; Jun Xu
2015Developmentofavisible-light-sensitizedTHA-basedlanthanidenanocomposite forcellimagingYuan Wang; HuiqinChang; Lei Jia; TaofengZhu; TaofengZhu; Tao Zhou; HuijunLi; ZhongyueLi; JunXu
2009Disposable superoxide anion biosensor based on superoxide dismutase entrapped in silica sol–gel matrix at gold nanoparticles modified ITO electrodeYuan Wang; Ying Wu; Jianwen Wang; Junwei Di